K-folkets rolle i forandringsprocesser
Godt arbejde fra gode k-folk = god forandring

Artiklen præsenterer LK16 rapporten, der viser behovet for kommunikatører i forandringsprocesser. Du kan hente hele rapporten nederst i artiklen. Kilde/GettyImages.

​​​​​​​Forandringsdagsordenen har et jerngreb om de danske virksomheder. Ledere og medarbejdere, der i forvejen har nok at se til, skal finde tid til at implementere store forandringer i deres daglige arbejde. Behovet for bedre kommunikation og støtte til implementeringen decentralt er enormt og uforløst … men hvor er kommunikatørerne?
Fyringsrunder, implementering af ny strategi, omfattende outsourcing og markante kriser. Både offentlige og private virksomheder har siden finanskrisen i 2008 haft travlt med at tilpasse sig omskiftelige markeder og nye krav fra omverdenen. Og mens krisen er kommet på afstand, tyder intet på, at forandringsdagsordenen har tænkt sig at løsne sit jerngreb.
 
Måske endda tværtimod, hvis man skal tro en ny undersøgelse – LK16 – gennemført blandt 31 af Danmarks største virksomheder (se faktaboks om undersøgelsen nederst i artiklen).
 
 
I gennemsnit har de 31 virksomheder gennemgået mere end fem større forandringer på blot to år. 25 har eksempelvis gennemført store omstruktureringer. Lige så mange har implementeret nye strategier, og 22 har gennemført fyringsrunder.
 
 
Virksomhederne står med andre ord over for en ny virkelighed, der stiller enorme krav til deres kommunikation og evne til hurtig eksekvering af forandringer. Desværre er k-afdelingerne typisk alt for langt fra både beslutningsprocesser og forretningen til at tage tilstrækkeligt ansvar for processen.
 
De virkelige forandringsagenter er overladt til sig selv
K-afdelingernes afstand til forretningen viser sig først og fremmest, når man undersøger deres samarbejde med virksomhedernes mellemledere.
 
Som mange undersøgelser viser, er det den direkte face-to-face kommunikation med den nærmeste leder, der har størst betydning for medarbejdernes ændrede adfærd. Mellemlederne spiller altså den helt afgørende hovedrolle, når forandringerne skal implementeres, og medarbejdernes motivation og fokus skal bevares – når de oveni det daglige arbejdspres skal forholde sig til en helt ny strategi og sige farvel til de kolleger, som de mistede i sidste måneds fyrringsrunde.
 
Alligevel bruger k-afdelingerne ifølge LK16 primært ressourcer på at understøtte kommunikation om forandringerne gennem klargøring af topledelsen og intern massekommunikation. Mellemlederne er stort set overladt til sig selv!
 
Meget tankevækkende kan 1/3 af undersøgelsens respondenter – der ellers netop er ansvarlige for at understøtte deres virksomheds lederkommunikation – slet ikke svare på, hvor gode deres mellemledere er til at kommunikere. Og som grafikken neden for viser, er dem, der kan svare, ikke just imponerede.

 
K-afdelingerne har altså potentiale til for alvor at booste virksomhedernes forandringsledelse og -kommunikation ved at styrke relationen til mellemlederne og finde ressourcer til i langt højere grad at supportere dem med værktøjer, støttematerialer og træning.
 
Mellemlederne har travlt nok med driften, så når de også skal håndtere op til flere forandringsprojekter samtidig, har de brug for al den hjælp, de kan få. I dag får de kun sjældent hjælp – så man kan med rette sige, at der her er et blue ocean for ambitiøse kommunikatører, der ønsker at maksimere deres værdi for organisationen.
 
K-afdelingens beskedne birolle
En mere optimal støtte til mellemlederne kræver dog samtidig, at k-afdelingerne arbejder på at komme langt tidligere med i forandringsprocesserne.
 
I dag beskæftiger k-funktionen sig primært med at kommunikere topledelsens budskaber, som den i nogen grad er med til at forme og time. Den har derimod meget lille indflydelse på planlægningen af selve forandringerne, og netop derfor planlægges kommunikationen ofte for sent og slet ikke realistisk i forhold til klargøring af mellemlederne.
 
"Der er en opfattelse hos den øverste ledelse af, at strategi er for toplederne, og at kommunikationen er noget, der forekommer, når budskaberne skal eksekveres," forklarer en af kommunikationscheferne, der er blevet interviewet til undersøgelsen.
 
Organisatorisk implementering af forandringer afhænger dog netop af kommunikation, og virksomhederne går derfor glip af en central kompetence i planlægning og eksekvering af forandringerne. K-afdelingerne kunne med fordel komme langt mere i spil, når indhold, timing og proces bestemmes. De har kort sagt potentiale til at sigte langt højere end den beskedne birolle, de spiller i dag.
 
Test din egen k-afdeling
Måske er det også tid til, at jeres egen k-afdeling hanker lidt op i sig selv. For at teste det kan du begynde med at stille dig selv fire centrale spørgsmål:
 
  1. Er jeres forretningsindsigt stor nok? Overvej, om I ved nok om forretningen til at forstå følgerne af de mange forandringer, identificere virksomhedens kommunikationsbehov præcist nok og prioritere jeres ressourcer, hvor de giver størst værdi.
  2. Kommer I tidligt nok med i forandringsprocesserne? I hjælper helt sikkert allerede topledelsen med at udforme dens hovedbudskaber og sprede dem via intern massekommunikation. Men overvej, om I giver mellemlederne en realistisk chance for at få budskaberne ind under huden.
  3. Har I de rette rådgivningskompetencer? I har helt sikkert dygtige skribenter, men tænk over, om I også er gode nok til at rådgive i ledelsesmæssige spørgsmål.
  4. Har I overhovedet de nødvendige ressourcer? Kig på, hvor mange ledere I har i hele virksomheden. Sæt nu tallet i forhold til det antal interaktioner, I har mulighed for at have med lederne i løbet af et år. Overvej, om det er nok.

Relaterede artikler

På hverdagssafari med k-cheferne - Hvad laver man, hvis man er kommunikationschef hos Tivoli, Grundfos, Glyptoteket, Topdanmark, TV 2, Kunstakademiet, Ball...
Når K ikke taler med IT - Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT-afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der...
25 gode råd fra interne kommunikatører - Der er skrevet bog efter bog om intern kommunikation, hvilke teoretikere man bør kende, og hvilke taktikker man bør beny...
Alt om intern kommunikation - Gør din kommunikationsafdeling selvlysende, øg produktiviteten, få gode ideer og realiser dem. Hold bedre møder, få styr...
Lille app, stor impact: Slack-attack - Folk hører om Slack, folk taler om Slack. Nogle af os bruger Slack. Men hvad er det lige, det går ud på? Kan det virkeli...
Er marketing og kommunikation BFF? - Meget tyder på, at marketing er ved at overhale kommunikation på en måde, der kan forskyde balancen i den idealtypiske i...
Fem k-råd fra Nets: dos and don'ts ved børsnotering - En børsnotering, eller en IPO (Initial Public Offering) i fagtermer, er at sælge en virksomhed helt eller delvist på bør...
Fem tendenser, der udfordrer k-afdelingen - Hej, kommunikationschef. Er din kommunikationsafdeling gearet til en forandret verden? Her er fem tendenser, I skal inds...
Dit nye intranet er en robot - Robotterne er på vej. Hvad betyder det for os, de interne kommunikatører? Bliver vi arbejdsløse? Bliver vi bare endnu be...
De største digitale k-trends 2017 - Private messaging, virtual reality og mere video vil have indflydelse på, hvordan brands og virksomheder skal kommuniker...
Sprint: Løb dig til bedre idéer - Hvis Gud skabte jorden og mennesket på seks dage, kan et godt koncept vel også blive til på en arbejdsuge. Ny tilgang ti...
Hvad skal k-folket have fokus på lige nu? - Professor Sine Nørholm Just, Institut for kommunikation og humanistisk videnskab på RUC, er optaget af de komplekse rela...
"I skal blive bedre til at tænke forretning" - Kommunikationsafdelingerne er i høj grad med på de vigtige møder i virksomhederne, viser KOM magasinet og Kforums kommun...
3.096 k-folk tror ikke på fake news - Den nyeste undersøgelse blandt 3.096 europæiske kommunikationsfolk i 48 lande viser, at opbygning og fastholdelse af tro...
Ingen protesterer på en øde ø. Endnu … - Byggeprojekter støjer, sviner, larmer og påkalder sig i stadig stigende grad omverdenens kritik. Derfor er de 10 nye kun...
State of the art-mellemleder-kommunikation - Mellemleder- og linjekommunikation er stadig lige så svært, som det er vigtigt. Vi har sorteret i de nyeste videnskabeli...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

35 JOB

Projektleder

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.