Kommunikationsspeciale kan B2B virksomheder skabe og styrke relationer via sociale medier?
Kan B2B virksomheder skabe og styrke relationer via sociale medier?

Skrevet af
Flere og flere B2B (business-to-business) virksomheder har taget sociale medier til sig som led i deres kommunikations- og eller marketingsstrategi. Dette speciale bidrager til den begrænsede viden om, hvordan B2B virksomheder kan bruge sociale medier til at skabe og styrke succesfulde relationer.
Forskningen om virksomheders brug af sociale medier har hidtil fokuseret mest på B2C virksomheder (business-to-consumer). Der er derimod relativt få undersøgelser om brugen af sociale medier på B2B markedet. Det hænger bl.a. sammen med, at industrielle virksomheder generelt har været sene til at implementere de sociale medier.
 
I specialet undersøger jeg globale B2B virksomheders perspektiv på, hvordan de bruger sociale medier til at skabe og styrke succesfulde relationer. De valgte cases er alle veletablerede B2B brands, der har eksisteret i mere end 50 år og er præget af et konservativt tankesæt.
 
De er nye aktører på de sociale medieplatforme og forsøger derfor at omstille sig de nye betingelser for kommunikation, som sociale medier hviler på. Men hvad ønsker B2B virksomheder overhovedet at få ud af sociale medier? Hvilke udfordringer oplever de? Og hvordan har de taget sociale medier i brug? Det er nogle af de spørgsmål, jeg kaster lys over i specialet.
 
Hovedkonklusioner:
  • Organisatoriske processer i B2B virksomheder viser sig at være barrierer for dem selv i at opnå deres mål på sociale medier
  • relationer på B2B markedet involverer typisk tætte udvekslinger, der er præget af tillid og fortrolighed. Det er derfor nyt for B2B virksomheder at interagere med stakeholdere i et åbent medielandskab
  • dialog anses ikke for at være et ideal på disse platforme for B2B virksomheder
  • virksomhederne er optaget af thought leadership og forsøger derfor at dele content, som brugere finder interessant og relevant
  • sociale medier åbner op for muligheden for at overvåge den industri, som en B2B virksomhed er del af, og kan på den måde bruges til at styrke virksomhedernes markedsintelligens
  • B2B virksomhedernes ageren på sociale medier er i sig selv ikke udslagsgivende for etableringen af nye kunderelationer, men fungerer som et supplement til deres øvrige kommunikation.
 
Specialet er skrevet af Karoline Persdatter Gotfredsen, Cand.Soc på Roskilde Universitet. Specialet er bedømt til karakteren 12. Forfatteren er i gang med at skrive en forskningsartikel på baggrund af specialet i samarbejde med sin specialevejleder. 
 
Læs resten af specialet her

Giv din stemme

9 stemmer
3,8/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

72 JOB

Kampagneprojektleder

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.