Speciale om public relations
DR fra et internt perspektiv - public eller politisk service?

DR har gennem en årrække været genstand for massiv kritik for værende en stor, lukket, magtfuldkommen, arrogant og udemokratisk mediemastodont. Resultatet af dette kulminerede i et mediepolitisk spil, hvor DR stod tilbage som de helt store tabere. Men hvordan agerer en upartisk public service-udbyder i en situation, der er drevet af en politisk dagsorden, som påvirker og stiller spørgsmålstegn ved hele organisationens eksistensgrundlag? Dette speciale undersøger derfor denne komplekse situation – i et public relations-perspektiv.

DR’s PR-udfordringer undersøges i dette speciale med særligt fokus på legitimitetsproblematikker, politiske relationer og organisatoriske forandringer i kølvandet på medieforliget i 2018. Vores metode med rødder i socialkonstruktivismen er baseret på narrative interviews med ti forskellige organisationsmedlemmer (direktører, bestyrelsesmedlemmer, redaktionschefer, journalister, produktionsmedarbejdere, teknisk personale m.fl.) og dokumentanalyse af relevant pressemateriale.

 

Rent teoretisk er specialet funderet i Niklas Luhmanns systemteori som metateoretisk ramme i kombination med Nils Brunssons teori om organisatorisk hykleri, Michala Schnoors teori om narrativ organisationsudvikling samt stakeholderteori af særligt Robert E. Freeman og Ronald K. Mitchell. Formålet med dette er at opnå viden om de forskellige interne organisationsfortællinger og politiske stakeholderes reaktioner på DR’s PR-aktiviteter, samt hvordan disse relaterer sig til hinanden.

 

Vi får indsigt i, at intern kommunikation, som omhandler en politisk slagside af DR’s uafhængighed, benyttes aktivt i fortællinger blandt organisationens subsystemer, hvilket gør det muligt for de enkelte medlemmer at navigere i de strukturelle koblinger, der eksisterer mellem DR og forskellige politiske partier. Siden demokratiske politiske strukturer og organisationens selvstyring begge udgør kernen af DR’s raison d'être, undersøger vi, hvordan hykleri anvendes i både den interne og eksterne kommunikation.

 

På baggrund af dette argumenterer vi for, at DR’s organisatoriske hykleri kan forbindes til et komplekst organisatorisk fundament, der influeres af en stor mængde modsatrettede krav. Det betyder, at DR er nødsaget til at legitimere sig selv som politisk uafhængige ved konsekvent at foretage en stribe af særlige politiske hensyn. I forlængelse heraf stiller vi spørgsmålstegn ved, hvorvidt DR’s passivitet i en offentlig debat omkring deres eget organisatoriske formål resulterer i, at de selv bliver et modellerbart aktiv i politiske dagsordener.

 

Derefter diskuterer vi, hvordan DR’s afhængighed af politiske partier kan siges at øge den politiske styring af organisationen. Afslutningsvis konkluderer vi, at PR-udfordringerne først og fremmest består i at skabe en gensidig forståelse af DR som en selvstændig og politisk uafhængig organisation. Med udgangspunkt i dette reflekterer vi over, om det overhovedet er muligt for DR at basere deres fremtidige kommunikation på en mere tydelig, holdningspræget og dialogisk balancegang mellem politisk uafhængighed og særlige politiske hensyn – både internt og eksternt.

 

Specialet er skrevet af Fabian Uth Nielsen og Gustav Foss Fabricius ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Specialet blev bedømt til karakteren 12.

 

Du kan læse hele specialet her.


 

Kommentarer

Få nyhedsbrev

28 JOB

Digital kommunikationsmedarbejder

Se alle job Indryk job

Job

Journalist

Frist: 12. december kl. 12.00

Director of Storytelling

Frist: As soon as possible

Studentermedhjælper

Frist: 14. december
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.