Interview med Katrine Sperling
Katrine Sperling: Ny k-chef i Novo Nordisk

Katrine Sperling er netop startet i jobbet som kommunikationschef i Novo Nordisk, der er Nordens mest værdifulde virksomhed.

Skrevet af

Redaktionen Kforum

1014 artikler

57 indlæg

Katrine Sperling er netop startet i jobbet som kommunikationschef i Novo Nordisk, der er Nordens mest værdifulde virksomhed. Hun efterfølger Mike Rulis, der i sidste uge havde sidste arbejdsdag efter 34 år i samme virksomhed. Hvad ledte hende frem til jobbet, hvad er planerne for fremtiden, og hvordan arbejder Novo Nordisk egentlig med kommunikation?

Hvad går jobbet ud på, og hvad er dit nye ansvarsområde?
Jeg er blevet Corporate Vice President med ansvar for Corporate Communication i Novo Nordisk. Det er en afdeling med ca. 45 medarbejdere på hovedkontoret i Bagsværd; afdelingen arbejder med presse, intern kommunikation, web, sociale medier, issues management og krisekommunikation og har derudover ansvar for at sætte retningen for den globale kommunikation i hele koncernen, der tæller ca. 42.000 medarbejdere, hvoraf godt 350 arbejder med kommunikation enten i eller uden for Danmark. I USA, som er vores vigtigste marked, har vi fx en stor kommunikationsafdeling, og samspillet med dem er naturligvis afgørende for, at Novo Nordisk står stærkt og taler med én stemme.

 

 

Hvilke resultater har du opnået, der har gjort det muligt for dig at nå så langt?
Udover at jeg har haft en fantastisk rollemodel i min chef gennem mange år, er det nok, at jeg har været en af driverne bag at globalisere vores kommunikationsfunktion ved at stå i spidsen for vores internationale mediearbejde og derigennem også været dybt involveret i de kritiske issues, der har været gennem årene. Da jeg startede for snart 17 år siden, var der stort set kun kommunikationsmedarbejdere i hovedkvarteret i Bagsværd, og der blev gjort meget lidt ud af det internationale mediearbejde.

Udfordringen dengang var, at vi nærmest havde et ikonisk omdømme i Danmark, men i udlandet var vi næsten ukendte. Det var en uholdbar situation, når mere end 95 % af vores salg er uden for Danmark, og når rekruttering af de bedste udenlandske talenter er afgørende for at kunne klare os i konkurrencen med de andre globale pharma-virksomheder.

Det arbejde har været et langt sejt træk og har resulteret i, at vi i dag er naturligt på radaren hos de internationale journalister og bliver vurderet helt i top, når man sammenligner vores mediearbejde med de andre store pharma-virksomheders. Det er jeg stolt af, og det tænker jeg, har været afgørende i forhold til min nye stilling.

 

"Hvis man ikke har solid forretningsforståelse, får man ikke en plads omkring bordet."

 

Jeg var også med til at udvikle strategien bag Cities Changing Diabetes, som er vores seneste, store signaturprogram, der går ud på i partnerskab med verdens storbyer at bekæmpe diabetes, fordi urbanisering er en af de afgørende drivere bag den voldsomme vækst i forekomsten af type 2-diabetes. Når folk fra landet rykker til byen, bevæger de sig mindre og spiser langt mere fedt, salt og sukker. Det ser vi i Nordamerika, Asien, Afrika og Latinamerika, og derfor har diabetes en nærmest epidemisk vækst.

Ved at samarbejde med byer og borgmesterkontorer rundt omkring i verden har vi mulighed for at påvirke sundhedsagendaen der, hvor man er helt tæt på borgerne – og hvis vi kan skubbe på i forhold til at få tænkt sundhed ind i såvel byudvikling som infrastruktur, transport og fødevarer, kan vi virkelig være med til at gøre en forskel. For bor man ikke i en by, hvor det er muligt at cykle eller løbe en tur og med nem adgang til supermarkeder med sunde fødevarer, kommer man ingen vegne med budskaber om sund livsstil.

Det er måske usædvanligt som mig at have været i samme setup i så mange år, men jeg synes, jeg har formået at udvikle mig i jobbet – fra almindelig pressemedarbejder til specialist med ansvaret for globalt mediearbejde, så som leder for en mindre pressefunktion på fem medarbejdere til i dag, indtil udnævnelsen, en større afdeling med knap 20 medarbejdere med ansvar for al ekstern kommunikation, ikke mindst digitale medier.

De mange år i samme virksomhed gør, at jeg efterhånden er godt inde i forretningen, og det tænker jeg også har været afgørende for min udnævnelse. For hvis man ikke har solid forretningsforståelse, får man ikke en plads omkring bordet.

 

Hvordan arbejder I med lederudvikling i Novo Nordisk?
Det bliver der brugt virkelig gode ressourcer på, og når jeg ser tilbage på, hvad jeg har været i gennem, ville jeg ikke have haft de nødvendige redskaber til at håndtere jobbet uden de programmer, jeg har fået tilbudt.

Jeg har været igennem interne programmer og skræddersyede forløb eksternt på fx Harvard School of Business. Der har både været programmer med fokus på personlig udvikling og i høj grad også på forretningsforståelse, som virkelig er afgørende i et kommunikationsjob.

Du skal kunne dit håndværk, men hvis ikke du formår strategisk at positionere det til at understøtte forretningen, er du ikke relevant for topledelsen. Det er også det, der gør det sværere at skifte job, fordi det simpelthen tager lang tid at forstå en kompleks virksomhed som Novo Nordisk. Ikke bare forretningen og produkterne, men også hele processen omkring lægemiddeludvikling, prispolitik og arbejdet med bæredygtighed er noget, som tager tid at få helt ind under huden.

 

"Vores fremtid er helt afhængig af at kunne tiltrække de mest talentfulde forskere i verden, så vi gør meget ud af også at positionere os i internationale science-medier."

 

 

Hvem er jeres vigtigste interessenter, og hvordan målretter I kommunikationen mod dem?
Vi har fire grupper, som er særligt vigtige. Læger og patienter er den første gruppe. Bortset fra i USA, hvor vi ikke må henvende os direkte til patienterne om vores produkter, men vi må gerne kommunikere om vores sygdomsområder, og den vækst, der er i forekomsten af diabetes, gør jo, at interessen for godt indhold, ikke mindst på vores digitale medier, er stor.

Så er der vores investorer, som i meget stort omfang er internationale, men Novo Nordisk er jo næsten blevet en folkeaktie, så der er også mange aktionærer i Danmark, der følger os tæt.

Politikere og ’betalere’ er også en meget vigtig målgruppe – i lande som Danmark med offentlig sygesikring er det typisk politikerne, der er betalerne, men i lande som USA er det langt mere komplekst og tæller både forsikringsselskaber og en lang række mellemmænd, de såkaldte ’Pharmacy Benefit Managers’, som der i disse år er megen debat om.

Endelig er nuværende og potentielle medarbejdere, både i og uden for Danmark, en meget vigtig målgruppe. Vores fremtid er helt afhængig af at kunne tiltrække de mest talentfulde forskere i verden, så vi gør meget ud af også at positionere os i internationale science-medier.

Hvordan bidrog du til at håndtere ledelsesskiftet, hvor Lars Fruergaard afløste Lars Rebien?
Det var en meget vigtig periode for Novo Nordisk. Vi var lige blevet ramt af faldende insulinpriser i USA, som er vores vigtigste marked, hvilket resulterede i et stort kursfald på aktien. Vi var udsat for kritik, og internt var det nødvendigt med afskedigelser. Ikke den nemmeste måde at starte på for en ny CEO.

Derfor var opgaven meget klar i forhold til at genopbygge tilliden til virksomheden og den nye ledelse. Her spiller kommunikation en afgørende rolle, og derfor har det også været en meget spændende periode for mig som kommunikationsperson.

 

"Til gengæld er dagsordenerne også blevet sværere at styre. Et godt eksempel er den amerikanske senator Bernie Sanders, der i gennem flere år har kørt en hård kampagne mod pharma-industrien, fordi priserne for medicin er alt for høje for nogle af de dårligst stillede amerikanere."

 

Hvordan arbejder I på at få budskabet igennem i Novo Nordisk?
Det er vigtigt, at kommunikationen bliver personlig – og derfor vil man som hovedregel ikke se mig som talsperson. En af de ting, vi vil fortsætte med, er fx Lars Fruergaards brug af LinkedIn, netop fordi det er personligt.

Uden anden sammenligning i øvrigt er det interessant at følge den måde som Donald Trump og Elon Musk bruger sociale medier som Twitter til at kommunikere på. De har et meget klart budskab, som de gentager igen og igen. Man er aldrig i tvivl om, hvor de står. Hvad Elon Musk angår, har han naturligvis en ideel platform med sine mange visioner, og fordi han allerede har vist vejen med PayPal og Tesla.

Men Novo Nordisk kan også noget, fordi ca. 15 % af jordens befolkning vil have behov for vores produkter – enten på grund af diabetes eller svær overvægt. At opbygge et klart og tydeligt budskab om denne mission, og om, hvordan vi som virksomhed bidrager positivt til samfundet, er en af vores helt store opgaver.

 

Hvad er de afgørende tektoniske ryk i måden at arbejde med kommunikation gennem de år, du har været i Novo Nordisk?
Man kommer ikke uden om de sociale medier. Da jeg startede i Novo Nordisk, eksisterede de ikke, og da de begyndte at vinde indpas, var vi absolut ikke front runners, bl.a fordi der er mange gråzoner i forhold til lovgivningen om ikke at måtte kommunikere direkte med patienter. Men vi er kommet godt efter det, og jeg er meget stolt over, at vi i dag er den pharma-virksomhed i verden, der gør det bedst i forhold til indhold – vi poster ikke mest, men det, vi poster, scorer højst på social media engagement. Og det er jo det, det handler om. At lave godt og relevant indhold, som brugerne har lyst til at dele og kommentere.

Til gengæld er dagsordenerne også blevet sværere at styre. Et godt eksempel er den amerikanske senator Bernie Sanders, der i gennem flere år har kørt en hård kampagne mod pharma-industrien, fordi priserne for medicin er alt for høje for nogle af de dårligst stillede amerikanere.

Med næsten 10 millioner følgere har han en stor stemme, og for en virksomhed som os er det en svær opgave at finde det rigtige ben at stå på, fordi det amerikanske sundhedssystem er så komplekst, at det ikke lader sig forklare med enkle vendinger på de sociale medier.

Men ingen tvivl om, at vi skal blive bedre til fx at kommunikere, at alle amerikanske diabetikere har adgang til human insulin fra Novo Nordisk hos Walmart og flere af de store apotekskæder til en pris på 25 dollars, hvilket svarer til en daglig omkostning på nogle få dollars – det har vi ikke været gode nok til hidtil. Jeg vil mene, at det i dag er den største strategiske kommunikationsudfordring for os.

 

"Vi skal genskabe vores position, hvad angår bæredygtighed, hvor konkurrencen er skærpet de senere år."

 

Katrine med sin forgænger og store forbillede den tidligere k-chef i Novo Nordisk Mike Rulis


Hvilke virksomheder orienterer I jer mod, når det drejer sig om at kommunikere professionelt?
Jeg synes, Unilever gør det rigtig godt, når vi taler om corporate-kommunikation og ansvarlighed. Det gennemsyrer hele virksomheden, at de ikke blot skal tjene penge, men at de også har et ansvar, eksempelvis hvad angår bevarelse af regnskov, miljø og genanvendelse.

Unilevers tidligere CEO Paul Polman har været fantastisk til at bære de budskaber, og det er netop, når man som virksomhed formår at være tydelig omkring, hvordan man bidrager positivt til samfundet og er personlig i sin kommunikation, at den er allerstærkest.

De har også et virkelig stærkt corporate website, som er enkelt og indbydende og let at orientere sig i. Det kunne vi godt lære noget af.

 

"Hav hjertet med i alt, du gør  for mig handler det både om, hvad virksomheden laver, og hvordan den agerer. Jeg kan ikke være god i noget, jeg ikke brænder for, og det tror jeg, gælder de fleste mennesker."

 

Hvad vil du så arbejde for, at Novo Nordisk skal være kendt for?
Vi skal genskabe vores position, hvad angår bæredygtighed, hvor konkurrencen er skærpet de senere år. Det andet tema, der skal gennemsyre vores kommunikation, er, at vi er en forskningsbaseret virksomhed, hvis primære berettigelse er at kunne levere bedre livskvalitet til patienterne. I dette krydsfelt gemmer der sig mange historier, som vi i de kommende år skal have ud over rampen. Det glæder jeg mig til at stå i spidsen for.

 

Hvad sker der i dit liv, når du ikke arbejder?
Det korte svar er familien. Jeg får mere at se til nu, men der skal være tid til familie og venner og også gerne lidt til mig selv, ellers hænger det ikke sammen.

Motion er vigtigt for mig, så det er skønt at have hund og bo tæt på Amager Fælled. Jeg cykler også jævnligt på arbejde – der er rimelig langt, men jeg snyder lidt med en el-cykel. Jeg får også klemt noget holdtræning ind hos SATS en eller to gange om ugen, og så er jeg blevet helt bidt af vinterbadning.

Jeg elsker også at læse og er i stigende grad blevet glad for Netflix og HBO, fordi der er så meget af høj kvalitet. Og så er jeg heldigvis gift med en mad- og vinelsker, og det nyder jeg virkelig godt af. Jeg er også meget begejstret for KvikKassen fra  Aarstiderne, som giver god inspiration til nye retter og smage, uden at det tager timer at tilberede.

 

Har du her på falderebet et godt karriereråd?
Jeg har tre råd, som jeg selv har fulgt:

Hav hjertet med i alt, du gør – for mig handler det både om, hvad virksomheden laver, og hvordan den agerer. Jeg kan ikke være god i noget, jeg ikke brænder for, og det tror jeg gælder de fleste mennesker.

Hvis du vil ledelse, skal du udover at være mester i dit håndværk have solid forretningsforståelse.

Lær dig selv at kende, og omgiv dig med folk, der kan det, du ikke selv er verdensmester i.

Katrines CV på engelsk. Det er jo Novo Nordisk: 

Employment:
 
Novo Nordisk A/S
 Feb 2019: Corporate Vice President, Corporate Communication
 
 2014 - 2019: Vice President, Media Relations
 
 2010 – 2013:  Director, Media Relations
 
 2007 – 2009: International Media Relations Manager
 
 2002 – 2007: Media Relations Officer
 
Previous employment
 
 2000-2001: Partner, Intellecta Kaunsel (opstart af egen kommunikationsvirksomhed)
 
 1993-2000: Alpha Beta, Communications consultant / Managing Director (from 1999-2000)
 
 1993: Dansk Standard, Information Officer
 
Education
 
MSc, Public Relations, Roskilde University, 1993
 

Relaterede artikler

Sådan bliver du kommunikationschef - En række chefer peger med afsæt i KOM magasinets kommunikationschefundersøgelse på, hvordan man tager skridtet fra at væ...
8 principper bag en god k-chef - Chief HR Officer i STARK GROUP Lene Groth er på udkig efter en ny nordisk Head of Communication, og i processen undrer h...
Fyrre, fed og foranderlig - Tillykke, RUC! Det er 40 år siden, Danmark fik sin første uddannelse i kommunikation på RUC. De studerende er gået fra p...
Pressechefernes årlige karakterbog er landet - Farvel, Danske Bank – velkommen til SAS og Københavns Lufthavne. Journalisternes tilfredshed med pressecheferne i den da...
Er din digitale kommunikation klar til 2019? - Det er en evig udfordring for kommunikationschefen at sikre sig, at organisationens digitale kommunikation følger med ti...
Få nu styr på den medietræning! - Nye krav til medietræningen af topfolk og ledere fra både den private og offentlige sektor venter forude. Ledelses- og k...
Den superdårlige CEO-superbrandliste - For sjette år i træk kårer Infomedia årets CEO Superbrand. Og igen i år giver listen anledning til flere spørgsmål end s...
K kan også disruptes - Alle mulige brancher bliver disruptet af ny teknologi. Revisorerne og forsikringsagenterne er snart arbejdsløse for slet...
Kommunikatører skal indstille sig på at tænke digitalt - Algoritmer, dataanalyser og robotgenereret indhold er nogle af de største udfordringer for kommunikationsbranchen ifølge...
De 10 bedst kommunikerende borgmestre - Borgmestrene i de danske kommuner kommunikerer i mange forskellige retninger og repræsenterer mange interessenter. Hvem ...
Krisekommunikation: state of the art 1980-2020 - 1980’erne var kriseledelsens årti, mens 1990’erne var krisekommunikationens årti. Den store udfordring i de kommende ti ...
Sådan bliver din CEO et Superbrand - Stærke topledere bliver vigtigere og vigtigere for virksomhedens kommunikation. Derfor er der god grund til at se nærmer...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

49 JOB

Kommunikationskonsulent & Visuel Content Creator

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Kommunikationskonsulent

Frist: 12. april

Kommunikations- og PR-manager

Frist: Hurtigst muligt

Praktikant

Frist: 16. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.