Sådan involverer du virksomheden i din research og skaber resultater.
Råber du for døve øren på din arbejdsplads?

Skrevet af

Leif Bonderup
Co-Founder
Morphic

1 artikler

0 indlæg

Research har kun værdi, når virksomheder tager den nye viden til sig og bruger den. Selvfølgelig er kvaliteten af research væsentlig for, om den bliver brugt – men der er også andre forhold, som er afgørende. Kvalnet giver tips til, hvordan du kan involvere virksomheden i din research og skabe resultater.
Et traditionelt setup med interviews, præsentation og rapport har stor risiko for at blive glemt af virksomheden – selvom kvaliteten af researchen er høj. Det hænger sammen med, at der i virksomheden er så mange andre dagsordner, viden og informationer, der konkurrerer om at tage opmærksomheden. Og der går meget nemt hverdag i den igen.
 
Billede
 
For at virksomheden for alvor tager indsigterne ind, kræver det, at den bliver involveret i tilstrækkelig grad – ikke bare momentant, men i en proces. Problemet er, at traditionelle interviews, præsentationer og rapporter ofte er med til at skabe distance og kun har momentum i øjeblikket.
 
Vi har over de seneste år arbejdet med virksomheder som TDC, LB Forsikring og Industriens Pension. Her har vi haft succes med at arbejde med nøglepersoner og interviewprocesser på en mere involverende måde end tidligere. Vi videregiver her fire gode erfaringer på vejen til den gode proces. 
 
1: Skab et fællessprog med scoping
Ofte indleder vi forud for en egentlig undersøgelse med at lave en scoping sammen med key stakeholders i virksomheden. Værdien af scopingen er dels at skabe et fælles sprog i virksomheden om grundlaget for projektet og undersøgelsen. Dels at få identificeret de mere eller mindre eksplicitte hypoteser og for-forståelser, som virksomheden til daglig arbejder ud fra.
 
Og endelig har det stor værdi i sig selv at aktivere key stakeholders på så tidligt et stadium, for det betyder, at projektet får langt større bevågenhed i virksomheden, både under og efter at undersøgelsen er gennemført. Det er alt sammen med til at øge sandsynligheden for, at virksomheden kommer til at tage indsigterne til sig og drage konsekvenser af dem.
 
2: Tag kunden med til interviews
Dybdeinterviewet er traditionelt set et møde mellem interviewer og interviewpersonen i hjemmet eller andetsteds – og dermed lukket land for virksomheden, der har bestilt undersøgelsen. Godt nok kan der kompenseres ved at videooptage og efterfølgende vise udvalgte klip til virksomheden, men det bliver alligevel ikke så nærværende, som når man selv har været til stede.
 
Argumentet for at holde det lukket er, at man helst ikke skal påvirke interviewpersonen for meget. Det er en hel legitim grund, for det kan påvirke negativt. Men det er vores erfaring, at autentiske møder med forbrugerne giver store aha-oplevelser for vores kunder, og at det godt kan integreres i et researchforløb. Det er blevet så populært hos vores kunder, at der tit er kamp om pladserne, og ofte må der laves en plan for, hvornår hvem tager med, sådan at hele udviklingsteamet får mulighed for at komme med på forskellige tidspunkter.
 
3: Afhold worksessions med virksomheden
Nogle kunder foretrækker stadig en lang rapport med detaljeret dokumentation. Men vi har over de senere år erfaret, at flere af vores kunder efterspørger, at forbrugerindsigterne bliver forankret og kommer til at leve i virksomhederne. Her er det meget givtigt at involvere kunderne. Dels fordi kunderne har en specifik viden om området, som kan berige indsigterne. Dels fordi kunderne kender deres egen organisation og derfor kan bidrage med, hvordan indsigterne bedst kan integreres i virksomheden.
 
Vi tilbyder, at vores kunder kan være med i processen omkring skabelsen af indsigterne. Vi lægger en eller flere worksessions ind, hvor vi sammen med nøglepersoner hos vores kunde arbejder med indsigterne og konsekvenserne for virksomheden. Herefter laver vi en debriefing eller en workshop med det team i virksomheden, som skal arbejde videre med indsigterne.
 
4: Implementer viden via værktøjer og oplæring
Indsigter får allerbedst mulighed for at leve videre i virksomhederne, hvis de bliver en integreret del af virksomhedernes dagligdag bagefter. For nogle projekter er det overkill at investere i dette. Men for projekter, som har strategisk karakter, og som omfatter en meget bred skare af medarbejdere, kan det have stor værdi.
 
Lad mig give et eksempel. Segmenteringsstudier giver indsigter i diversiteten af en virksomheds kunder. Det er vigtigt at udrulle denne viden om diversiteten i hele virksomheden, for stort set alle medarbejdere er jo enten direkte eller indirekte i berøring med kunderne, og de vil kunne gøre deres arbejde bedre, hvis de forstår kunderne og deres forskellighed.
 
Udfordringen er, at der ikke bare er diversitet i kundemassen, men også i medarbejdermassen. Mange medarbejdere får ikke så meget ud af en rapport eller en præsentation af de forskellige kundetyper – for den viser simpelthen ikke konkret nok, hvad konsekvensen er for den enkelte medarbejders dagligdag og måde at gøre tingene på. Videoer af kundetyper kan være med til at gøre segmenteringen mere levende i organisationen, men kan heller ikke i sig selv vise, hvad det konkret betyder for den enkelte medarbejder.
 
Her er det i stedet mere konkrete værktøjer, der skal til. Det handler om at udvikle værktøjer sammen med de enkelte medarbejdergrupper, så det fx bliver tydeligt, hvad sælgeren kan gøre over for de respektive kundetyper, hvad kundeservicemedarbejderen kan gøre, hvad operatøren kan gøre osv.
 
Værktøjerne får størst impact, hvis medarbejderne bliver oplært i, hvordan de kan bruge værktøjerne. Vi har i den forbindelse arbejdet med at klæde udvalgte medarbejdere på, så de bliver i stand til at være ambassadører for værktøjerne og stå for sidemandsoplæring efterfølgende.
 
Take aways
Så hvis du ønsker udvikling og forandring baseret på indsigter i forbrugerne, bør du sikre, at virksomheden bliver involveret i skabelsen og brugen af indsigterne. Derfor bør du overveje at:
  • Scope undersøgelsen med din kunde
  • Invitere din kunde med til deltagelse i interviews
  • Lave co-creation forløb, hvor din kunde arbejder sammen med forbrugerne om at finde løsninger på forbrugernes jobs-to-be-done
  • Gennemføre worksessions med din kunde, hvor I sammen frembringer indsigter og diskuterer deres konsekvenser og muligheder
  • Udvikle værktøjer, som din kundes medarbejderne kan bruge i deres dagligdag

Relaterede artikler

Når researcheren sidder med ved middagsbordet - De kendte kvalitative metoder er hver for sig slet ikke er i stand til at indfange den dynamik og kompleksitet som forbr...

Giv din stemme

10 stemmer
4,1/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

43 JOB

Kommunikationsmedarbejder

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.