Kommunikationsspeciale om undervisningsdesign til spansk samtaleforløb
Aktiv kommunikation - Communicación en acción

Skrevet af

Ane A. Teichert

1 artikler

0 indlæg

Udvikling af et undervisningsdesign til et samtaleforløb på 12 uger.
Specialet består af to dele: Første del er den til produktet udarbejdede opgave, der indeholder teoretiske og metodologiske betragtninger samt analyse af de ved produktets afprøvning indsamlede data. Den anden del er selve produktet, som er en undervisningsvejledning med materialer til et samtaleforløb på 12 uger med 45 minutters undervisning om ugen.
Forløbet har til formål at oparbejde studerendes samtalefærdigheder på spansk og indebærer undervisning i teknikker og ord, der er karakteristiske for og brugbare i samtalen som kommunikationsform. Forløbet er blevet testet på studerende på første semester på spanskstudiet ved Aarhus Universitet.

Specialet er skrevet af Ane Teichert ved Institut for Sprog, Litteratur og Kultur på Aarhus Universitet. Specialet er dømt til karakteren 12.
 

Relaterede artikler

Ingen jul uden julekalender - Sara Aagaard og Lea Sohn Mikkelsens speciale undersøger familiens motivation for at se julekalender i et ritualteoretisk...
Den motiverende spanskundervisning - Maria Knudsens speciale er et sprogligt kommunikationsstudie med fokus på gymnasieelevers motivation i fremmedsprogsund...
Et studie af Dagbladet Zetland - Markus Mohrs speciale undersøger det voksende felt af relationsøkonomi i kontekst af ‘participatory journalism’ ved at f...
Licens i en brydningstid - Specialet handler om, hvordan licens bliver kommunikeret fra DR's side, samt hvordan licens (og kommunikationen herom) b...
Om sorgen efter at have mistet - Dette speciale ønsker at bidrage til en dybere forståelse af, hvordan sorg opleves af den som har mistet. Specialet fors...
Hverdagsnær hverdagstrivsel - Specialet stræber efter at lyssætte forhold og dynamikker, det selvfølgeliggjorte og det under overfladen, som afsæt for...
Fjernsyn for dig, der er heteroseksuel - Nick Hvidtfeldts speciale undersøger heteronormativ mikrodiskrimination gennem analyse af fem danske børne- og ungdomspr...
Framing Climate Change - Specialet omhandler den politiske framing af klimaforandringer i et amerikansk perspektiv.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

47 JOB

Kommunikatør

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.