Speciale om medieplatformen Podio
Har Podio potentiale?

Skrevet af

Lene Kaspersen

1 artikler

0 indlæg

Denne afhandling tager afsæt i forestillingen om, at en social medieplatforms potentiale til forbedring og effektivisering af organisatorisk videnpraksis er afhængig af måden, hvorpå den anvendes og formes. Medieplatform Podio er case-studiet.
I vidensamfundet erkendes det, at menneskets viden og kompetencer i en organisatorisk sammenhæng er en fundamental ressource til overlevelse i en globaliseret verden I dette samfund former viden en mere central rolle end tidligere og betragtes som ressourcen
frem for én ressource. I den forbindelse udgør virksomhedens videnbase en værdifuld kilde til konkurrencemæssige fordele, hvorfor en ledelsesmæssig varetagelse af denne er essentiel.
 
Virksomhedens praksis og struktur må forholde sig til viden som værende den grundlæggende ressource i det globale vidensamfund. Her er udvikling og udnyttelse af medarbejdernes kognitive evner en forudsætning for virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Følgelig er det centralt for ledelsen at etablere et stimulerende miljø, der støtter op om både den organisatoriske videnskabelse og videnledelse. 

Udviklingen imod det videnbaserede samfund beror blandt andet på den teknologiske udvikling, som skaber muligheder for varetagelse af virksomhedens ressourcer. I denne sammenhæng fremstilles sociale medieplatforme til intern brug som ledelsesredskaber, der igennem teknologiske funktioner kan forbedre og effektivisere de organisatoriske kommunikationsprocesser, herunder
videnskabelse. Denne forestilling hævder, at de teknologiske funktioner kan støtte interaktion, samarbejde og deling af viden imellem medarbejderne. Således antages det, at sociale medier støtter de organisatoriske videnprocesser, hvorfor et stigende antal
ledere i en organisatorisk kontekst vælger at anvende disse.
 
Imens anvendelsen af sociale medieplatforme potentielt kan lede til organisatoriske forbedringer, er konsekvensen for dagens ledere, at teknologier ikke nødvendigvis medfører dette, hvis de ikke bliver anvendt korrekt. Virksomheden bør overveje, hvorvidt de fremstillede sociale medier i virkeligheden udgør nye og forbedrede teknologier, og om de i realiteten kan støtte virksomhedens interaktion og videnskabelse
 
Denne afhandling tager afsæt i forestillingen om, at en social medieplatforms potentiale til forbedring og effektivisering af organisatorisk videnpraksis er afhængig af måden, hvorpå den anvendes og formes. Denne afhandling fokuserer på den sociale medieplatform Podio, der fremstilles som et medium,der kan forbedre virksomhedens interne processer, herunder den organisatoriske videndeling.
 
Læs hele specialet her
 
Specialet er skrevet af Lene Kaspersen og Karen Sophie Krag, Cand.Merc.kom, CBS, og har fået karakteren 12. 

Relaterede artikler

Tip top digital topchef - Den digitale omstilling er i fuld gang, og med den følger nye forretningsmuligheder, nye typer virksomheder og nye måder...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

47 JOB

Presse- og Kommunikationsrådgiver

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.