Kommunikationsspeciale: Fra nudge til nudging
Fra nudge til nudging

Skrevet af

Katrine Mehl

1 artikler

0 indlæg

Jakob Rønn

1 artikler

0 indlæg

Udviklingen af en ny procesmode
Nudge. Nudging. Emnet har været genstand for mangt en specialeafhandling, videnskabelig artikel, pocketsize bog og også mange indlæg her på K-forum gennem de seneste år. Nogle synes, at de har hørt nok om nudging. Men der er et centralt spørgsmål, der sjældent bliver taget op, når nudging bliver diskuteret: Hvordan nudger man? Det spørgsmål giver vi et svar på i specialet.
 
Nudgebegrebet har været genstand for megen opmærksomhed siden dets introduktion i Thaler og Sunsteins bestseller i 2008. Har man bare lidt interesse for kommunikation eller beslægtede felter (eller bare en computer med internetadgang), er der gode muligheder for, at ordet nudge har sneget sig ind i ens bevidsthed på et eller andet tidspunkt mellem april 2008 og nu. Der er udgivet bøger, skrevet artikler og endda lavet tv-programmer i bedste sendetid på Danmarks Radio om emnet.
 
Men et review af den eksisterende litteratur viser, at en del af nudgeteorien mangler at blive udfoldet. Nemlig den del af teorien, der operationaliserer den populære nudgeteori, opstiller en konkret tilgang for arbejdet og svarer på spørgsmålet: Hvordan nudger man? Derfor er formålet med specialet at bidrage til denne del af teorien med en procesmodel, der skal hjælpe professionelle i deres arbejde med nudging i praksis. For at gøre modellen så relevant for den konkrete praksis som muligt, er den udviklet med udgangspunkt i selv samme praksis.
 
Nudgingmodellen er udviklet på baggrund af analyser af eksisterende nudgingmodeller og den professionelle praksis hos to danske nudgingbureauer. Med udgangspunkt i specialets pragmatiske videnskabsteoretiske afsæt er Nudgingmodellen løbende evalueret og redigeret på baggrund af dens evne til at hjælpe i praksis. De to casebureauer påpeger i specialets evaluerende del, hvor stor en relevans, de mener, at modellen har for deres arbejde med nudging i praksis, og har efter specialets afslutning benyttet Nudgingmodellen i deres arbejde.
 
Specialets konklusioner og den konkrete Nudgingmodel kan bruges af såvel studerende som professionelle i deres arbejde med udvikling af nudges. Det er ønsket og formålet med specialet, at Nudgingmodellen skal ud i kommunikationsverdenen og leve et aktivt liv, hvor den bliver evalueret og revideret løbende for at opretholde sin relevans for praksis.
 
Specialet er skrevet af Jakob Rønn og Katrine Mehl, der er uddannede fra Det Humaistiske Fakultet på Aalborg Universitet København. Specialet blev bedømt til karakteren 12. 
 

Relaterede artikler

Nudget til screening? - En kritisk realistisk tilgang danner rammen for dette speciale, som undersøger hvordan borgere tager sin beslutning om s...
Adfærdsdesign for dummies - Ny dansk introduktion til adfærdsdesign. Forsker ved School of Politics and International Relations Erik Gahner Larsen a...
Få julemanden til at anbefale dit shit - Vi taler en del om falske nyheder, post truth og disinformation, men ikke så meget om den fabrikerede uvidenhed, og hvor...

Giv din stemme

9 stemmer
4,7/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

72 JOB

Senior Media Relations Advisor

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.