Al respekt til de der kan

Skrevet af

Anders Bordum

1 artikler

0 indlæg

En virksomhed holder bolde i luften. Desto flere bolde, desto større behov for overblik. Overblik fås gennem strategisk ledelseskommunikation. Man må lede ledelsen af sine ledelsesprocesser for at kunne få overblik over sig selv og sine aktiviteter. Forstå hvor svært det er. Ingen siger det er nemt, men visionsledelse må til. Al respekt til de der kan.

Visioner, missioner og værdier er virksomhedens grundstruktur

Visionen er kernen i al virkningsfuld ledelse, hvor sproget bruges til at forme fremtiden og motivere medarbejderne. Visionsledelse er ikke bare en forlængelse af det eksisterende hierarki, men en særlig form for fornyelsesenergi. Visioner angiver en retning for virksomhedens udvikling og sætter et udfaldsrum for hvad der kan bidrage til udviklingen og hvad der ikke passer til virksomhedens ønskede fremtid. Visioner skal kunne omsættes til mere konkrete mål, og kunne udformes i missioner, strategier, taktikker, operationer – og helst kunne være vejledende for den enkeltes konkrete arbejde og handlinger. For at en virksomhed kan fungere som helhed og enhed skal der være en klar fordeling af ansvar og opgaver, en slags konstitution af virksomheden der støtter op om visionen. Der skal også være et værdigrundlag der støtter visionen og sætter en slags etisk bundgrænse for hvad der er tilladt og ønskværdigt i virksomheden. Konstitution, værdigrundlag, og vision udgør virksomhedens strategiske skelet, der gør det muligt at forme strategisk handlen i et begrebshierarki, hvor visionen former missionen, der former strategier, der former taktikker, der former operationer, der former handlen. Skal virksomheden have en tydelig struktur skal disse strategiske redskaber have en klar og overbevisende formulering for at kunne virke. Derfor fordres tillige kommunikativ succes med den strategiske ledelse.

 

Potentialet i strategisk ledelseskommunikation med visioner, missioner og værdier

Analyser foretaget i ”Strategisk ledelseskommunikation” (2005) viser at de virksomheder i Danmark der står for en væsentlig del af indtjeningen og dermed velfærden ikke (endnu) lever op til en række meningsfulde krav man kan stille til formuleringen af visioner, missioner og værdigrundlag. Der er et stort uudnyttet potentiale for at skabe effektivitet med ledelse af ledelsesprocesserne. Markeder lader sig ikke direkte underlægge ledelse, på samme måde som organisationer og virksomheder. Men øget ledelsesmæssig effektivitet kan skabe en positiv sammenhæng mellem ledelse og indtjening. En sammenhæng alle teorier og modeller for ledelse tilstræber at skabe. For at indløse dette potentiale er der en række udfordringer virksomhederne møder i deres forsøg på at lede ledelsesprocesserne med offentlig kommunikation af visioner, missioner og værdigrundlag.

 

Udfordringer virksomhederne møder i deres strategiske ledelseskommunikation

En væsentlig udfordring er at få skabt en fælles og rigtig forståelse og fortolkning af hvad virksomheden er. Hvad er virksomhedens identitet? Hvad er det for ressourcer, kompetencer og produkter, der giver en konkurrencemæssig fordel og holder konkurrenter fra deres markedsandel? Den typiske fejl er, at virksomhederne ikke selv tager dannelsen og formuleringen af visioner og missioner alvorligt nok. Det tager tid og hårdt arbejde at få den tilstrækkelige indsigt til at forme virksomheden så den bliver effektiv både nu og i en nær fremtid. Den strategiske leder står med ansvaret både nu og for innovationer der kan sikre virksomheden i fremtiden. Disse to hensyn skal balanceres så visionen både giver mening i dag og inspirerer til innovation og fremtidsrettet forbedring. Visioner, missioner og værdigrundlag skal kunne mange ting på samme tid, hvilket stiller næsten overnaturlige krav til ledelsen og udformningen af de tekster der skal formidle denne strategi.

 

Strategisk formning af fremtiden er for spændende til at overlade til andre

De erkendelses- og formuleringsprocesser der indgår i den strategiske ledelseskommunikation når visioner, missioner og værdigrundlag udformes er væsentlige og spændende, fordi alle interessenter berøres. Det er sådan set ligegyldigt hvem der oprindeligt fandt på den gode vision. Det afgørende er, at den er god og overbevisende og lever op til de krav, der er til en god vision. Et overordnet krav er at en vision og den tilhørende mission skal kunne overbevise virksomhedens interessenter. Hvis ikke teksterne i sig selv har kvaliteter som virker overbevisende, kan en vision ikke angive en fælles retning for virksomhedens udvikling. Den kan ikke forme en fælles fremtid og fælles fodslag ved at skabe et fælles billede af en ønsket fremtid. Uden overbevisningskraft kan visionen ikke være meningsgivende og motivere og engagere medarbejdere til at bidrage til en ønsket forandring og udvikling. Uden en fælles baggrundsforståelse af hvad virksomheden er og hvor den skal hen kan ledelsen ikke lede uden at blande sig konkret. Alternativer til hierarki, som fx medledelse, selv-ledelse, heterarkisk netværk, og fravær af ledelse bliver let til ukontrollerbart anarki. Hvis ikke visionen er overbevisende bliver det svært at svare på; hvem er vi i virksomheden. Det bliver svært at vurdere om de enkelte beslutninger bidrager positivt til virksomheden. Det bliver svært at definere en ramme som gør virksomhedens sociale spilleregler og samtaler produktive og skaber en forpligtigelse for dens interessenter.

 

Klassiske fejl og mangler i visioner og missioner

Ord er intet uden tilhørende handling. Visioner, missioner og værdigrundlag skal kunne udtrykke virksomhedens identitet. Hvis virksomheden ikke gør det den siger, og siger det den gør, så der er sammenhæng mellem ord og handling, vil de som læser virksomhedens selvbeskrivelser opfatte dem som tomme ord og vinduespynt. Andre aktiviteter i virksomheden som for eksempel målings- og belønningssystemer skal være konsistente med visionen for at give den troværdighed blandt medarbejderne. Anvendes der mange selvrosende tillægsord i teksten vil den kritiske læser ofte se disse som fyld og udtryk for utroværdighed. Idealt set skal læseren kunne se sig selv som en mulig afsender af teksten. Hvis der slet ikke er nogle argumenter, begrundelser eller i det mindste konkretiseringer vil teksten fremstå som uforpligtende og uforbundet til virksomhedens praksis. Hvis der er for åbenlys modstrid mellem ord og virkelighed gør det ligeledes teksterne utroværdige og ødelægger deres mulighed for at virke overbevisende, så de kan fungere som et redskab til at virkeliggøre den strategiske mission. Det sker fx når virksomhederne erklærer sig for åbne, men samtidigt ”gemmer” deres visioner for offentligheden. Det sker når mange virksomheder i en branche erklærer at de vil være den største, den bedste etc. En læser kan ikke forstille sig muligheden af at alle virksomhederne bliver den største.

 

Al respekt til de som kan formulere de strategiske erklæringer overbevisende

En væsentlig indsigt er at ledere i dag er fanget i et problemfelt: At de ikke tager ansvaret for ledelsen af ledelsesprocesserne, hvis ikke de magter at få formuleret overbevisende visioner, missioner og værdigrundlag - samtidig med at analysen faktisk demonstrerer på tydeligste vis hvor svært det er og hvor mange test (i bogen udvikles 18) en tekst skal kunne bestå for at være god som ledelsesredskab. Det giver respekt for de som har gjort det godt og en udfordring til resten. En udfordring som det kræver tid og omtanke at tage op, men som er en iboende del af at lede en virksomhed. At forstå hvor svært det er og at få den inspiration fra andre virksomheder som præsenteres i bogen er ikke en dårlig start.

 

 Læs interview med Anders Bordum og Jacob Holm Hansen her

 

 

 

Den strategiske indsigt og den formidlende kommunikationsproces er i en nyligt udkommet bog samlet blevet kaldt strategisk ledelseskommunikation. I bogen Strategisk ledelseskommunikation – Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier af Anders Bordum og Jacob Holm Hansen fra DJØF forlag, analyseres de 50 største virksomheder i Danmark. Resultatet af undersøgelsen er overraskende. Desværre lever de færreste store virksomheder i Danmark op til en række væsentlige krav som kan stilles til kvaliteten af strategisk ledelseskommunikation. Undersøgelsen viser at virksomhederne har et stort rum for at lære og forbedre deres strategiske ledelseskommunikation og offentlige ledelse af ledelsesprocesserne.

Giv din stemme

7 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

86 JOB

Presserådgiver

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.