Kommentar til Radio24syvs lukning
På sporet af københavneriet

Lukningen af Radio24syv bliver en realitet d. 1. november. Hvem det faktisk kommer til gode, kan man stadig undre sig over. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix.

Skrevet af
Radio24syv har ikke søgt om fornyelse af deres tilladelse til at sende på FM4 efter medieaftalens krav om udflytning af 70 % af kanalen. Men hvad er det præcist for noget københavneri, man håber på at undgå? Findes det?
Hvilken slags radio kan man egentlig lide at lytte til i Jylland? Og eksisterer der en særlig form for offentlig debat i det jyske? De spørgsmål er unægteligt påtrængende efter sidste uges tilsyneladende punktum for det vilde, debatskabende og efterhånden helt igennem vellykkede medieeksperiment Radio24Syv.
 
Kanalens mulighed for at fortsætte efter 1. november er blevet kvalt af Dansk Folkepartis krav om udflytning af mindst 70 pct. af redaktionen uden for en provinspolitisk demarkationslinje på 110 km omkring København.
 

Morten Marinus siger til Politiken, at: "Københavnerne ville have godt af at høre lidt om, hvordan livet ser ud fra en jysk vinkel", men mere konkret bliver det ikke nogen steder.

 
Da partiet formentlig ikke forestiller sig, at radioen skal placeres i de gamle danske landområder i Skåne eller til søs, så betyder det placering af mindst 70 pct. af radioen i Jylland – eller eventuelt på Samsø, som Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus også har været storsindet nok til at foreslå.
 
Kommer vi det nærmere?
Forklaringen på det højst særegne lokaliseringskrav, som altså ikke handler om radioens kvalitet eller programindhold, men alene om, at mindst 70 pct. af de redaktionelle medarbejdere skal have arbejdsplads 110 km uden for landets hovedstad, er tilsyneladende, at ”livet” ser anderledes ud i ”København” end i ”Jylland”.
 

"Radio24syv har mange værter fra Jylland. Finn Nørbygaard fra Finnsk Terapi er fra Esbjerg, Mathias Helt fra Er Du Sunshine er fra Lolland, Tinne Hjersing Knudsen fra 55 minutter er fra Randers, Frederik Cilius aka Kirsten Birgit er fra Sønderjylland, morgenværterne Knud Brix og Asger Juhl er fra Østjylland, og Knud Romer fra RomerRiget er fra Falster. Tror du, de har glemt, hvordan livet er at bo i provinsen?”

 
Det er i hvert fald det tætteste, man kommer på en forklaring fra medieordføreren fra DF, der er blevet ivrigt sekunderet af partiets ledende folk, Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup, i påstanden om, at det kunne være godt med en radio, der så landet fra et provinsudgangspunkt frem for et københavnsk udgangspunkt. Morten Marinus siger til Politiken, at: "Københavnerne ville have godt af at høre lidt om, hvordan livet ser ud fra en jysk vinkel", men mere konkret bliver det ikke nogen steder.
 
Det gør det heller ikke, hvis man spørger det andet store ”udflytningsparti”, nemlig Socialdemokratiet, hvis medieordfører, Mogens Jensen, af Berlingske bliver spurgt: "Radio24syv har mange værter fra Jylland. Finn Nørbygaard fra Finnsk Terapi er fra Esbjerg, Mathias Helt fra Er Du Sunshine er fra Lolland, Tinne Hjersing Knudsen fra 55 minutter er fra Randers, Frederik Cilius aka Kirsten Birgit er fra Sønderjylland, morgenværterne Knud Brix og Asger Juhl er fra Østjylland, og Knud Romer fra RomerRiget er fra Falster. Tror du, de har glemt, hvordan livet er at bo i provinsen?”
 
Mogens Jensens svar er: ”Nej, det håber jeg da ikke”, og han mener, at det giver ”et andet udgangspunkt at have sit udgangspunkt et andet sted end i København, og det gælder også for en taleradio.” Gået på klingen om, hvordan dette andet udgangspunkt mon vil materialisere sig, må medieordføreren flere gange svare: ”Vi kommer det ikke nærmere” – og det synes i hvert fald at være fuldt ud korrekt.
 
Forestillingen om de andres liv
Det er altså tilsyneladende meget svært at pege præcis på, hvad henholdsvis ”københavneri” og ”jyderi” egentlig er for en størrelse, og for denne skribent, som levede de første 25 år af sit liv i flere jyske byer, svarer det fuldstændig til virkeligheden. For der eksisterer ikke et særligt københavnsk eller et særligt jysk verdensbillede.
 
Radio24syvs yderst mangfoldige programudbud dækker særdeles mange aspekter af tilværelsen – og kulturforskelle, men de handler ikke ret meget om København versus provinsen, men om forskellige vinkler på tilværelsen i det hele taget.
 

Deler man smag og jysk verdensbillede i Brønderslev, Tønder og Silkeborg? Eller er påstanden om en særlig jysk offentlighed mest en modsætning, der er opfundet for at slå politisk mønt på kunstige modsætningsforhold i dette yderst overskuelige lille land?

 
Programmer som AK 24syv, Cordua & Steno, Datolinjen, Det Røde Felt, Den Korte Radioavis, Elektronista, Fedeabes Fyraften, Huxi og det Gode Gamle Folketing, Mikrofonholder, Millionærklubben, Nattevagten, Reporterne og Rushys Roulette og mange andre repræsenterer vidt forskellige interesserer, værter, temaer og synsvinkler, men at det skulle være københavneri, der tilsammen kendetegnede dem, det kan være ganske vanskeligt at se.
 
Og at der skulle eksistere et uniformt københavneri, der forsøger at trække sit veldefinerede verdensbillede ned over hovedet på resten af landet, kan også være svært at få øje på. København og hovedstadsområdet repræsenterer en særdeles bred vifte af kulturelle, sociale, økonomiske og menneskelige synsvinkler, som ikke blot kan skæres over en kam.
 
Hvad er landsdækkende?
Tilsvarende gælder det for Jylland. Deler man smag og jysk verdensbillede i Brønderslev, Tønder og Silkeborg? Eller er påstanden om en særlig jysk offentlighed mest en modsætning, der er opfundet for at slå politisk mønt på kunstige modsætningsforhold i dette yderst overskuelige lille land?
 
Og hvad skulle i grunden være gevinsten ved den sandsynlige placering af den fremtidige sendetilladelse i Aarhus – landets mest ”københavnske” by, hvor man i hvert fald ikke identificerer sig det ringeste med Brønderslev, Tønder og Silkeborg, men tværtimod gør alt, hvad man kan for at fremstå så ”storbyagtige” som muligt for at leve op til storebror øst for Valby Bakke.
 
 

Er det umuligt at lave landsdækkende relevant radio, hvis man er i hovedstaden? Foto: Wilfred Gachau / Ritzau Scanpix.
 
Der er bestemt forskel på livssynet i Nørre Nissum og på Nørrebro, men om københavneri kontra jyderi har det næppe meget at skaffe. Og forudsætningerne for en landsdækkende taleradio – altså ikke en lokal- eller regionalradio, som der ikke bliver tale om – det er jo netop, at man kan producere noget, som er relevant i hovedparten af landet.
 
Og der er det nu engang sådan, at det er svært at forestille sig en landsdækkende relevant taleradio uden nyheds- og debatprogrammer med deltagelse af centralt placerede politikere, meningsdannere, kulturfolk m.m., som nu engang i overvejende grad befinder sig i København, selv når det gælder de provinsvalgte politikere.
 
En anden indpakning
Det, som Radio24syv til gengæld repræsenterer, er en original, debatskabende vifte af vinkler på aktuelle dagsordner, temaer og danske meningsdannere, som det har taget tid og kostet penge at udvikle.
 

Der er med andre ord tale om en investering for skatteborgerne i at lave en velfungerende radio, som nu blot bliver kasseret, alene fordi man ønsker noget nyt med udgangspunkt i Jylland, der givetvis kan blive noget andet end Radio24syv, men som utvivlsomt også skal igennem mange af de samme børnesygdomme, før det er til at holde ud at høre på.

 
I dag er stationens succes åbenlys for de fleste, men undervejs, siden stationen gik i luften 1. november 2011, var der så sandelig også vildskud og tomgangsradio ind imellem, og med et budget, der lå på omtrent det halve af P1’s, var kanalen absolut heller ikke overfinansieret og måtte ind imellem tydeligt ty til lavprisløsninger.
 
Men efter nogle også lyttermæssigt noget magre år i begyndelsen har Radio24syv i dag bevist sit værd, og har med en lang række virkeligt gode programkoncepter, engagerede værter og stærk aktuel satire løst den opgave, der i sin tid blev budt på.
 
Der er med andre ord tale om en investering for skatteborgerne i at lave en velfungerende radio, som nu blot bliver kasseret, alene fordi man ønsker noget nyt med udgangspunkt i Jylland, der givetvis kan blive noget andet end Radio24syv, men som utvivlsomt også skal igennem mange af de samme børnesygdomme, før det er til at holde ud at høre på.
 
De jyske stemmer
Det mest paradoksale i sagen om udflytningen af kanalen – FM4, som den teknisk set hedder – er, at svaret på de indledende spørgsmål i artiklen er, at det efter alt at dømme sagtens kan være Radio24syvs programudbud, som passer til de ombejlede jyder (og samsinger?). I hvert fald befinder mere end halvdelen af radioens lyttere sig vest for Storebælt, og hele to tredjedele af lytterne bor uden for hovedstadsområdet.
 
Og ser vi nærmere på tallene, så afspejler Radio24syvs lyttere i forbavsende grad landet. Der er 32 pct. af befolkningen, der bor i hovedstaden, mens Radio24syvs lytterandel i området er 33 pct. 21 pct. af befolkningen bor i Region Syddanmark, mens Radio24syvs lytterandel i regionen er 20 pct. Tallene for Region Midt er 22 pct. af befolkningen og en lytterandel på 20 pct., 10 pct. af danskerne bor i Region Nord, mens 13 pct. af Radio 24Syvs lyttere bor i regionen.
 

I den store strategiske kamp mellem de store partier betyder kampen om jydernes stemmer langt mere end, om der er saglige grunde til at flytte rundt på pengene mellem landsdelene.

 
Ville disse mange mennesker rundt om i landet – 1,1 mio. mennesker, der ugentligt stiller ind på kanalen – foretrække en radio med en mere ”jysk” profil – som kan være mere end svær at definere? Næppe. På samme måde som påstanden om en særegen jysk kultur inden for radiolytning synes mere end vanskelig at verificere, ligesom mistanken om ”københavneri”, så er der intet, der tyder på nogen form for efterspørgsel i befolkningen efter udflytning af Radio24syv.
 
I en nylig meningsmåling fra YouGov erklærer 51 pct. af befolkningen sig som modstandere af udflytningen af kanalen, mens kun 18 pct. er enige. Til gengæld er der ingen tvivl om, at udflytningspolitik hører til de vigtigste af tidens værdipolitiske markører, og det er tilsyneladende ligegyldigt, om det er radiomidler, statslige styrelser, byfornyelsesstøtte, kommunale omfordelingsmidler, museumstilskud eller andet, der skal flyttes vestpå.
 
I den store strategiske kamp mellem de store partier betyder kampen om jydernes stemmer langt mere end, om der er saglige grunde til at flytte rundt på pengene mellem landsdelene.
 
Det er ikke blot på radioområdet, at det kan være mere end svært at argumentere for, at det sagligt set skulle give mening eller på nogen måde være de voldsomme tab af investeringer, opsparede erfaringer og kvalitet værd. Det gælder på mange andre områder. Prisen er høj, gevinsterne små, og denne gang kostede det altså en populær og landsdækkende radio livet.

Relaterede artikler

Fra København K til Radio24jysk - Der er for meget København K og for lidt Radio Bonderøv i Radio24syv. Derfor mener DF, at dansk taleradio skal på genopd...
Ret, Rulle og Rasmus - Kontroversiel sag i kommunikationsbranchen: En voldtægtssag (hvor den anklagede blev frikendt) får nu et voldsomt efters...
Det hedenske farvel til 24syv - Jim Lyngvild har valgt at forlade Radio24syv-programmet 'Det, vi taler om'. "Jeg står på mål for at være misundelig, ski...
Kampen om at være det mest menneskelige brand - Det er ikke bare det, du siger, men måden, du siger det på. Sanne Salomonsen ved det. Vores yndlingsstartups ved det. Se...
Årets kommunikatører 2018 - Her er Kforums uforskammede, uforudsigelige og udskældte liste over årets kommunikatører. Ofte efterlignet, aldrig kopie...
En misogyn drag - Så er det tid til at lægge Kirsten Birgit på briksen. Frederik Cilius’ seniorreporter-persona har løftet niveauet for da...
Ghitas vrede - Hvad der skulle have været et dybdegående portræt af skuespillerinden Ghita Nørby endte i stedet som et decideret angreb...
Er Mads Steffensen populær, fordi han er jyde? - Forleden hørte jeg nogle journalister diskutere, hvorfor Mads Steffensen er Danmarks mest populære radiovært. “Det må væ...
Er du Team Ghita, Iben, Ghiben eller 24syv? - Den danske befolkning er delt i en sjældent set grad. Nogle holder med sure gamle Ghita. Andre med 12-talspigen Iben. Er...
Farvel, søde Morten - Master Fatman favnede alt fra Vild med dans til hygge-frankofili. Morten Vammen siger farvel til manden, der kunne gå fr...
Aprilsnarren som politisk kommentar - Aprilsnarren har det svært i en tid, hvor det kan være vanskeligt at skelne fake news fra the real deal. Og hvor faktisk...
Det lange kvælertag på Radio24syv - Berlingske Medias udmelding om ikke at søge om fornyelse af sendetilladelsen var det sidste desperate skud i bøssen. Nu ...
Sammen er vi en cirkushest - Med den nye Sammen-kampagne ønsker Socialdemokratiet og Mette Frederiksen at slå på tromme for saglighed, samarbejde og ...
En SV-regering? Drømmen om et fatamorgana - Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er en SV-regering. Den har altid eksisteret. Som en skygge og en drøm i baglande...
Radio24syv blev dræbt af sin egen myte - 24syvs ledelse troede til sidst så meget på sin selvskabte myte om, at radioen var offer for et politisk komplot, at man...

Giv din stemme

7 stemmer
4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

57 JOB

Studentermedhjælper

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Social Media Specialist

Frist: Hurtigst muligt

Kampagne- og projektleder

Frist: 1. oktober

Senior Client Manager

Frist: 1. oktober
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.