|
Kommunkationsspeciale med IKEA som case
Consumer perception of cross-media advertising

Skrevet af

Alexandra Pedersen

1 artikler

0 indlæg

Specialet er et kvalitativt casestudie af, hvordan forbrugere opfatter og konsumerer cross-media advertising med udgangspunkt i IKEA’s reklamer til det danske marked.
Specialet undersøger forbrugeres opfattelse, relation og interaktion med cross-media advertising ud fra et case studie af IKEA i Danmark, samt diskuterer hvordan resultaterne i specialet kan bruges til at forbedre brandets fremtidige cross-media kampagner i Danmark.
 
Specialet tager afsæt i det kvalitative forskningsområde, hvor dets empiriske base er fundet i 6 dybdegående interviews med kvindelige forbrugere i aldersgruppen 25-35. På baggrund af dette er der udarbejdet en tematiske analyse, som har lagt grundlaget for, at kunne undersøge og sammenholde de kvindelige forbrugeres opfattelse, relation og interaktion med cross-media advertising.
 
Specialet er på baggrund af den tematiske analyse kommet frem til, at følgende temaer sammenfatter de adspurgtes forhold til cross-media advertising: Præference, sammenhæng, relevans, eksponering og følelse.
 
Det konkluderes i specialet at opfattelse, relation og interaktion med cross-media advertising er styret ud fra personlig præference og at dette påvirker de kvindelige forbrugeres opfattelse og interaktion med de forskellige medier. Herudover har det også en indvirkning på, hvordan disse forbrugere ønsker at blive eksponeret for medier, og dermed for reklamer. Ydermere konkluderes det, at IKEA i Danmark bør skabe mere relevant og personlig reklameindhold til de forskellige medier, samt tænke ud fra at skabe sammenhæng mellem reklame og medie. 
 
Specialet er skrevet af Alexandra Pedersen på Copenhagen Business School og blev bedømt til et 10-tal. Læs hele specialet her.

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

62 JOB

Head of Digital Marketing & Market Communication

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.