|
Kommunikationsspeciale om digitale borgermøder
Digital borgermøder

Skrevet af

Christian Haldrup

1 artikler

0 indlæg

Borgere og politikere kommunikerer i stigende grad med hinanden på Facebook. Dette speciale sætter sig for at forstå karakteren af disse ’digitale borgermøder’, og undersøger ved hjælp af digital data brugeraktiviteten på danske politikere og partiers åbne facebooksider.
Idéen med specialet tager afsæt i aktuelle diskussioner om Facebooks demokratiske potentiale: Bidrager sociale medier som Facebook til at demokratisere og mangfoldiggøre den politiske deltagelse til gavn for den demokratiske samtale? Eller er de frie og uforpligtende rammer på Facebook snarere med til at skabe en mindre konstruktiv debattone mellem brugere? Den digitale data der anvendes som datagrundlag for dette speciale, giver mulighed for at belyse nogle af disse forhold systematisk ved at undersøge enkelte brugeres kommentarer og likes over tid.
 
Specialet analyserer derfor indholdet af 500 tilfældigt udtrukne individers aktivitet under opslagene for danske politikere og partiers åbne Facebooksider i perioden 2009-2016. Ud fra læsningen af disse 500 ’politiske biografier’ er der i specialet udviklet 6 politiske typer, der hver især udtrykker typiske aktivitetsmønstre på de politiske sider.
 
Den mest hyppige af disse typer (’sympatisør’) afspejler f.eks. hvordan en stor del af individerne undgår at involvere sig i egentlige politiske diskussioner, og i stedet bruger politiker- og partisiderne til at identificere sig med et politisk tilhørsforhold. I sociologisk forstand kunne denne ’magelighed’ tyde på, at mange brugere faktisk oplever Facebook som et forpligtende socialt rum, som de ikke ønsker at udlevere sig selv i ved at indgå i politisk debat med andre. Et fravær af tydelige rammer for debatten på disse sider kan dog også være en medvirkende årsag til, at mange holder sig tilbage fra at deltage.
 
Visse individer (’debattør’) giver sig dog også i kast med at debattere med politikere, partier og andre brugere. Endelig bruger en mindre gruppe af individer disse sider (’vred’) til at udtrykke deres frustration og vrede over en politikers personlighed eller holdninger. Et perspektiv fra specialet er derfor også, at kun ganske få individer gennem deres kommentarer udtrykker en gennemgående hadefuld debattone på disse sider.
 
Blandt de begrænsninger dette speciale har, er et af de mest centrale, at de 500 udtrukne individer som population også er en gruppe med særlig interesse for politiker- og partipolitik. Specialet indfanger af denne grund ikke brugere, der foretrækker at debattere politik i andre forummer på Facebook. Derfor er det oplagt at undersøge karakteren af politisk debat i flere sammenhænge, f.eks. også på landsdækkende mediers åbne facebooksider. 
 
Specialet er skrevet af Christian Haldrup ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Specialet er vurderet til karakteren 12.
 

Giv din stemme

6 stemmer
4,5/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

54 JOB

Politisk-økonomisk analytiker

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.