Hvorfor vil vi hellere have vindmøller på havet end rockwool på loftet?

Foto: Speciale

Skrevet af

Emil Hanquist

1 artikler

0 indlæg

Mere grøn energi er afgørende for den grønne omstilling. Men det samme er energieffektivitet. Det er imidlertid en grøn løsning, der kun i ringe grad indgår i den danske klimadebat. I specialet undersøger jeg, hvilken rolle argumentation spiller for, hvordan vi vægter de to klimaløsninger. På den baggrund fremlægger jeg konkrete forslag til, hvordan fortalere for energieffektivitet kan styrke den grønne stemme og argumentere mere målrettet overfor politikere og meningsdannere.
Hvorfor vil vi hellere have vindmøller på havet end rockwool på loftet? – En retorisk kritik af den praktiske argumentation for vedvarende energi og energieffektivitet i den grønne omstilling
 
I offentligheden diskuteres den grønne omstilling dagligt. Debatten handler oftest om, hvordan vi skaber nok grøn energi til at erstatte det fossile forbrug. Det er forståeligt. Men den grønne omstilling hviler ikke kun på grøn energi. Et lige så vigtigt værktøj er energieffektivitet – evnen til at effektivisere samfundets energiforbrug, så vi netop ikke behøver så meget grøn energi. Ifølge internationale organer som FN’s Klimapanel (IPPC), Det Internationale Energiagentur samt EU-Kommissionen er energieffektivitet helt fundamentalt i kampen for klimaet.
 
Men i Danmark er energieffektivitet sjældent at spore i klimadebatten, hverken blandt medier, politikere eller borgere. Hvorfor? Og hvordan kan det problem imødekommes? Det er essensen i mit retorikspeciale, hvor jeg har undersøgt, hvilken rolle argumentation spiller.
 
Konkret har jeg undersøgt, hvordan offentlige interessenter argumenterer for henholdsvis grøn energi og energieffektivitet. Formålet har været at vurdere, om den førte argumentation for energieffektivitet reelt fungerer uhensigtsmæssigt i klimadebatten og mangler appel overfor målgruppen. Specialet munder ud i tre konkrete forslag (med eksempler) til en mere effektiv argumentation for energieffektivitet i klimadebatten.
 
Specialet er skrevet af Emil Hanquist ved Retorik på Københavns Universitet og blev bedømt til karakteren 12. 
 
 
 

Kommentarer

Få nyhedsbrev

41 JOB

Presserådgiver

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.