K-branchen i Falck-skandalen
Falck-sagen er hårrejsende læsning, fordi ...

Kresten Schultz-Jørgensen er formand for Public Relations Branchen og direktør i kommunikationsfirmaet Oxymoron. PR-foto.

Skrevet af

Redaktionen Kforum

1005 artikler

57 indlæg

Kforum har talt med formanden for Public Relations Branchen, Kresten Schultz-Jørgensen, om Falck-skandalen. Hvilke udfordringer stiller det k-branchen overfor, og hvordan skal den forholde sig?
Hvad er din umiddelbare kommentar til Falck-sagen?
To ting: For det første, at det er hårrejsende læsning, som  med et kommunikationsperspektiv  jo på adskillige områder overtræder de etiske retningslinjer, som den seriøse PR-branche både i Danmark og internationalt arbejder efter. Det ved vi allerede i dag er tilfældet.
 
For det andet synes jeg, at processen frem mod sanktioner, både strafferetligt og i forhold til de involverede kommunikationsrådgivere, fortjener lidt mere professionalisme, end det har været tilfældet indtil nu. At Konkurrencerådet tilsyneladende ikke har hørt Advice i processen, undrer mig. Derfor gør vi i KreaKom, ligesom det er tilfældet i Dansk Industri, en del ud af at lytte grundigt til de relevante parter og derefter vurdere situationen ansvarligt.
 
Burde negative campaigning forbydes?
Nej, det synes jeg ikke, fordi den frie holdningsdannelse, som PR-faget faktisk er en del af, også kan rumme nødvendige og legitime kritiske dimensioner. Men kritikken skal have  og det er sagens kerne  en almen interesse. Kommunikation, der ud fra ensidige politiske og kommercielle formål handler om at sværte en modstander til, er uacceptabelt.
 
Hvad er din tanke om brugen af astroturfing? Burde det være markeret tydeligt og transparent?
Ja, naturligvis. Vi har også internationalt helt klare regler for, at astroturfing (hvor man fejlagtigt lader som om, at et indhold har udgangspunkt i græsrodsbevægelser) er en overtrædelse af de etiske retninglinjer. Helsinki-deklarationen, som jeg på danske PR-firmaers vegne tiltrådte i november 2018, siger det således i artikel 6: "To be forthcoming about sponsors of causes and interests and never engage in misleading practices such as 'astroturfing'"
Kilde: Klaus Holsting / Ritzau Scanpix.
 
Hvad er dit gode råd til Advice, som du jo har været i dialog med?
At man skal fortsætte den ansvarlige og konstruktive dialog med os andre om, hvad der er sket  og hvad der skal ske fremadrettet. Jeg oplever Advices ledelse som ansvarlig og berørt.
 
Hvordan har Advice og Falck håndteret krisen?
Jeg har ingen kommentarer til Falcks ledelse, men hæfter mig ved, at den nuværende ledelse kalder sagen ‘pinlig’. Advices håndtering er  efter at firmaets ledelse har fået dokumenterne  korrekt og ansvarlig.
 
Hvad ser du som branchens bedste svar på skandalen og samfundets kritik?
Et fortsat arbejde med at håndhæve  og det betyder: med indbygget konsekvens  de etiske retningslinjer, der som nævnt er tydelige og klare. I de kommende år kan de formentlig blive endnu tydeligere, fordi alle, der arbejder med kommunikation  under indtryk af både geopolitiske og digitale megatrends, må overveje deres roller. Det gælder både kommunikationsfolk og journalister.
 
Sagt enkelt: Vi beskriver eller formidler ikke længere magten. Vi er den. Det forpligter  mere og mere. Jeg hæfter mig ved, at en del af de stemmer, der lige nu kommenterer sagen, slet ikke er medlemmer af en brancheorganisation som fx KreaKom. De opererer altså som løsgængere. Også det bør man tage bestik af. Enten arbejder man ansvarligt sammen i brancheorganisationer eller sejler uden flag.
 
Vi skal helt tilbage til Waterfront-skandalen for at finde en skandale af samme omfang. Ser du nogle lighedspunkter mellem de to skandaler?
Det er for tidligt at vurdere.
 
Hvad mener du om en mærkningsordning/certificering for Public Affairs?
Det er jeg stor tilhænger af. De etiske retningslinjer findes. En certificering af PR/PA  efter fx amerikansk mønster  har jeg arbejdet for i mange år. Og fortsætter med det.
 

Relaterede artikler

Kforum Lyd: Sådan bliver du en dygtig taler - Kforums podcastserie tager livtag med alt, hvad der rører sig i kommunikationsbranchen. I hvert afsnit taler vores vært,...
Political Culture Eats Fair Play for Dinner - Lige nu er Falcks amoralske smudskampagne den store historie. Kampagnen var en kæmpe drengerøvsmanøvre. Med rette udskam...
Etisk erklæring - ja tak! - Undskyldninger, eftertanke, selvrefleksion og så forhåbentlig opstramninger, transparens og måske et nyt løfte. Det håbe...
Skal vi så skilles nu? - Falck-skandalen har fået en række journalister til atter at ytre mishag over at dele fagforbund med kommunikationsfolket...
Etik efter Falck-sagen - Falck-sagen er seneste eksempel på de etiske gråzoner, k-branchen ved nogle PA/PR-opgaver befinder sig i. Hver gang en n...
Hvad med et etisk k-råd? - Selvom Falck-sagen har lagt sig, er spørgsmålet om etik stadig lige vigtigt. I et samarbejde mellem Kforum og Københavns...
Årets KOM-pris går til.. - Professor Winni Johansen og professor Finn Frandsen har i årtier arbejdet for at sætte krisekommunikation på landkortet....
Falck-sagen: Tid til tilgivelse? - Undertiden går det ganske hurtigt med at få syndsforladelse for selv rimeligt graverende fejl, for nu at sige det mildt....
Sejler 3F under falsk SoMe-flag? - Er det “astroturfing”, når 3F smider penge efter Facebook-gruppen "Store Bøffer, Små Hjerter", eller er fagforeningen ba...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

28 JOB

Mangfoldighedsspecialist

Se alle job Indryk job

Job

Strategic Communications Advisor

Frist: 7. december

Director of Storytelling

Frist: As soon as possible

Social Media Specialist

Frist: 16. december
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.