Kontroversielt k-efterspil på retssag
Ret, Rulle og Rasmus

"Rasmus" i Radio24syv under optagelsen af programmet Q&A. Sagen har fået et voldsomt efterspil i kommunikationsbranchen. Stillbillede fra video, der blev optaget under radioprogrammet.

Skrevet af

Bjarke Larsen
Forlagschef

4 artikler

0 indlæg

Kontroversiel sag i kommunikationsbranchen: En voldtægtssag (hvor den anklagede blev frikendt) får nu et voldsomt efterspil ved kommunikationsrådgiver Rulle Grabows mellemkomst. Hun har erklæret, at hun stadig betragter den frikendte som gerningsmand. Kommunikationsrådgiver Anna Thygesen udvandrede fra debatprogrammet Q&A på Radio24syv på grund af Rulle Grabows håndtering af sagen. Thygesen er nu gået til sin advokat.
Hvis man vil opleve en af kommunikationsbranchens mest kendte profiler begå fagligt harakiri for åben mikrofon, skal man lytte til Radio24syvs medieprogram Q&A fra mandag den 4. juni, hvor den tidligere Venstre-spindoktor Rulle Grabow demonstrerer, hvordan man ikke skaber sympati og forståelse for en vigtig sag.
 
Rulle Grabow, hvis Facebookopslag har bragt kommunikationsbranchen og andre involverede i kog.
 
Hun råber, afbryder næsten konstant, insisterer på at ville tale om noget andet end det, interviewerne vil spørge om, og roder rundt i nogle uforståelige forsøg på at forklare, hvordan en tiltalt i en voldtægtssag godt kan være skyldig, selvom han er frikendt. Sidst i programmet lader en anden af kommunikationsbranchens kendte profiler, Anna Thygesen, der er direktør i WeDoCommunication, sig provokere så meget, at hun udvandrer i vrede efter et langt, følelsesladet udbrud.
 
 
Hvis emnet for udsendelsen ikke var så alvorligt – voldtægt og selvtægt – ville det næsten være episk morsomt.
 
Radioudsendelsen er et af flere dramatiske højdepunkter i en historie, der har optaget det meste af medie- og kommunikations-Danmark, siden Rulle Grabow startede sagen onsdag den 30. maj med et Facebookopslag, hvor hun forklarede, hvad hun og Kirstine Holst, der er journalist og også løser PR-opgaver, vil gøre på det kommende Folkemøde:
 
 
Det fik debatten til at eksplodere, og en shitstorm af sjældent set omfang rejste sig mod Rulle Grabow, der dog også er blevet støttet af mange.
 
Sagen kort fortalt
”Gerningsmanden”, som Rulle Grabow kalder ham, er en person i kommunikationsbranchen. Han blev den 26. februar frifundet med dommerstemmerne 3-0 for at have voldtaget Kirstine Holst, da hun besøgte ham i hans lejlighed i København i august 2017. Han erkendte at have haft samleje med hende, men sagde, at det var foregået frivilligt.
 
Blå mærker på Kirstine Holsts ene bryst blev forklaret som noget, der eventuelt måtte være opstået i forbindelse med, at de
”gensidigt tog fat i hinandens brystvorter og klemte hårdt”, som det hedder i domsudskriften. Statsadvokaten besluttede efterfølgende ikke at anke sagen, selvom politiet havde indstillet, at den burde ankes. ”Gerningsmanden” optrådte anonymt i førnævnte Q&A-udsendelse under navnet ”Rasmus”, så det kan vi også kalde ham her.
 
Rasmus og Kirstine Holst har kendt hinanden i længere tid og havde bl.a. sammen med fælles venner lejet et sommerhus i forbindelse med Folkemødet sidste år, hvor Rasmus var paneldeltager i en række debatter. Det skal han også være i år, om end angiveligt i betydeligt mindre omfang end sidste år, som det med en vis skadefryd blev bemærket i en af de mange, mange debattråde om emnet. Dermed antydes det, at nogen/nogle har henvendt sig til Rasmus’ kunder (han har et mindre firma) og fortalt om sagen i forventning om på den måde at skade ham.
 
Og så er vi fremme ved sagens kerne: Er Rulle Grabows Facebookopslag og hendes beskrivelse af, hvad hun vil gøre på Folkemødet, en overtrædelse af straffelovens § 266c, hvor der står, at man kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder, hvis man ”… efter at en sag har fundet sin afgørelse, med hensyn til denne på ny fremsætter de underkendte beskyldninger mod den samme person så hyppigt, at deres fremsættelse udarter til forfølgelse … når oplysningerne er egnet til at skade den pågældende i offentlighedens omdømme.”
 
Og er det ikke præcis det, Rulle Grabow gør, spørger mange.
 
Anna Thygesen, der udvandrede fra Radio24syv-programmet Q&A i mandags på grund af Rulle Grabows tilgang til voldtægtssagen.
 
Anna Thygesen reagerede hurtigt på Rulle Grabows Facebookopslag. Først med et blogindlæg hos Jyllands-Posten, derpå i flere Facebookopslag, hvor hun er gået direkte i kødet på Rulle Grabow og har fastholdt, at når man er frikendt i retten, er man frikendt. Punktum. Uanset, hvor meget man i øvrigt kan være utilfreds med retspraksis på dette område generelt (mere herom senere).
 
 
Er Rasmus’ kunder blevet kontaktet?
I radioudsendelsen fastholdt Rasmus, at han ”aldrig” har krænket eller voldtaget en kvinde, mens Rulle Grabow på sin side flere gange utvetydigt sagde, at hun mener, han har voldtaget Kirstine Holst. Rasmus sagde endvidere, at nogle af hans kunder er blevet kontaktet af folk, der har fortalt om retssagen, og det samme sagde Anna Thygesen, at hun havde hørt fra nogle af sine egne kunder.
 
Rulle Grabow benægtede at have gjort det på noget tidspunkt og sagde, at Anna Thygesen løj. Hun fastholdt, at hun vil fortælle vidt og bredt, at Rasmus ”er blevet anklaget, sigtet og frikendt for voldtægt”. Det er jo faktuelt korrekt, som hun sagde.
Seneste udvikling i den sag er, at Anna Thygesen på Facebook har fortalt, at hun via sin advokat har bedt Rulle Grabow om at trække påstanden om, at Anna Thygesen løj, tilbage.
 
Det nægter Rulle Grabow at gøre, siger hun til Kommunikationsforum:
 
”Jeg aner ikke, hvem Rasmus’ kunder er. Jeg har aldrig ringet til nogen af dem. Jeg har aldrig nævnt Rasmus’ virkelige identitet over for nogle af mine egne kunder. Jeg ved ikke, om Anna Thygesen taler mod bedre vidende, eller om nogen lyver for hende. Hvad enten det er det ene eller det andet, er det i hvert fald ikke sandt.”
 
Personligt engagement
Rulle Grabow lærte først Kirstine Holst at kende efter, der var faldet dom i sagen, og hun har hjulpet hende med at komme oven på igen efter hændelsen, som har taget hårdt psykisk på Kirstine Holst. Kistine Holst har hele vejen igennem fastholdt, at hun blev voldtaget, og hun har arbejdet målrettet på at bruge sagen offensivt til at få rejst en debat om den måde, politiet og retssystemet håndterer sager om voldtægt.
 
Det er bl.a. sket gennem et indlæg på blogmediet Point of View International (Sådan voldtager du en ven uden at blive straffet) og i indlæg på hendes egen Facebookside (Sådan håndterede politiet min voldtægtsanmeldelse – og her, hvor hun fortæller om selve afhøringen i retten). Blandt andet forsøger hun at få sagen taget op af den særlige klageret, og der går rygter om, at flere andre kvinder er trådt frem med lignende fortællinger om Rasmus, efter at sagen er kommet frem. Et rygte Rasmus selv nævnte i radioudsendelsen – og benægtede kunne være tilfældet.
 
Rulle Grabow har engageret sig personligt i Kirstine Holsts sag og i retstilstanden på området generelt – men har altså ifølge de fleste begået et gevaldigt selvmål med sit Facebookopslag og sin optræden i Q&A. Hun har senere trukket noget i land ved at skrive på Facebook, at hun ikke vil opsøge Rasmus på Folkemødet og ikke vil kontakte nogen af paneldeltagerne, da hun ikke kender nogen af dem.
 
Rulle Grabows støtter henviser bl.a. til, at der var tale om en åben retssag, og navnet på Rasmus derfor ikke er hemmeligt. Andre, som f.eks. Vibeke Manniche, henviser til, at Anna Thygesen medvirker i sladderprogrammet ”Det vi taler om” på Radio24syv:

”Så noget sladder må man gerne lave et ondskabsfuldt radioprogram om, mens andet vil efterlade et retssamfund ”fuldstændigt uoverskueligt og kaotisk”, som Anna Thygesen skriver.”
 
Uden for enhver rimelig tvivl
Vreden hos Rulle Grabow og hendes støtter er drevet af frustration over retstilstanden på dette område, hvor meget få voldtægter anmeldes, og endnu færre fører til en dom.
 
Det fremgår af tal fra Det Kriminalpræventive Råd, at kun cirka 50 personer bliver dømt for voldtægt om året, selvom antallet af anmeldelser er mindst 10 gange så højt – og selvom det skønnede antal voldtægter (”mørketallet”) er 100 gange så højt, nemlig 4.700 om året. Det meget lave antal domme kritiseres forståeligt nok fra mange sider, men der er flere problemer i det.
 
Det er et kernepunkt i en retsstat, at enhver ”rimelig tvivl” skal komme den anklagede til gode. Det er bedre, at 100 skyldige går fri, end at 1 uskyldig dømmes, som det hedder med en noget svulstig formulering. Og da langt de fleste voldtægter foregår uden andre vidner end voldtægtsmanden og den voldtagne, bliver det meget ofte påstand mod påstand.
 
Hvis den sigtede starter med at nægte at udtale sig eller hævder ikke at kunne huske noget, f.eks. pga. fuldskab, og derpå afventer, hvad politiet finder af såkaldte tekniske beviser (sæd på tøj eller i forskellige kropsåbninger, tegn på vold etc.), er det let at tilpasse sin forklaring i retten i forhold til disse beviser.
 
Jeg har selv som domsmand dømt i en voldtægtssag. Her endte vi med at kende manden skyldig, men da jeg tog hjem bagefter, tænkte jeg, at hvis manden havde været bare lidt ”klogere”, kunne han med nogle få ændringer i sin forklaring have skabt så meget tvivl hos os dommere og domsmænd (og en tiltalt har ikke pligt til at tale sandt i retten), at vi ville have været nødt til at frifinde ham.
 
Det er der næppe meget at gøre ved, og det er tvivlsomt, om ønsket fra flere sider om, at der skal foreligge et udtalt samtykke fra begge parter, vil gøre sagen meget bedre. For hvordan beviser man, at det ikke er tilfældet, hvis gerningsmanden påstår, at der blev sagt ”ja” fra begge sider. Det risikerer måske tværtimod at føre til en endnu mere ubehagelig og grænseoverskridende udspørgen af offeret: Hvad sagde du helt konkret, hvad viste du med dit kropssprog etc.
 
Det er der ingen let løsning på. Derimod er det tydeligt, at der er plads til – og brug for – en forbedring i den måde, politiet efterforsker disse sager, hvordan de håndterer anmeldelser, sikrer beviser etc. Og en indskrænkning af, hvad det kan accepteres, at offeret udspørges om af forsvareren. Det kan aldrig være relevant, om offeret havde et par forvaskede Sloggi-trusser på eller en g-streng i lilla blondestof. Om offeret ”spillede op”, var ”udfordrende” klædt eller andet. Et nej er et nej, uanset hvornår det siges.
 
Disclaimer
Jeg kender ikke nogen af de ovennævnte personer personligt. Anna Thygesen og jeg har begge været tilknyttet blog-universet Point of View International, men jeg mindes ikke at have mødt hende ved nogen af de få redaktionsmøder og fester, der har været afholdt. Derimod har jeg et fagligt samarbejde med et af vidnerne i sagen, der har valgt at bryde med Rasmus og støtte Kirstine Holst. Han har udgivet en bog på mit forlag og skrevet artikler til publikationer, jeg har udgivet. Jeg hørte ikke om sagen, før der var faldet dom, hvor vidnet ved en enkelt lejlighed fortalte mig om forløbet.
 
Og hvad mener jeg selv? Jeg føler mig ikke i tvivl om, at Kirstine Holst har oplevet forløbet på den måde, hun har beskrevet, og hun har følt sig voldtaget. Men når den tiltalte er frifundet, og sagen ikke er blevet anket, er Rasmus frikendt. Punktum.
 
Derfor mener jeg også, at Rulle Grabow er gået over stregen og i virkeligheden skader den sag, hun forsøger at skabe forståelse for.
 
Flere har bebudet, at de vil anmelde Rulle Grabow for at overtræde § 266c. Om ikke andet vil det være godt at få grænserne for paragraffen afprøvet ved en domstol. Rasmus bebudede i radioudsendelsen, at han ville indgive en anmeldelse, men vil han stå frem ved en åben retssag, der vil være stor opmærksomhed på? Også jurist, debattør og radiovært Nima Zamani har skrevet på Facebook, at han vil indgive en anmeldelse, hvis Rulle Grabow på Folkemødet gør som først bebudet.
 
Risikoen er, at der på Folkemødet vil stå en kødrand af medie- og kommunikationsfolk ved de arrangementer, hvor Rasmus optræder, i spændt forventning om at se, hvad der sker, for hans navn har spredt sig som en steppebrand i branchen. På samme måde som de strikkende kvinder under den franske revolution, der begejstret sad og fulgte med i henrettelserne. Det bliver ikke kønt.
 
-
Rasmus har set denne artikel inden publicering. 
 
Opdatering:
 
Kforum har modtaget denne replik fra Rasmus
 
Kort fortalt har jeg været udsat for falske anklager siden august for voldtægt. Den 26. februar blev jeg frikendt af alle tre dommere. Dommeren sagde også i domsafsigelsen, at ingen af dem var i tvivl på noget tidspunkt i denne sag. Dels kunne bevisbyrden ikke løftes, dels var der ikke sammenhæng i kvindens forklaringer i retten i forhold til politiafhøringerne.
 
Det har været ganske forfærdeligt at være vidne til at blive beskyldt for så alvorlige anklager, for noget der aldrig er sket. Det har haft meget store personlige konsekvenser at være anklaget for noget af det mest alvorlige, en mand kan beskyldes for. Og selvom jeg er blevet pure frifundet og frikendt af retten af alle tre dommere – så fortsætter det. Med falske påstande, usandheder og faktuelle fejl i denne sag.
 
På trods af, at jeg er blevet frikendt - og der ligger en klar afgørelse til grund for det – så har Rulle Grabow med fleres smædekampagne pustet til tvivl og forsøger at sværte mig til på alle tænkelige måder. Det er ganske enkelt modbydeligt, og jeg er ked det på Kirstines og mine vegne, at denne triste sag bliver til en social mediesag, som ingen kan være tjent med.
 
Jeg har aldrig i mit liv, før, eller efter den 18. august eller sidenhen forulempet, krænket, udsat nogen for overgreb eller voldtaget nogen kvinder. Det er slet ikke min natur. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at gøre nogen kvinder fortræd eller forulempe hverken kvinder eller mænd.
 
Jeg har valgt ikke at stå frem offentligt. Det har jeg gjort af hensyn til min familie, nære venner og mit arbejde. Det har allerede haft meget store og voldsomme personlige konsekvenser. Og fordi jeg også skal have et liv efter det her, selvom det til tider kan være svært at overskue med denne her voldsomme hetz og heksejagt, jeg oplever lige nu.

( Red. kommentar 19 august . 2019  er tilføjet følgende:  Kforum har ikke belæg for at understøtte ”Rasmus” forklaring om, at han har været udsat for falske anklager for voldtægt. Kirstine Holst har oplyst, at hun på intet tidspunkt er blevet mistænkt, sigtet eller tiltalt for falske anklager. Hun har heller ikke viden om, at hun på noget tidspunkt er blevet anmeldt af ”Rasmus”. Hun af egen vilje løbende arbejdet for en genoptagelse af sagen hos Rigsadvokaten og offentligt stået frem og fortalt om de efterforskningsmæssige problemer, som hun mener, at sagen har båret præg af. ”Rasmus´s ” udtalelse om, at frifindelsen til dels skyldtes, at der ikke var sammenhæng i Kirstine Holst´s forklaring i retten har KForum heller ikke belæg for at understøtte. Kirstine Holst har fremlagt dokumentation for, at det ikke var tilfældet.

Kforum har valgt at bringe denne berigtigelse, da Kirstine Holst ved navns nævnelse i denne artikel er blevet beskyldt af en anonymiseret kilde for en ulovlig handling, falsk anklage, som der ikke er belæg for, og som derfor fremgår injurierende og æreskrænkende mod hendes person. Kforum respekterer rettens afgørelse i sagen men har fundet det nødvendigt at bringe dette forhold i orden.)

 
Kforum har modtaget denne replik fra Kirstine Holst
 
Det er ikke rigtigt, når Rasmus skriver, at der ikke var sammenhæng i mine forklaringer i retten i forhold til afhøringerne. Der har været ting, jeg ikke kunnet huske, men jeg er kommet med den samme forklaring gang på gang.

Retten mente ikke, at anklagemyndigheden kunne løfte bevisbyrden i forhold til, om Rasmus ”tiltvang sig samleje” ved at bruge ”forsætlig vold eller trusler om vold”, som der står i domsudskriften.
 
Retten satte ikke spørgsmålstegn ved min forklaring. Hvis retten havde gjort det, kunne jeg anklages for at have indgivet en falsk anmeldelse, og det er jeg ikke blevet. Selvfølgelig ikke.

Relaterede artikler

Redwashing Pepsi: Revolutionen er IKKE en Pepsi - Pepsi er havnet i en veritabel shitstorm. Først lancerede de blockbuster-reklamen ”Jump in” som en del af den globale ka...
Er du sunshine for en shitstorm! - Der gik agurk i kønsdebatten, da jeg kom til at skrive, at danske kvinder er helt umulige. Egentlig ville jeg bare point...
Uhyggelig dårlig responsstrategi? - Tivoli i København befinder sig netop nu i en shitstorm om forlystelsen Det hjemsøgte børnehjem, der er ganske interessa...
Anna Mee er sin egen største 'annamee' - Den radikale borgmester Anna Mee Allerslev er ude i sit livs største politiske stormvejr. På baggrund af et overdimensio...
Putins danske babusjkadukke - Peter Schmeichel er blevet vært for den statskontrollerede, russiske tv-station RT. Her guider han seerne rundt på stadi...
Tag din dårlige anmeldelse som en mand - Er det en god idé at hænge anmeldere ud på Facebook eller true dem med tæsk, fordi de ikke kan lide ens bog? Næppe. I st...
Dine kunder brokker sig for at være flinke - Hvordan kan du bruge redskaberne fra konfliktmæglingen på skrift? Hvad ved vi egentlig om vrede brugeres motivation for ...
Når dine kunder går i brand - Forfattere og rådgivere Katrine Emme Thielke og Nana Dall har skrevet bogen "Når tasterne taler - konflikthåndtering på ...
Det hedenske farvel til 24syv - Jim Lyngvild har valgt at forlade Radio24syv-programmet 'Det, vi taler om'. "Jeg står på mål for at være misundelig, ski...
Gummistøvledronning i bæ til knæene - Tirsdag meddelte gummistøvledronningen Ilse Jacobsen, at hun stopper i DR-programmet Løvens Hule, som hun har medvirket ...
På sporet af københavneriet - Radio24syv har ikke søgt om fornyelse af deres tilladelse til at sende på FM4 efter medieaftalens krav om udflytning af ...

Giv din stemme

44 stemmer
3,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

76 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.