Speciale om cross-sector samarbejde
Find den rette cross-sector samarbejdspartner

Flere og flere virksomheder indgår i såkaldte cross-sector partnerskaber med NGO'er. Kilde: Getty Images.

Skrevet af

Marie Schmeltz

1 artikler

0 indlæg

Marie Schmeltzs speciale er et interviewstudie af fem virksomheder og ni non-profit organisationer om cross-sector samarbejde.
Traditionelt set opstod partnerskaber typisk mellem partnere fra samme sektor. Som følge af udviklingen inden for Corporate Social Responsibility (CSR) grenen og dets popularitet, er det dog blevet mere udpræget at danne partnerskaber på tværs af sektorer. Dette kaldes et cross-sector partnerskab, og opstår, når to, eller flere, partnere fra forskellige sektorer går sammen om at adressere en specifik udfordring inden for felter som f.eks. samfund, menneskerettigheder eller miljø. I takt med populariteten af denne slags partnerskaber, er der allerede fortaget megen forskning inden for området. Ikke desto mindre udforsker denne forskning primært implementeringsfasen, mens kun begrænset forskning fokuserer på den mere indledende fase, som indebærer identifikationen og valget af den rette samarbejdspartner.
 
Som følge af dette er formålet med dette studie at identificere og sammenligne motivationsfaktorer og fremgangsmåder i internationale cross-sector samarbejder mellem non-profit organisationer og virksomheder i den indledende fase, hvor der tiltrækkes og vælges samarbejdspartner.  Den indsamlede data er udledt af 14 semi-strukturerede interviews med ni non-profit organisationer og fem virksomheder.  Efterfølgende er en tematisk analyse udført med formålet at identificere og analysere påfaldende semantiske mønstre som fremgår af den indsamlede data.
 
Resultaterne af dette studie har kastet lys på de motivationsfaktorer som spiller en rolle i samarbejder mellem non-profit organisationer og virksomheder, såvel som de præsenterer en række praksisser til at tiltrække og vælge samarbejdspartnere. De deltagende non-profit organisationer deler en pragmatisk tilgang til denne proces, og betragter desuden branding som et nyttigt værktøj. Modsætningsvist viser det sig, at virksomhederne kun lægger begrænset vægt på at tiltrække partnere, da de allerede oplever en stor opmærksomhed og interesse for deres arbejde, og ligeledes modtager mange tilbud fra non-profit organisationer allerede. Både non-profit organisationerne og virksomhederne værdsætter gennemsigtighed og åbenhed, når der indgås et samarbejde, og non-profit organisationerne opfordrer endvidere virksomheder til at være mere åbne omkring deres motivation og agenda.
 
Den mest iøjnefaldende iagttagelse i den indsamlede data er, at virksomhederne prioriterer værdien af et cross-sector partnerskab højere end det finansielle aspekt, og de ser det som et problem, at mange non-profit organisationer ikke gør det samme. Virksomhederne betragter et partnerskabs ’shared value’ som dets essentielle drivkraft, og opfordrer non-profit organisationer til at flytte deres fokus fra penge til værdi og til at vise større taknemmelighed. Desuden efterspørger virksomhederne også en større og mere professionel indsats fra deres cross-sector samarbejdspartnere. En forklaring på dette kan være, at non-profit organisationer typisk står overfor flere risici end virksomhederne i et cross-sector partnerskab, da samarbejdets udfald har en direkte forbindelse til og indflydelse organisationens primære mål. Således er det muligt, at non-profit organisationer vælger at engagere sig mere i filantropiske partnerskaber end transaktionspartnerskaber, idet førstnævnte type indebærer kun begrænset ressource udveksling og interaktion med samarbejdspartneren.
 
Specialet er skrevet af Marie Schmeltz, Cand.ling.merc. engelsk ved Aarhus Universitet. Specialet er bedømt til et 12-tal.
 
Specialet er skrevet på engelsk. Læs hele specialet her.

Relaterede artikler

Dansk narkotikapolitik i internationalt perspektiv - Nanna Rud Mogensens speciale omhandler den danske narkotikapolitik og tager udgangspunkt i folketingsdebatter fra tre ce...
Ingen jul uden julekalender - Sara Aagaard og Lea Sohn Mikkelsens speciale undersøger familiens motivation for at se julekalender i et ritualteoretisk...
Nudget til screening? - En kritisk realistisk tilgang danner rammen for dette speciale, som undersøger hvordan borgere tager sin beslutning om s...
Den motiverende spanskundervisning - Maria Knudsens speciale er et sprogligt kommunikationsstudie med fokus på gymnasieelevers motivation i fremmedsprogsund...
Hverdagsnær hverdagstrivsel - Specialet stræber efter at lyssætte forhold og dynamikker, det selvfølgeliggjorte og det under overfladen, som afsæt for...

Giv din stemme

23 stemmer
4,9/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

48 JOB

Studentermedhjælper - pressearbejde

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.