Speciale
Et nationalt slogan der rummer det hele uden at love for meget

Skrevet af
Politikere på tværs af det politiske spektrum i Danmark bruger frasen “passe på Danmark” – ofte i formen ”vi skal passe på Danmark”, og de bruger den i forskellige politiske situationer. Specialet undersøger denne udbredte brug af vendingen og forsøger at belyse, hvad vendingen betyder, og hvilke retoriske implikationer brugen af den har.

Specialets hovedargument er, at vendingen er forankret i den nationale selvforståelse i Danmark, i nationens doxa, og derfor har en stærk retorisk appel. Specialet argumenterer endvidere for, at brugen af vendingen kan være problematisk set i forhold til idealer for det deliberative demokrati. Det kan den af to grunde. For det første kan vendingen bruges som en slørende erstatning for de argumenter, der er nødvendige for at forstå politiske synspunkter og initiativer. For det andet risikerer rummet for demokratisk dissens at blive indsnævret i politiske situationer, hvor vendingen bruges. 

 

Specialets undersøgelse er baseret på nærlæsninger af de tre seneste danske statsministres brug af vendingen ”passe på Danmark” i forskellige officielle talesituationer og en teoretisk ramme bestående af teori om nationalisme og teori fra retorikken om begreberne ideograf, konstitutiv retorik og narrativer. 

 

Selvom retorisk forskning ofte beskæftiger sig med undersøgelser af fællesskaber, synes der ikke at være mange retoriske undersøgelser med særligt fokus på nationale fællesskaber og nationalisme. Ved at anlægge et retorisk perspektiv på nationalisme i etablerede nationer søger specialet således også at bidrage til at udvide et forskningsområde inden for det retoriske felt.


Specialet blev bedømt til karateren 12 og er skrevet af Natascha Helverskov Jørgensen ved Sektion for retorik på Københavns Universitet. 
 

Giv din stemme

15 stemmer
3,9/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

60 JOB

Studentermedhjælper

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.