Træng igennem med Twitter
Sådan tweeter du dig ind på den politiske dagsorden

Twitter er svær at komme uden om i moderne interessevaretagelse. Foto: Getty Images.

Hvis du arbejder med public affairs og politisk kommunikation, vil du gerne påvirke de politiske beslutningsprocesser, og dit relationsarbejde er helt afgørende for, om du formår at trænge igennem til politikere på alle niveauer. Her er Twitter blevet en vigtig brik i dit arbejde og en genvej til politikerne med din viden, holdninger og argumenter. Kort sagt er Twitter svær at komme uden om i moderne interessevaretagelse.
Den store forskel på klassisk lobbyisme og det public affairs-arbejde, du kan foretage på Twitter, handler naturligvis om, at kommunikationen på Twitter som udgangspunkt foregår i det offentlige rum, og at der derfor er et publikum til din dialog med politikerne, hvilket du ikke har, når I mødes face to face. Det giver både muligheder og begrænsninger. Og så stiller det krav til dine metoder, hvis du vil tages seriøst som professionel interessevaretager.
 
Du får her syv centrale råd til at komme i gang eller til at fortsætte dit arbejde med at involvere dig selv og din organisation i den politiske proces på Twitter.
 
Lyt!
En af de vigtigste ting, du generelt skal kunne i public affairs-arbejde, og i særdeleshed på Twitter, er at lytte til politikere, embedsmænd og andre aktører på dit felt.

Hvis du har baggrund i kommunikationsbranchen, tænker du måske, at du skal kommunikere offensivt hele tiden. Men som interessevaretager handler det mindst lige så meget om at lytte til hele paletten af vigtige interessenter på Twitter. Hvad er på den politiske dagsorden, hvilke vinkler lægger politikerne ned over deres tweets om de politiske emner, og hvordan kan du byde ind med nye perspektiver, der forbedrer politikernes mulighed for at træffe grundige beslutninger (som du er med til at præge)?
 
Opsæt din overvågning af både traditionelle medier – og i særdeleshed Twitter, så du kender dagsordener og politikernes egne argumenter og positioner.
 
Skab værdi for politikerne
Ligesom hvis du mødes med politikere på Christiansborg eller andre steder, kræver det, at du kommer med noget relevant, når du interagerer med politikere på Twitter. Du skal skabe værdi og opbygge og vedligeholde en position, hvor du bliver lagt mærke til af politikere, embedsmænd og andre som en, der kommer med substans.
 
Værdi er her kendetegnet ved, at du kommer med brugbart materiale fra din organisation, nye vinkler på politiske emner, cases og nye indsigter, der kan hjælpe politikerne i deres pressede politiske arbejde.
 
Kun ved at skabe reel værdi for dem, du vil påvirke, skaber du stærke relationer over længere tid. Og det er Twitter udpræget godt til: at skabe længerevarende relationer til de vigtigste politiske interessenter.
 
Vær faktuel, og skab legitimitet
Det vil ofte være fristende for public affairs-folk at skyde organisationens holdninger til politiske emner afsted i en lind strøm. Men på Twitter er det mindst lige så vigtigt, at du kan formidle fakta og informationer for at byde ind og få en plads i den politiske dialog. Din organisation skal bruge tid på at skabe tal, data, cases og argumenter, som du kan bringe ind til politikernes bord, og som kan formidles kort og præcist i det digitale miljø på Twitter.

Du skal sætte strøm til dine policy papers, så de politikere, du ønsker at nå, kan få dine argumenter pædagogisk formidlet i en travl hverdag. Hvis du formår at være faktuel og få relevante interessenters opmærksomhed på Twitter, har du også skabt dig en position, hvor det er lettere at tage en analog dialog, hvor du kan bruge længere tid på dine pointer. Fakta og substans er med til at opbygge den legitimitet, du skal bruge for at have en platform til at påvirke politikere generelt.
 
Læg fx mærke til, hvordan Lærke Flader fra Dansk Elbil Alliance kommunikerer i dette tweet, der er målrettet de politiske beslutningstagere på Twitter:
 
 
 
Vær hjælpsom, og nuancér
Det gælder i alle sociale relationer, og det gælder også i public affairs på Twitter, at du skal være hjælpsom. At arbejde med public affairs på Twitter er også at bibringe den politiske dialog substans og indhold og nuancere eller være med til at dreje en diskussion. Det er naturligvis især vigtigt, hvis de politiske vinde og den aktuelle framing af sagen ikke er til din organisations fordel.
 
Du skal både kunne hjælpe med informationer om sagen fra din egen organisation og kuratere indhold fra andre kilder, der kan understøtte din sag, og som politikere og andre kan få brug for at forstå, fx i komplekse sager. Hvis du er god til at hjælpe politikerne, styrker du din sociale kapital, der hjælper dig i din interessevaretagelse.
 
Læg mærke til, hvordan Lars Friis Farsøe fra Plastindustrien byder ind med viden om plast og genanvendelse for at nuancere og præge debatten til gavn for sin dagsorden:
 
 
Vær transparent
Politikere ønsker gennemsigtighed i, hvem de taler med. Det gælder ikke mindst, hvis det er repræsentanter for særinteresser, som de er i dialog med. Derfor skal du som public affairs-konsulent på Twitter være tydelig omkring, hvem du arbejder for, og hvilke interesser du har i en given sag. Det gælder ikke mindst, hvis du er bureau-lobbyist, der arbejder for flere forskellige typer af kunder og selv er aktiv på sociale medier.
 
Det svækker din sag, hvis du starter en dialog og forsøger at påvirke under dække. Skriv, hvor du arbejder i din Twitter-bio, så det er tydeligt, hvilket ærinde du har, og vær ikke bange for at gøre dine interesser tydelige i dialogen på Twitter. Politikere har som oftest intet imod at tale med public affairs-folk, hvis de gør deres arbejde ordentligt, skaber værdi og opfører sig ordentligt.
 
Skab dig selv et mandat internt
Noget af det, der afholder både kommunikationsfolk og public affairs-konsulenter fra at kaste sig over Twitter som redskab til politisk dialog, er, at de enten ikke har et mandat fra deres ledelse, eller mandatet er uklart. Det er vigtigt for at kunne navigere på Twitter og i dialog med politikere, journalister og andre, at du som professionel aktør har et klart mandat.

Får du spørgsmål fra politikere, embedsmænd eller andre på Twitter, nytter det ikke noget, at du skal vende det med tre fagspecialister i din organisation, at dit svar skal godkendes af din chef, eller det skal i udvalgsarbejde. På Twitter forhandles politik og journalistiske vinkler i realtid, og der skal du kunne agere for at have gennemslagskraft. Derfor er det også en god idé, at din organisations topchef selv kan bruge Twitter som redskab i interessevaretagelsen.
 
Skab mediepres
Indimellem får din sag ikke den opmærksomhed, du ønsker, og du er nødt til at bruge Twitter til at skabe et mediepres om din sag, og du kan ønske at presse politikerne mere i det åbne rum.
 
Journalister, der dækker dit område, følger dig måske allerede på Twitter og kender til de politiske issues, der debatteres på Twitter, og som du forsøger at påvirke. Dem har du måske også skabt dig en adgang til via dit professionelle arbejde på Twitter og har derfor lettere ved at sælge din historie om din sag.
 
Her kan du bruge løs af dine egne eller kollegers kompetencer ud i mediehåndtering, men husk blot, at bliver du selv for grovkornet eller unuanceret i dine tweets, så kan det skade den relation, du nøjsomt har bygget op til centrale politikere. Det nytter således ikke at støje unødigt på Twitter – ingen hører på tomme tønder, der buldrer. Til gengæld må man gerne mærke dit personlige engagement i din sag.
 
Jesper Fisker er direktør i Kræftens Bekæmpelse og tidligere departementschef. Han bruger Twitter til at lægge pres på beslutningstagere på kræftområdet:
 
Hvis du formår at arbejde professionelt som interessevaretager på Twitter, skaber du dig en tilgængelighed hos både politikere og medier. Det betyder ikke kun, at du får flere relevante følgere af dine budskaber på Twitter, det betyder også, at du skaber dig en position, hvor du i højere grad bliver inviteret med ombord, når nye sager skal diskuteres politisk.
 
På den måde kan Twitter være et redskab for dig til at opnå tilgængelighed og den helt afgørende legitimitet, hvor din organisation får en adkomst til det politiske maskinrum.
 
Public affairs på Twitter er – som meget andet public affairs-arbejde – et langt sejt træk uden hurtige løsninger. Relationer, legitimitet og troværdighed er nøglen, og det tager tid at opbygge. Det er bare om at komme i gang.
 
Troels Johannesen er kommunikationsrådgiver og hjælper topledere og organisationer med kommunikation og politisk interessevaretagelse på sociale medier. Han er forfatter til bogen Del dig stærkere – strategi og taktik for topledere på sociale medier.

Relaterede artikler

6 trends på sociale medier ved folketingsvalget 2019 - For hvert valg bliver partiernes valgkampe mere digitale, og 2019 bliver ingen undtagelse. Partierne bruger flere penge ...
TikTok-amok – endnu et socialt medie til listen? - Vi kan ikke længere undgå TikTok, når snakken falder på sociale medier. TikTok har over 500 millioner aktive brugere om ...
Tune ind på CEO-kommunikation - Rundt om i landet sidder kommunikationsfolk og river sig i håret over, hvordan de får deres topledere til at kommunikere...
Bliv klogere på dine kompetencer - Forstår du dine kompetencer? Og kan du forklare dem, uden at det bliver abstrakt eller floskeltungt?
Skal offentlige topchefer være aktive på sociale medier? - Mit lange svar får du uddybet i denne klumme, da det på mange måder er kontraintuitivt. Den offentlige topchef er jo emb...

Giv din stemme

8 stemmer
4,6/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

85 JOB

Kommunikationsmedarbejder

Se alle job Indryk job

Job

Communication Officer

Frist: 19. december

Tekstforfatter

Frist: 7. november

Pressechef og nyhedsredaktør

Frist: 8. november
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.