Speciale om julekalender i et ritualteoretisk perspektiv
Ingen jul uden julekalender

TV-julekalendere samler familier foran fjernsynet hvert år.

Skrevet af

Sara Aagaard Pedersen

2 artikler

0 indlæg

Lea Sohn Mikkelsen

2 artikler

0 indlæg

Sara Aagaard og Lea Sohn Mikkelsens speciale undersøger familiens motivation for at se julekalender i et ritualteoretisk perspektiv.
Julen er en helt særlig tid på året. Mange forbinder julen med julegaver, juletræ, julepynt osv., hvorfor julen kan siges at være traditionernes tid, hvor børn og voksne har store forventninger til såvel juletidens aktiviteter som hinanden. Her tages ofte en timeout fra hverdagen, og andre – ofte familiecentrerede – værdier kommer i fokus. En vigtig komponent i julen og nedtællingen til juleaften er for mange familier tv-julekalenderen. Her møder december måneds hverdagsliv en unik mediegenre, hvorved der skabes et særligt socialt og fællesskabsorienteret rum i en ellers individualiseret mediekontekst.
 
Julekalenderen kan således siges at blive en fast tradition familien samles om, hvorfor familien som institution er særlig relevant i denne sammenhæng. Julekalenderen vises hvert år i december måned og udgør en enestående tv-genre i det danske tv-landskab. Den har eksisteret siden 1962, hvorfor den således er den ældste, danske tradition for at producere fiktion i føljetonformat. Julekalenderens dramaturgiske opbygning med 24 episoder skaber en nedtælling til juleaften, hvilket kan siges at lægge op til en rituel brugssituation.
 
Julekalenderen som et flow-tv-fænomen er særligt relevant i en nutidig mediekontekst, da den som nævnt kan siges at have en samlende effekt i et ellers mere fragmenteret medielandskab med en tendens til individualiseret mediebrug. Visse genrer, som eksempelvis direkte sportsudsendelser og live talent- og underholdningsshows, klarer sig generelt godt på flow-tv, mens særligt dramagenren i højere grad har oplevet et skift over til on demand platforme. Hos julekalenderen ses denne tendens ikke i samme udstrækning, idet der fastholdes et mere traditionelt distributionsflow, hvor det ikke muliggøres for seeren at binge watche afsnit på samme måde som ved flere af streamingtjenesterne.
 
På trods af dette kan man dog alligevel år efter år konstatere, at julekalenderen er et populært flow-tv fænomen – den må således kunne noget ganske særligt. Det traditionelle distributionsflow kan siges at styrke den samlende kraft yderligere, da denne til en vis grad fastholder julekalenderen, som noget familien samles om på et bestemt tidspunkt hver aften i december måned. Desuden kan man argumentere for, at julekalenderens funktion, som en form for nedtællingsritual, har en betydning i denne forbindelse.
 
Med udgangspunkt heri, er det derfor relevant at analysere, hvad der motiverer familien til at se julekalender, samt hvilken betydning julekalenderen har for familien.
 
 
Specialet er skrevet af Lea Sohn Mikkelsen og Sara Aagaard Pedersen ved medievidenskab på Aarhus Universitet.
Specialet er bedømt til et 12-tal.
 
Læs hele specialet her.

Relaterede artikler

SKAM - når voksne ser ungdomsserier - I sensommeren 2016 fik danskerne øjnene op for en ny norsk ungdomsserie.
Influencer marketing på Youtube - Dette speciale undersøger YouTuberes kommercielle samarbejder, og hvilken betydning disse har for følgernes opfattelse a...
Unges forhold til TV Avisen - Sofie Mathilde Munks speciale undersøger den unge, digitale generations forhold til TV Avisen samt hvordan man kunne udv...
Facebook som nyhedsfeed - Nyhedsmedierne har et ambivalent forhold til de sociale medier, især Facebook. På den ene side ville de helst køre solol...
Stilhed efter stormen - Flere og flere virksomheder oplever disse år, hvad det vil sige at blive lagt for had på de sociale medier. Enhver virks...
Find den rette cross-sector samarbejdspartner - Marie Schmeltzs speciale er et interviewstudie af fem virksomheder og ni non-profit organisationer om cross-sector samar...
Den motiverende spanskundervisning - Maria Knudsens speciale er et sprogligt kommunikationsstudie med fokus på gymnasieelevers motivation i fremmedsprogsund...
Om sorgen efter at have mistet - Dette speciale ønsker at bidrage til en dybere forståelse af, hvordan sorg opleves af den som har mistet. Specialet fors...
Aktiv kommunikation - Communicación en acción - Udvikling af et undervisningsdesign til et samtaleforløb på 12 uger.

Giv din stemme

21 stemmer
4,3/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

38 JOB

Projektleder

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.