Speciale om compassion
Det compassionfokuserede arbejdsliv

Foto: Getty

Det compassionfokuserede arbejdsliv – en undersøgelse af fremkomsten, anvendelsen og potentialet af compassiontræning i ledelse og arbejdsliv
Specialet ”Det compassionfokuserede arbejdsliv” fra Politisk Kommunikation og Ledelse på CBS undersøger, hvordan medfølelse fremtræder i de moderne compassiontræningsprogrammer, og hvordan en særlig forståelse af medfølelsesbegrebet, i relation til ledelse og arbejdsliv, opererer i et spændrum mellem magt og etik. Undersøgelsen udfoldes gennem en historisk og diskursiv analyse, i samspil med et kropsfænomenologisk perspektiv, for at indfange både sproglige og kropslige dimensioner af medfølelse.
 
Det buddhistisk inspirerede fænomen ’compassion’ er et stadigt voksende, interdisciplinært forskningsfelt. Compassionforskningen udfolder sig i domæner som neurovidenskab, psykologi, fysisk og mental sundhed og er senest også rykket ind i den organisatoriske tænkning med løfter om reduktion af stress og skabelsen af en bedre verden.
 
Specialet er en problematisering af den nuværende diskurs og tilgang til compassiontræning. En kritisk og potentialeafsøgende tankeøvelse, som kan bidrage til at kunne nuancere og tænke anderledes. Formålet er at levere et indspark i den måde, medfølelse præsenteres på i de nutidige diskursive strømninger og åbne for yderligere udtryksformer af, hvad medfølelse er, og hvordan medfølelse kan skabes og faciliteres.
 
I specialet præsenteres læseren først for en foucauldiansk inspireret historisk analyse af medfølelsesbegrebet. Det er en genealogisk, diskursiv undersøgelse af medfølelsesbegrebets udtryksformer fra buddhismen til de nutidige moderne compassiontræningsprogrammer, som viser, hvordan det buddhistiske medfølelsesbegreb har ændret sig og nu antager nogle former i træningsprogrammerne, hvor der især lægges vægt på et arbejde med beroligelse af kroppens nervesystem og et markant fokus på self-compassion.
 
I specialets anden del undersøges, gennem en selvpraksisanalyse, hvordan den nutidige tænkning omkring medfølelse viser nogle træk, der karakteriserer dannelsen af det medfølende subjekt. Her peges på, hvordan der forekommer en subjektivering af individet som et kritisk mangelsubjekt, som kan bevirke, at individet kan risikere at blive fanget i et indadvendt selvfokus i et aldrig ophørende arbejde med evnen til self-compassion. Self-compassion - evnen til først og fremmest at have medfølelse for sig selv - kommer til at blive gjort til en afgørende faktor som en betingelse for at kunne føle og udvise medfølelse for andre. Den praksis, der skal træne evnen til medfølelse, bliver koblet til psykologiske følelsesregulerende værktøjer, som får et individuelt stressreducerende og resiliensopbyggende formål, der vanskeligt lader sig adskille fra et økonomisk rationale. 
 
I specialets tredje og sidste del udfoldes en ambivalensanalyse med det formål at supplere det kritiske blik med et potentialeafsøgende blik. Her arbejdes med et opmærksomhedsbegreb og det kropslige aspekt i medfølelse for at få mere blik for at være åben for andre sprækker for forvandlingsmuligheder: Hvordan kan vi som mennesker opleve, erfare og skabe medfølelse – både i relation til os selv og til vores medmennesker – ikke blot inden for rammerne af de moderne compassiontræningsprogrammer, men også gennem en bevidst, vedvarende og dedikeret praksis i vores hverdag og arbejdsliv.
 
Specialet er skrevet af Piasofia Løkke Pedersen ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School og er blevet bedømt til karakteren 12.

Specialet i sin helhed kan læses her.

Giv din stemme

45 stemmer
4,3/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

60 JOB

Communications & Brand Manager

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.