Mette Thiesens exit
Håndgemæng og håndmadder i Nye Borgerlige

Engang var Mette Thiesen og Pernille Vermund som makkerpar Nye Borgerliges frontduo. Det er slut nu, hvor Thiesen skred før hun blev kylet ud. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Skrevet af

Mikkel Skov Petersen
Journalist
Kforum

166 artikler

84 indlæg

Ingen partier ønsker at blive forbundet med vold, trusler og chikane. Slet ikke, når det involverer en frontfigur. Mandag befandt Nye Borgerlige sig i præcis den situation. Partiets løsning var kompetent issue management og resolut handling. Pernille Vermunds mangeårige sidekick og selfie-buddy Mette Thiesen forlod partiet, før hun blev smidt ud. Hendes afskedssalut åbner dog døren på klem for nye kapitler i en sag, der både kan handle om karakterbrist eller personlig krise.
“Person smidt ud fra Nye Borgerliges fest efter ølkast”, skrev tv2.dk dagen efter valget og bragte en video af optrinnet.
 
På videoen kan man se en tilsyneladende aggressiv person, der bliver passet op af flere mænd, kaste øl på en anden og herefter bliver gelejdet ud fra festen.
 
Optrinnet gik i første omgang stort set ubemærket hen på en dag, hvor mediefladerne var fyldt med bearbejdning af en usædvanlig dramatisk valgaften.
 
Balladen til valgfesten skulle dog vise sig kun at være toppen af et isbjerg af intern konflikt i Nye Borgerlige.
 

Trusler og chikane

Mandag kan en række medier berette om chikanen og truslerne, der satte den oversete ballade til valgfesten i kontekst. De kan også fortælle, at der forud for ølkastet havde været håndgemæng til valgfesten. Et håndgemæng, der afstedkom en tur på skadestuen for offeret, der er ansat i Nye Borgerlige, og som senere har politianmeldt overfaldsmanden.
 
Ifølge flere medier har den pågældende medarbejder fra Nye Borgerlige, der siden i sommer har været mål for chikane og trusler, og som blev overfaldet til valgfesten, tidligere haft en privat relation til Nye Borgerliges nu tidligere frontfigur Mette Thiesen.
 
Bag truslerne, chikanen og altså et nu politianmeldt overfald på valgnatten står angiveligt Mette Thiesens nuværende kæreste. 
 
Kærestens navn er Kforum bekendt, men da han ikke i øvrigt er en offentligt kendt person, undlader vi at nævne hans navn.
 
Mette Thiesen havde medbragt kæresten til valgfesten, på trods af at han grundet de forudgående trusler og chikane var erklæret persona non grata til Nye Borgerlige-arrangementer.
 
Øjeblikket efter at Mette Thiesens kæreste har kastet øl på herren med brillerne. Han bliver herefter frt ud fra festen. Screenshot: tv2.dk
 

Rap over nallerne i valgkampen

Set i bakspejlet har der faktisk været tegn på, at der var ugler i mosen i Nye Borgerlige.
 
Den daværende frontfigur Mette Thiesen fik et par gevaldige rap over nallerne i løbet af valgkampen. Der var udtalelsen om, at ældre skulle have lov til at fravælge jødiske eller homoseksuelle hjemmehjælpere.
 
Og der var Thiesens vejledning i, hvordan Frihedsbrevets muldvarp kunne fuske med økonomiske donationer til Nye Borgerlige. 
 
Begge dele udløste prompte skarpe reprimander fra partiledelsen.
 
“Hun taler om noget, hun ikke ved noget om, og taler decideret usandt,” udtalte Pernille Vermund f.eks. om Thiesens forslag til at omgå partistøttereglerne. 
 
Offentligheden kunne derfor godt have på fornemmelsen, at de interne relationer mellem Mette Thiesen og blandt andre Pernille Vermund ikke længere var i top. Netop Thiesen og Vermund har ellers en lang selfie-historie sammen i Nye Borgerlige.
 
Balladen til valgfesten var dog et varsel om, at det politisk anstrengte forhold også havde en dramatisk dimension, der umiddelbart intet havde med politik at gøre.
 
Vi skal ikke længere tilbage end 3. juni, før alt tilsyneladene var fryd og gammen mellem Mette Thiesen og Pernille Vermund.
 

Solid issue management fra Nye Borgerlige

Da sagen ruller i medierne mandag, står både partileder Pernille Vermund og sekretariatschef Lars Eldrup beredvilligt til rådighed for medierne. Det giver et klart indtryk af åbenhed, at den offentlige interesse i sagen anerkendes og imødekommes.
 
I et interview med B.T. får Vermund også indskudt en måske empatisk, måske nedladende, sidebemærkning om, at hun har “i det hele taget udtrykt bekymring for Mettes egen personlige situation”.
 
Offentlighedens øjne bliver rettet mod det lille højreorienterede parti, og Pernille Vermund kvitterer med at udsende en orientering til partiets medlemmer, hvor hun i overskrifter gennemgår sagsforløbet.
 
Man kan indvende, at sagen på dette tidspunkt mest er et ledelsesmæssigt issue. Sagen er blot den, at på dette politiske niveau så kort efter valget, og med den massive medieinteresse som vold, trusler og chikane naturligt afføder, så er ledelsesmæssig håndtering også kommunikation. Det interne er eksternt.
 
Både som intern kommunikation og som ledelseskommunikation er det godt eksekveret. Orienteringen rammer en god balance mellem appeller til logos og etos uden at forfalde til unødig patos. Orienteringen kaster et lys af kompetence, integritet og troværdighed på afsenderen, Nye Borgerliges ledelse.
 
Omverdenen følger med, og alle skridt vil blive læst ind i en historiefortælling.
 
Orienteringen er et stykke habil intern kommunikation, der klæder partimedlemmerne på med en tilsyneladende saglig gennemgang af fakta gennem konsistent storytelling. Og vigtigst: Den efterlader indtrykket af en partiledelse, der indledningsvis har handlet konstruktivt og løsningsorienteret gennem dialog, men som skifter til at handle resolut, da sagen eskalerer med overfaldet til valgfesten. Det er et narrativ, der giver instinktivt mening.
 
Hovedbudskabet i Pernille Vermunds orientering er, at den udviste adfærd er uacceptabel, og at man står last og brast med partiets medarbejder. Det fremgår nemlig, at Mette Thiesen har ønsket den pågældende medarbejder fyret. Omvendt antyder Pernille Vermund, at en eksklusion af Mette Thiesen kan komme på tale på et hasteindkaldt møde samme aften.
 
Både som intern kommunikation og som ledelseskommunikation er det godt eksekveret. Orienteringen rammer en god balance mellem appeller til logos og etos uden at forfalde til unødig patos. Orienteringen kaster et lys af kompetence, integritet og troværdighed på afsenderen, Nye Borgerliges ledelse.
 
Orienteringen kan derfor i tilgift også tåle offentlighedens granskning. Sammenholdt med, at Vermund og Eldrup som nævnt står til rådighed for medierne, giver det Vermund og Nye Borgerlige en favorabel placering i fortællingen, som den udfolder sig i løbet af mandagen.
 
Nye Borgerlige tager kontrol over historiefortællingen. Det er på dette tidspunkt et stykke solid issue management.
 
Men det er samtidig kradse sager, som B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, påpeger:
 
“Det tyder på, at de er overordentligt trætte af Thiesen. Det er et hårdt angreb, som Vermund kommer med. Jeg har aldrig set en formand kaste en partifælle så hårdt under bussen på den måde.”
 

Thiesen bryder tavsheden

Man kan selvfølgelig indvende, at der er gratis medvind på cykelstien, når modparten i en konflikt forholder sig tavs. Pernille Vermund og Nye Borgerlige har haft banen for sig selv, og historiefortællingen i medierne og orienteringen til medlemmerne står derfor uimodsagt.
 
Det ændrer sig mandag eftermiddag, da Mette Thiesen bryder tavsheden i et Facebook-opslag, hvor hun blandt andet meddeler, at hun trækker sig fra Nye Borgerlige, og dermed kommer en eventuel eksklusion i forkøbet.
 
For så vidt angår den meget omtalte voldsepisode til partiets valgfest, så lægger Mette Thiesen sig fladt ned. Både på egne og den angiveligt voldelige kærestes vegne.
 
Umiddelbart efter denne bekendelse går Mette Thiesen i rette med Pernille Vermund ved at pointere, at sagen har to sider. Og så sker der et bemærkelsesværdigt skift, da Thiesen skriver:
 
“Desværre er der ikke blevet lyttet til min og denne er derfor heller ikke en del af mediernes dækning. Jeg bad om hjælp til at komme væk fra en svær fortid, der havde fyldt alt for meget, alt for længe og som jeg havde svært ved at håndtere selv. Jeg var skrøbelig og sårbar - men der blev desværre ikke lyttet.”
 
Og senere i teksten:
 
“Jeg kan stadig se mig selv i øjnene. Jeg er ikke et perfekt menneske - endda meget langt fra. Jeg begår fejl – men jeg undskylder også meget gerne for de fejl jeg begår - og jeg lærer af dem.
 
Men jeg undskylder ikke for noget jeg ikke har gjort eller overfor en, der har gjort mig ondt. Det vil jeg ikke byde mig selv, for så går jeg i stykker.”
 
Det er indlysende særdeles private og personlige tilkendegivelser, der skubber til det meget HR- og kommunikationsprofessionelle ledelsesnarrativ, som Nye Borgerlige effektivt har eksekveret i løbet af dagen.
 
Mette Thiesens opslag på Facebook, hvor hun både trækker sig fra Nye Borgerlige, og antyder at der er mere til sagen, end hvad der er kommet frem.
 

Verbale håndmadder

Med fremstillingen af sin private situation, italesættelsen af sin sårbarhed og den deraf følgende personlige klemme, Mette Thiesen beskriver at have befundet sig i, opstår der sprækker i Nye Borgerliges historiefortælling. 
 
Modparten i konflikten har indfundet sig på scenen med patosfyldte antydninger, der rejser en række spørgsmål om partiledelsens rolle og ageren. Svarene på spørgsmålene kender vi ikke, for dertil er antydningerne for spinkle. Men der kan gættes og spekuleres, og vi kan hver især forsøge at udfylde de blanke felter. Er der mere til historien? Ligger der f.eks. en MeToo-historie til grund? Eller er det bare spin fra Thiesens side?
 
Mette Thiesens patos står over for Vermunds etos, og bolden er givet op til en kamp om sympatien.
 
Meget tyder på, at Pernille Vermund og hendes nærmeste ikke er indstillede på at tage del i den kamp. 
 
Vermunds modtræk er nemlig at slå hårdt igen: Vermund bliver efterfølgende citeret for, at det er "tarveligt og uhæderligt", hvis ikke Thiesen opgiver sit mandat i stedet for at blive det nye Folketings første løsgænger. I øvrigt en ny rekord kun seks dage efter valget.
 
Spørgsmålet om, hvad der skal ske med Thiesens plads i Folketinget, er en nyttig fokusforskydning fra Thiesens anklager om dårlig behandling.
 
I et interview med Ekstra Bladet skruer Pernille Vermund yderligere op, da hun sætter et tungt højre hook ind på sin tidligere selfie-buddy:
 
“Ja, i virkeligheden kan man sige, at Mette aldrig skulle have været opstillet for Nye Borgerlige.”
 
Av. Mette Thiesen forsøges nu reduceret til et i politisk forstand rundt nul. En politisk tilintetgørelse. Patosfyldt selvfremstilling af sårbarhed bliver besvaret med usentimentale verbale håndmadder.
 
Pernille Vermund gik ind i valgkampen for at slippe af med Mette. Det er nu lykkedes, omend det blev en helt anden Mette end planlagt.
 
Om det er en kynisk ofring af et menneske i personlig krise, eller om det er en kompetent afmontering af et løsgående missil med karakterbrister, kan vi på nuværende tidspunkt ikke vide.
 
Som issue management er det dog, indtil videre, bestået. Det springende punkt er bare, om Mette Thiesen på et tidspunkt udfolder et overbevisende narrativ, der slår skår i Vermunds og partiets udlægning af sagen.

Relaterede artikler

Like-barometer: Alle liker Inger - Hvilken politiker er mest indflydelsesrig på de sociale medier? Hvem taler til det største publikum? Og hvem er den beds...
Sådan spandt Støjberg sig uskyldig - Uklarhed. Flertydighed. Afledning. Disse er nogle af de midler, som Inger Støjberg brugte – under rigsretssagen – i fors...
De fantastiske Facebook-fire - Nye Borgerlige stormer ikke bare frem i meningsmålingerne, men dominerer også på de sociale medier. Gennem en blanding a...
Vermund vælter Facebook - Pernille Vermund stormer frem på Facebook. Hun er ikke bare lykkedes med at øge sin følgerskare – hun er lykkedes med at...
FV22: Cambridge Analytica-metoderne spøger stadig - Nye Borgerlige og Liberal Alliance er allerede inden valgets udskrivelse blevet taget med fingrene i GDPR-kagedåsen, skr...
Kritik af Nye Borgerlige påvirker ikke vælgerne - Mette Thiesen fra Nye Borgerlige pustede nyt liv i debatten om, hvilke sosu-medhjælpere der må afvises. Alligevel er sag...
Poma vil helst kontaktes, før helvede bryder løs - Ekstra Bladets tidligere chefredaktør vil hjælpe virksomheder med at forstå tidernes skiften. På den måde kan de justere...
Totalt overset k-område har udviklet sig voldsomt - Intern kommunikation er ”et meget underkendt område”, som blandt andet er afgørende for at forløse virksomheders strateg...
NB-næstformand beklager opsigtsvækkende udtalelser - Den nyudnævnte Nye Borgerlige næstformand, Henriette Ergeman, undskylder for de kommentarer, som medierne den seneste ug...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

45 JOB

Global PR Manager

Se alle job Indryk job

Job

Praktikant

Frist: 10. april

Senior Media Relations Advisor

Frist: 4. april

Praktikant

Frist: 16. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.