Speciale
Klimasynd eller klimasund

Skrevet af

Asta Justesen

1 artikler

0 indlæg

Specialet ”Klimasynd eller klimasund” handler om, hvordan sundheds- og klimahensyn optræder i kommunikation om fødevarer, og hvordan overlappet herimellem italesættes. Specialet tager udgangspunkt i Madpyramiden og Coop som case. Vi undersøgte bl.a. den sproglige og æstetiske udvikling af Madpyramiderne gennem tiden for at nærstudere Klimapyramiden fra 2019. Desuden har vi undervejs forholdt os til den danske madkultur og Madpyramidens afspejling og potentiale til at påvirke selvsamme.
Vi præsenterer her udvalgte dele af vores konklusion. Første del af specialets analyse tydeliggør, at sundhedshensyn har været dominerende historisk set, hvilket understreger behovet for at undersøge vores problemstilling, hvor klimahensyn gøres til en del af ligningen med sund kost. Vi har identificeret, at sundhedshensyn længe har været en del af det, Coop fremsætter som hensigtsmæssig kost i Madpyramiden, mens Coop vil gøre klimahensyn til common sense for forbrugere i 2019 via Klimapyramiden. Et eksempel på et kendetegn ved kommunikationen i 2019 er, at Coop imødekommer potentielle indvendinger vedrørende sundhed, fødevarer og klima, hvormed afsenderen tager højde for modtagerens forskellige afkodninger og holdninger.
 
 
Overlappet i kommunikationen ses ved, at dét, der er godt for dig, er godt for klimaet og vice versa. Et fremtrædende klimahensyn består i, at indtag af nogle bestemte fødevarer er godt for ‘kloden’ og ‘klimaet’, mens sundhedshensynet beror på, at det bl.a. er godt for ‘din krop’ at indtage bestemte fødevarer. Coop appellerer hovedsageligt til egoistiske behov frem for altruistiske, og vi kan konkludere, at de vægter individet i kommunikationen, ligesom sundhedsfordelene ved klimahensyn pointeres, hvormed de prioriterer at værne om danskerne.
 
 
Klima og sundhed bruges ofte i sammenhæng som argument for at spise efter Madpyramiden. Coop betoner f.eks., at det er nemt at tage hensyn til klimaet og sundheden samtidig ved at foretage justeringer i hverdagsretter. Afhængigt af om sundhed eller bæredygtighed appellerer til modtageren, vil det kunne favne disse forbrugere, da overlappet mellem sundheds- og klimahensyn kan ses som en kommunikativ vekselvirkning, hvor man kan læse det med fokus på det, man ønsker at værne om. Coop italesætter således overlappet mellem klima- og sundhedshensyn ved, at en given handling eller fødevare gavner sundhed og klima simultant.
 
Specialet er skrevet af Sofie Wamberg Broch og Asta Justesen ved Kommunikation på Aalborg Universitet og blev bedømt til karakteren 12.
 

Kommentarer

Få nyhedsbrev

40 JOB

Social Media Specialist

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Kommunikationskonsulent

Frist: Hurtigst muligt

Communications Specialist

Frist: 31. oktober

Social Media Specialist

Frist: 9. oktober
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.