Speciale om triangulation
Dansk, spansk og latinamerikansk forretningskultur

Skrevet af

Nadia Hansen

1 artikler

0 indlæg

Specialet undersøger kulturers rolle, og de udfordringer og muligheder kultur skaber for handel mellem Danmark, Spanien og Latinamerika. Til trods for at Latinamerika i dag bryster sig med positive vækstrater og nogle af verdens mest åbne økonomier, er andelen af danske virksomheder, der har kastet anker ud for Spaniens tidligere kolonier, relativ lav.
På den anden side af Atlanten har danskerne svært ved at finde rundt i kulturens spilleregler, alt imens spanierne føler sig på hjemmebane. Dette skyldes, at kultur påvirker måden vi kommunikerer på.
 
Formålet med specialet er at skabe forståelse for kulturers rolle i handel mellem Danmark, Spanien og Latinamerika, og samtidig undersøge om en alliance med Spanien kan være med til at nedbryde kulturelle barrierer og lette vejen til Latinamerika for danske virksomheder. Ved at undersøge kultur fra denne vinkel er specialet samtidig med til at udfylde et hul i litteraturen.

Specialet er baseret på en kvalitativ og hermeneutisk tilgang, der har til formål at skabe dybdegående viden og forståelse for specialets problemfelt. Dette undersøges via primære og sekundære kilder, der består af semistrukturerede ekspertinterviews, artikler og tidligere forskningsresultater. Således formår specialet at jonglere med flere kildetyper, mens det trofast følger en røde tråd.

Fundamentet for specialets analyser består af ældre og nyere kultur- og internationaliseringsteorier, der tilsammen skaber et værktøj, der ikke før har været brugt til at undersøge kulturs rolle i international handel. Resultaterne viser, at både Latinamerika og Danmark foretrækker at handle
med Spanien. Ved førstnævnte spiller kultur en afgørende rolle, da fælles kulturtræk er med til at lette kommunikationen, mens det ved sidstnævnte er den geografiske afstand og EU, der er afgørende. Det betyder, at kultur spiller en betydelig rolle for det indbyrdes forhold mellem Danmark, Spanien og Latinamerika, og dermed også for Spaniens rolle som brobygger. Således kan Spanien være med til at lette færden over Atlanten for danske virksomheder - vel at mærke, hvis det rette produkt er i lasten.
 
Læs hele specialet her
 
Specialet er skrevet af Nadia Hansen, Cand.ling.merc. (spansk og amerikanske studier) ved CBS. Specialet er bedømt til karakteren 12.

Giv din stemme

8 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

72 JOB

Senior Communication Consultant

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.