Speciale: Hvordan er nationalkultur betingende for organisationskultur?
Nationalkultur i organisationskultur

Skrevet af

Kathrine Michagin

1 artikler

0 indlæg

Succesfulde virksomheder skal ikke kun have kendskab til de udenlandske markeder og konkurrenter, men skal også kompetent kunne indgå i relationer og samarbejder på tværs af landegrænser. Det er nødvendigt med meget internationalt og interkulturelt samarbejde i det daglige arbejde, og der stilles derfor krav til virksomhedsledelsen, om strategisk at være interkulturelt kompetent.
Mens det internationale marked vokser sig større, bidrager globaliseringen til ’at verden bliver mindre’ og vi rykker tættere på hinanden kommunikativt. En undersøgelse, foretaget af Dansk Industri viser, at særligt sprog og kultur udgør væsentlige barrierer for samarbejde med fjernmarkederne, for næsten halvdelen af danske mellemstore virksomgeder.

Samtidig har internationaliseringen medført et behov for samarbejde på tværs af nationalkulturer, hvilket betyder at der er et voksende behov for læring om sociale interaktioner i interkulturelle relationer. I tidligere undersøgelser, om hvordan forskelligheder i nationale værdier, har konsekvenser for organisationens overordnede struktur og funktioner, har behandlingen af kulturel diversitet, internt i organisationen, ikke fået megen opmærksomhed. Dette speciale har derfor netop sit fokus på den interne del af virksomheden, med afsæt i at ingen intern ledelsesstrategi kan være universel på tværs af kulturer og på tværs af landegrænser.

Udfordringen ligger i at udforske, hvordan en organisationskultur kan være tilstrækkeligt rummelig til, strategisk, at operere med kulturel mangfoldighed – i både organisatorisk og national forstand.
 
Specialets formål handler derfor om, at fjerne fokus fra kompatibiliteten i og mellem nationalkulturer, og i stedet italesætte diversiteten som en ressource, til at opnå succes via den ekspertviden, der findes i nationaliteternes førstehåndskendskab til sig selv og sit land.
 
Undersøgelsen er empirisk funderet i en kulturanalyse af den danske eksport- og Gazellevirksomhed Resolux Asp., der dagligt navigerer rundt i kulturel diversitet, i samarbejdet med sine udenlandske underafdelinger. Specialeanalysen er teoretisk funderet i Foucaults Diskursanalyse, fortaget på ’kultur’ som et begreb, for at placere dette i konteksten af virksomhedsstrategi. Analysen er suppleret af Foucaults Magtanalyse, som bruges til at diskutere bevidstheden, om den magtforståelse, der er indlejret i forventninger og værdiforståelser på tværs af nationaliteter. Ydermere er Hofstedes teori om Kulturdimensioner anvendt til at måle og sammenstille nationalkulturelle forskelle i værdier, normer - og ikke mindst i magt.
 
Specialet resulterer i nogle retningslinjer for en succesfuld strategi, som er målrettet en dansk virksomhed, der operer i det internationale felt. Retningslinjerne omhandler hvordan der succesfuldt gøres brug af kulturelle kompetencer samt bevidstheden om, at ingen ledelsesstrategi kan være universel på tværs af kulturer.
 
Specialet er skrevet af Kathrine Michagin, Politisk Kommunikation og Ledelse på CBS, og vurderet til karakteren 12. Læs hele specialet her.
 

Relaterede artikler

Organisationens ABC - Hvordan kan historiefortælling hjælpe os med at lave imagepleje? Hvordan skaber vi troværdighed på sociale medier? Og hv...
Fejl er okay - Fejl er okay. Eller? Langt de fleste virksomheder og organisationer påstår bestemt, at det er helt okay at lave en fejl ...

Giv din stemme

9 stemmer
4,2/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

50 JOB

Kommunikatør med en kreativ pen

Se alle job Indryk job

Job

Presserådgiver

Frist: 1. februar

Kommunikationskonsulent

Frist: 10. februar

Product Owner

Frist: 27. januar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.