Intet lingo er for lortet til en kommunikationsanalyse
Slamslogans

Skrevet af

Redaktionen Kforum

1012 artikler

57 indlæg

Slamsugere kan få os til at grine, selvom de lugter af lort. Det er god kommunikation. De er genial inspiration til alle, der skal kommunikere i beskidte og betændte k-situationer. Budskabet fra slamsugerne er enkelt: Italesæt tabuerne, tal til det indre barn, og du vil vinde sympati, når du og din målgruppe står i lort til halsen.
 
 
 
Her kommer chokoladebussen. Mums eller… Kilde: Jes Fabricius Møller. 
Kilde: Instagram. Slam. Hvad er lige den gode k-strategi her?
 
I enhver kultur er kropsvæsker omgærdet af tabuer. Hvem, hvad, hvordan og hvor er bundet op på sociale regler. Alle producerer masser af lort hver dag, men vi vil ikke vide af det. Det er derfor spændende. Det er et tabu, der fascinerer og frastøder på én og samme tid. Vi elsker og hader derfor lort på én og samme tid. Dette er ambivalensen, som gennemsyrer slamsugerens kommunikationssituation.
Det klassiske slamsugerslogan er sjovt og spiller på en lystfyldt, men tabubelagt dobbeltbetydning af natur kontra kultur. 
 
Lortetabuet som tiltrækker og frastøder på én og samme tid
Lort er et tabu, som vi gerne vil af med og usynliggøre i hverdagen. Men vores fascination af lort dukker op i humor og slamgadesproget, ligesom det ubevidste og fortrængte altid er vores skygge og sorte tiltrækningspunkt. Vores forhold til slamsugerne og deres slogan spejler dette. Vi både fascineres og frastødes af dem.
 
Det gælder også deres slogans. De intimiderer og tiltrækker os i en ambivalent, dobbelt bevægelse, og netop derfor virker de som kommunikation. Ambivalensen bruges sprogligt kreativt til at skabe sympati i det gode slamslogan. Ved at italesætte denne ambivalens viser afsenderen sin legelyst og sit kommunikative overskud.
 
Slamsugeren løser et problem, men et problem vi gerne vil glemme. Det gode slamslogan peger ofte på løsningen. Kilde: Instagram.
 
Fra slammonster til den hvide tornadohelt
Når kloakkerne bryder sammen, bliver lorten synlig og et problem. Det virker skræmmende, fordi tabuet bliver brudt - og så ringer vi efter slamsugerne. Midt i denne ildelugtende, tabubelagte situation kører slamsugerbilen ind, stopper lugten og genopretter den kulturelle orden. Desværre ses de ofte blot som et ulækkert tegn på, at den store orden er sat ud af kraft.
 
PR-konsulenter taler om, hvordan virksomheder kan optræde som helt, hjælper, tilskuer, offer eller monster. Slamsugerne er som profession et grimt, ildelugtende monster med en nødvendig, men tabubelagt mission i en tabubelagt situation. De er storbyens kasteløse arbejdsmænd. Deres opgave er de mest naturlige og mindst glamourøse i verden. Det er deres opgave at fjerne det lort, for at verden igen kan fungere, og gerne hurtigst muligt, så verden kan blive selv igen. De løser et problem, men et problem vi gerne vil undvære eller glemme.
 
Vi kører med klatten. Kilde: Jes Fabricius Møller. 
 
Slim slam snude, nu er det tabu ude
Slamsugerne er servicebranchens svar på rustne faldstammer, der skal skiftes nu. Dyrt og ulækkert, men et nødvendigt indgreb. Den kommunikative udfordring er at skrive slamslogans, som flytter slamsugeren fra ildelugtende monster i en tabubelagt situation til en naturlig hjælper med god værkstedshumor i en naturlig shit happens-situation.
 
Altså bruges humor, sex, barnagtighed og selvironi til at behandle og opløse den tabubelagte situation og profession. Hvor det mentale fokus flyttes fra (beskidt, ildelugtende) problem til (ren kulturaliserende) løsning. Ergo: Slamsugeren er helten og hjælperen, som genopretter den kulturelle orden og sikrer, at tabuer kan forblive tabuer. I modsætning til et ildevarslende tegn og bevis på tabuet. Det gode slamsugerslogan vinkler så at sige løsningen frem for problemet.
 
Slamsugerslogans er små, folkloristiske vers og rim. Nogle af dem er spørgende udsagn, som viser humor med et tvetydigt spil på flere betydninger. Spillet på betydning opløser eller svækker tabuet ved at tematisere tabuet anderledes. Følgende tre strategier kan sættes i spil: infantilisering, seksualisering, faglighed. I nogle tilfældes spilles der på flere strategier på samme tid. Målet er at reframe faget, løftet og afsenderpositionen.
 
Vi har styr på vores...faglighed. Kilde: Mariespliid. 
 
Sex er slam, slam er sexet
Det er den mest udtalte og typiske strategi i genren. Det er grotesk at sammenligne sex med slam. Dette sammenstød er så voldsomt, at man umiddelbart begynder at grine. Hvilket afvæbner og skaber sympati. Dette sammenstød er samtidig noget, man husker og er villig til at dele med andre. Lortens tabu bliver fordoblet ved at inddrage et andet tabu, nemlig sex.
 
Samtidig bliver lortens tabubelagte, negative konnotationer opløst og relateret til de positive konnotationer ved sex. Den retoriske operation i at sammenstille slam med sex er at låne nogle af de positive konnotationer ved sex. Sex er jo sjovere og mere lystfuldt end slam. På et helt ubevidst og tabubelagt plan aktiverer disse slogans også dunkle relationer mellem sex og fækalier. Altså det er tabulagt, men det er som sex også sjovt og en leg. Fordi det siges med et glimt i øjet.
 
Plathed og lummer humor er en hyppig cocktail i slamsugerbranchen. Kilde: Instagram. 
 
Andre gode eksempler på den lumre undertone er: "Hvis du synes, denne bil er beskidt, så skulle du bare se billederne af mig og din kone". Eller: "Ring til XX kloakservice, så kommer mester selv i røret".
 
Hvad kan vi andre kommunikatører lære af dette? Hvis du er i en svær kommunikationssituation, kan det være en strategi at tage endnu mere tabubelagte emner op. Gerne noget, som også har positive associationer, som drukner og opløser de negative konnotationer ved din taberposition.
 
 
Vi har også en lille pølsevogn. Kilde: Instagram.
 
Slam er mums - og andre barnagtigheder
Lort og slam tiltrækker en barnlig fascination. Ved at lege med ordet og dets form og betydning kan man afdække nye betydninger. Nogle slamsugerslogans udtrykker en symbolsk sproglig leg. Hvor man sammenligner med mad og slik. Altså at det, som kommer ind, minder om det, som kommer ud. Det, der ikke kan spises, bliver til det, som kan spises.
 
Grotesk, men også en kommunikation, som taler til barnet i os alle. Sloganet skaber en følelse af, at ”vi er platte, sproglige legekammerater”. Igen opløses og overdøves de negative konnotationer i de positive madbetydninger. Det er dog selve ordlegen, som skaber sympati og humor. Infantilt, men fra børn og fulde folk skal man høre sandheden.
 
 
Tak til Anne-Mette Kjærbye Jakobsen for at finde denne her. Vi følger "bruno" sikkert til svømning.

Hvad kan vi andre kommunikatører lære af dette? Hvis du er i en svær kommunikationssituation, så tal som et barn, og tal til barnet i andre. Legen med sproget bliver et bevis på, at du er selvironisk og har sans for humor. På den måde sætter du dig i en attraktiv position som humoristisk og ufarlig underdog.
 
Sug nu, din slamsuger
Den sidste variant af slamsugerslogans spiller på fagligheden på en underfundig, dobbelttydig måde. Altså at sloganet både henviser til slam, faglighed og en anden sjov dobbeltbetydning. Ved at fokusere på faget og slamhandlingen fjernes fokus fra lorten. Her sættes spot på faget som proces og lortens ejermand. Altså at problemet ligger hos målgruppen, som har lavet lorten. Udtrykt i sloganet: du…. Altså at slamslugeren er en del af løsningen, ikke problemet.
 
Det er dig, der er superklam – vi kommer bare og rydder op. Kilde: Jes fabricius Møller. 
 
Når man er sikker på at levere en vare med fuld tilfredshed. Kilde: Jacobdahla. 
 
Hvad kan vi andre kommunikatører lære af dette? Spil på dine kompetencer og positive intentioner med et glimt i øjet. Ved at fokusere på din faglighed og intention fratages du ansvaret for lortesituationen, du er endt i. Du bliver en aktør frem for en årsag - og en aktør, som vel at mærke har et ædelt formål.
 
 
Kloakdoktoren - så bliver det ikke mere kompetent. Tak til Lars Skou Nielsen for at finde den. 
 
When the shit hits the fan
Det bedste slamslogan (som ingen har valgt endnu) er efter vores mening: Shit happens. Da det sætter hele slamsugerfaget ind i en større eksistentiel, filosofisk sammenhæng. Her er slam blot et symbolsk tegn på, at alt, som kan ske, vil ske. Altså at vi alle er ved at drukne i lort og lever med undergang, tabuer og fejl. For shit happens, og skid nu hul i det.
 
Det er ikke et løfte. Det er en sandhed. Umiddelbart skulle man tro, at det peger på problemet, men nej, det peger på løsningen på en subtil måde. Shit happens er en cool konstatering. Den implicitte løsning er den defaitistiske attitude, det udtrykker. Du skal ikke tage livet personligt. Du skal omfavne livet og din skæbne med et træk på skuldrene - for fejl, falskhed, fejhed og farlige ting vil ske. Det er livet.
 
Her er altså et genialt potentielt slamsugerslogan, som ville kunne indfange menneskets liv udspændt mellem lort og lagkage, fanget af naturens drifter og samtidig absolut fri. End of story.
 
Kompetenceafklaring klart og tydeligt. Kilde: Jes Fabricius Møller. 
 

Relaterede artikler

Er gulvet grim og skummel, så ring til Hummel - På vores vej gennem byen eller landskabet har vi sikkert alle sammen set den slags leg med ord på en varebil fra en mind...
Stem på Gunner — før Jorden går under - Der er i disse dage udbrudt en krig på slogans i det danske politiske landskab. Det begyndte med Villys 'Vent og Se med ...
Sådan lavede vi god PR - PR-Tigeren er public relations-branchens nye pris. De tre kategorier, bedste eksekvering, bedste strategi og bedste nytæ...
Med PR-praktikeren på arbejde - 'Virksomhedens omdømme' er en ambitiøst anlagt bog, hvor vi, som undertitlen lover, kommer med PR-specialisten på arbejd...
Få gennemslagskraft i medierne - Selvom det ikke altid ser sådan ud, er det rigtig svært at trænge igennem pressens mange smalle nåleøjer. Men her får du...
Når ledervideoer flopper - Når budskabet virkelig skal batte, vælger mange virksomheder at sætte toplederen foran et kamera. Men hjerneforskningen ...
Alt om branding og ekstern kommunikation - Synlighed, content marketing, brugerengagement, reklamens fremtid, PR, prisvindende kampagner, eventkommunikation, nudgi...
245 værktøjer til PR - Står du som PR- eller marketingansvarlig og har brug for nye tips til at markedsføre din virksomhed – men har du ikke et...
Alt om intern kommunikation - Gør din kommunikationsafdeling selvlysende, øg produktiviteten, få gode ideer og realiser dem. Hold bedre møder, få styr...
Dine medarbejdere laver også PR - Hvad er mantraet bag intern kommunikation, og hvordan knækker man som HR- eller kommunikationsansvarlig koden til at ska...
Lær servicedesign på japansk - I Japan er de gode til service. De skyr nemlig ingen midler for at give mere og bedre service. Netop derfor har de som d...
Nu gælder det om at holde tænderne lige i munden - Amalie fra Paradise Hotel gør det, rapperen Per Vers gør det, og du gør det uden tvivl også. Vi justerer konstant vores ...
Stop stave-nazierne nuuuuuu - Kære Nanna Just, Susanne Staun og alle andre, der jævnligt gør opmærksom på, hvor sjuskede og utålelige vi andre er, når...
Vores alle sammens Bruno - Lorten er verdens mest undervurderede fællesmenneskelige hverdagsfænomen. Den er international og demokratisk. Den er hu...
"Er gulvet grim og skummel, så ring til Hummel" - Hvad skal der egentlig til, for at et slogan er godt? Man skal frem for alt kunne huske det, så man køber den vare eller...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

41 JOB

Global PR Manager

Se alle job Indryk job

Job

SVP Communication Partner

Frist: 24. marts

Kommunikationskonsulent

Frist: 22. marts kl. 12.00

Kommunikationskonsulent

Frist: 9. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.