Hvordan netværk har gjort 3F magtfuld
3F - Flere Folkevalgte Forbindelser

Mange af Danmarks mest magtfulde politikere og rådgivere er en del af fagforeningen 3F’s netværk. Et netværk, der har taget årtier at opbygge, men i dag må siges at have været alle pengene værd.

Skrevet af
Hvad har to borgmestre, tre spindoktorer, Folketingets formand, tre ministre, og mere end et dusin medlemmer af Folketinget til fælles? Deres tætte forbindelse til fagforeningen 3F. I en tid, hvor netværk er magt, kan 3F derfor se ekstra tilfreds på valgresultatet og regeringsdannelsen. Flere relationer i toppen, har knyttet fagforeningen tættere til magteliten, end på noget tidspunkt i dette årtusinde.
“Hvis Socialdemokratiet og 3F står sammen, kan vi uendeligt meget. Nu skal vi igen vise, hvad vi kan”. Sådan sagde statsministeren i en tale til 3F’s kongres i september. Udsigterne til samarbejdet mellem de to, har da heller ikke set bedre ud, i meget lang tid. To af 3F’s 13 valgte folketingsmedlemmer, Mattias Tesfaye og Pernille Rosenkrantz-Theil, er blevet ministre, og en anden, Henrik Dam Kristensen, er blevet Folketingets formand. 
 
Inkluderer man tidligere ansatte og andre tætte forbindelser, tydeliggøres fagforeningens mange sammenvævede tråde med den nye regering. Udover Tesfaye og Rosenkrantz-Theil har Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren, og hele tre af ministerholdets nye særlige rådgivere også en lang historik med fagforeningen. 
 
I netværkssamfundet er forbindelser til toppen lig med magt, og 3F kan derfor være godt tilfredse med valgresultatet. Som Sarah Steinitz, sociolog og medforfatter til bogen Magteliten’, skriver til Kommunikationsforum: “Fagbevægelsen har traditionelt haft - og har stadig - stærkere bånd til Socialdemokratiet end de blå partier. Derfor er det heller ikke så overraskende, at 3F's netværk rækker bedre ud i det politiske nu, hvor vi har fået en socialdemokratisk regering. Men det giver dem alt andet lige en bedre chance for at få deres politik igennem, at de har gode forbindelser til den politiske magttop.”
 
 
Hvor tætte er forbindelserne? 
Lad os lige tage et skridt tilbage. 3F er nemlig ikke den eneste interesseorganisation med mange forbindelser i Folketinget. Det er ikke engang den eneste fagforening med et stort politisk netværk. I rød blok kan man fx tælle sig til 16 LO’ere og 10 HK’ere blandt MF’ere og særlige rådgivere. For slet ikke at tale om DJØF, der med deres fagforeningsmedlemmer alene, ville kunne danne regering. 
 
Alligevel er det 3F’s netværk, der på baggrund af valget fortjener en eftertanke. Deres netværk er nemlig af en helt speciel karakter. Sat på spidsen: andre har måske flere forbindelser, men ingen kan måle sig med 3F’s mulighed for indflydelse. Hvorfor?
 
“Forventningen er, at jeg lægger øre til de dagsordner, de har, uden at det er angivet nærmere specifikt, og at jeg stiller op, når de inviterer til noget” – Peter Hummelgaard
 
3F’s netværk har, modsat andre interesseorganisationers, rod i mere personlige og længerevarende relationer. En fordel hvis man spørger Christoph Ellersgaard, der også er medforfatter af bogen Magteliten’. Han siger til Kommunikationsforum, “Længere og mere dybdegående relationer skaber mulighed for tillid, for at handle sammen og for at skabe alliancer. En lang tilknytning betyder, at man har lært at forstå verden gennem organisationens briller.”
 
Netop de lange tilknytninger er altså 3F’s fordel. Hvor LO fx har en relation til statsminister Mette Frederiksen, fordi hun har arbejdet i organisationen som ungdomskonsulent i ét år, har 3F en længervarende relation til Mattias Tesfaye, fordi han i fire år sad i bestyrelsen for murernes 3F-afdeling, var formand for 3F Ungdom mellem 2006 og 2007 og sidenhen arbejdede i fagforeningen som både ungdomskonsulent og faglig sekretær.
 
Tesfaye har på den ene eller anden måde været involveret med 3F i over 13 år, fra 1999 til 2012, mens Mette Frederiksen kun arbejdede i LO i ét år. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix.
 
Hummelgaard: ‘Home is where your heart is’ – 3F Kastrup
De tætte forbindelser mellem Danmarks politiske top og 3F er et mønster, der går igen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har fx også arbejdet for 3F. Han har endda siddet i fagforeningens formandssekretariat.
 
Hummelgaards forhold til fagforeningen stikker dog lige et spadestik dybere end blot tiden som konsulent. Det er personligt. I et Facebook opslag skriver han varmt om 3F’s afdeling i Kastrup, “Dejligt at være “hjemme” i 3F Kastrup til stor valgdebat i går aftes”. 
 
I et andet opslag uddyber Hummelgaard, at han længe har haft et godt forhold til 3F Kastrup, hvor han gennem tiden har deltaget i debatter og arrangementer. Jeg er i øvrigt siden jeg var barn kommet meget i 3F Kastrups lokaler til alt fra generalforsamlinger til bryllupper. For det gør man når man vokser op i Kastrup.” Hummelgaard har med andre ord siden sin ungdom været at finde i et 3F-miljø. Han har desuden, ligesom det meste af sin familie, arbejdet i Københavns Lufthavn hvor de ansatte er organiserede i 3F.
 
 
Børne- og undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, har ligesom Hummelgaard arbejdet i 3F’s formandssekretariat. Her arbejdede hun som ledelseskonsulent i hele tre år, fra 2009 til 2011.
 
I øvrigt har andre højtprofilerede MF’ere i rød blok, såsom SF’s Karsten Hønge og Enhedslistens Christian Juhl, også en enorm tæt forbindelse til fagforeningen. I ca.16 år, mellem 1992 og 2008, har Hønge besiddet flere poster i 3F, senest som formand for 3F på Fyn. Juhl har i ca. 13 år været formand for 3F i Silkeborg, indtil han i 2011 blev valgt ind i Folketinget.
 
3F’s relationer til magteliten, er altså varme, lange og ofte dybt personlige. Fagforeningen har skabt et netværk, hvor mange af deres forbindelser ikke bare ser på 3F som en tidligere arbejdsgiver eller dér hvor de er organiserede. Men, i mange tilfælde, som en vigtig brik i deres selvforståelse.
 
Det er ikke kun ideologisk lim, der holder 3F’s netværk sammen. Kroner og øre har også spillet en rolle i, at fastholde folk i fagforeningens interessesfære. 
 
Ifølge Christoph Ellersgaard skal man se 3F’s netværk i lyset af, “at en del ministre og spindoktorer er flasket op – eller udlært – hos 3F. De har så at sige lært at forstå verden gennem 3F’s briller, hvilket gør det voldsomt meget nemmere at forklare dem og skabe forståelse for 3F’s position.” 
 
I det ligger der en unik mulighed for fagforeningen, der vil få lettere ved at blive hørt, når de store beslutninger skal tages.
 
Hvad gør 3F for Socialdemokratiet? 
Det fulde overblik over relationen mellem Danmarks største fagforening og partierne i rød blok kan ikke kun fortælles med afsæt i deres gensidige netværk. Der er nemlig også en hel del kroner og øre imellem dem. 
 
Over en 17-årig periode (2001-2017) har Socialdemokratiet, ifølge deres officielle regnskaber, modtaget næsten 100 millioner kr. i donationer og partistøtte fra faglige organisationer. (Mellem 2002 og 2014 modtog både Venstre og Det Konservative Folkeparti, ifølge bogen 'Skjulte Penge' over 100 millioner kroner fra virksomheder, organisationer og andre private bidragsydere. Millioner i privat partistøtte er altså ikke afhængig af blokfarve.)
 
Ifølge partistøtteloven skal alle, der har doneret mere end 20.000 kr. oplyse deres navn. I det socialdemokratiske navneregister optræder 3F og Dansk Metal flest gange. De er alt i alt at finde i registret blandt S-topdonorer i otte af de sidste 16 år. 3F har altså gjort mere end bare at fylde venstrefløjens talentmasse op. Fagforeningen har også spillet en afgørende rolle i, at fylde den socialdemokratisk pengepung op. 
 
 
 
‘Forventningen er jeg stiller op, når de inviterer’
Direkte donationer til partierne er dog ikke det eneste finansielle led mellem 3F og partierne i rød blok. 3F har over årene lånt lokaler ud til en millionværdi, købt annonceplads til politiske kampagner og finansieret valgkampe til 3F’ere og politisk ligesindede. Fx valgte fagforeningen ved dette folketingsvalg at støtte alle 3F-kandidater med 5.000 flyers.
 
Alle får selvfølgelig ikke samme behandling, og centrale figurer kan godt regne med mere støtte. Bl.a. har Peter Hummelgaard bekræftet, at han ved et folketingsvalg personligt har fået 12.000 kr. af 3F til at føre valgkamp for. Støtte, om hvilken han i bogen 'Skjulte Penge' udtalte, at “Forventningen er, at jeg lægger øre til de dagsordner, de har, uden at det er angivet nærmere specifikt, og at jeg stiller op, når de inviterer til noget”.
 
Det er altså ikke kun ideologisk lim, der holder 3F’s netværk sammen. Kroner og øre har også spillet en rolle i, at fastholde folk i fagforeningens interessesfære. 
 
Hvad kan Socialdemokratiet gøre for 3F?
Ifølge Sarah Steinitz, er “det gode ved at have stærke forbindelser til den politiske del af magteliten, at politikerne har en meget direkte adgang til "at trykke på knappen og få ting til at ske"". I sidste ende er det store spørgsmål derfor, om 3F kan bruge deres forbindelser på Christiansborg og i toppen af dansk politik til at opnå reel politisk indflydelse. 
 
For besvare spørgsmålet på bedst mulig vis, skal man kigge til historien. Hvor villige har 3F’s netværk førhen været til, at kæmpe for fagforeningens interesser?
 
Lad os derfor spole tiden tilbage til 2012 til den såkaldte ‘Restaurant Vejlegården-konflikt’. Restauranten var kommet op at toppes med 3F. En ny ejer havde nemlig fravalgt fagforeningen og i stedet tegnet en overenskomst med den gule fagforening Krifa
 
En outdoor kampange fra 3F i forlængelse af Vejlegården-sagen. Konflikten var højspændt og politisk betændt.
 
Pernille Rosenkrantz-Theil: ‘Jeg håber da 3F vinder slaget’
Socialdemokratiet har en stående praksis om hverken at blande sig i overenskomstforhandlinger eller i det frie fagforeningsvalg. Traditionen tro respekterer man derfor arbejdsmarkedets parter.
 
Under ‘Restaurant Vejlegården-konflikten’ overholdte mange socialdemokrater da også det klassiske armslængdeprincip mellem politikerne og arbejdsmarkedets parter. Men ikke Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun trådte i stedet ud på landsdækkende kanaler og støttede fuldt op om 3F.
 
Rosenkrantz-Theil kaldte bl.a. personalet på Restaurant Vejlegården for ‘egoister’ og sagde, at deres ageren var “skide usympatisk”. Og til Ekstra Bladet lagde hun ikke skjul på, hvem hun håbede ville vinde konflikten “Jeg håber da, at det er et slag, som 3F vinder.” Med andre ord illustrerede Rosenkrantz-Theil tilbage i 2012 en enorm villighed til at støtte sin tidligere arbejdsgiver og nuværende personlige fagforening, 3F. Hun trykkede på knappen og fik ting til at ske. 
 
Ikke nok med det, nu ligner Rosenkrantz-Theils ord fra 2012 til forveksling det sprog, der for nyligt blev brugt af 3F’ere i Københavns Lufthavn. Her blev et medlem af ingeniørernes fagforening, IDA, forsøgt presset til at organisere sig i 3F. I stedet for ‘usympatisk’ og ‘egoistisk’ blev han kaldt for “klam”.
 
Dengang var Rosenkrantz-Theil blot et menigt medlem af Folketinget, dog vel at mærke for det siddende regeringsparti. I dag sidder hun selv i regeringen.
 
Hvordan hendes samarbejde med 3F kommer til at forløbe mens hun er minister, må den kommende regeringsperiode vise. Allerede nu har Rosenkrantz-Theil dog vist tegn på, at hun har taget mange af 3F’s interesser med ind i sit ministerium. Fx gik hun i sommer, sammen med 3F, ind i en direkte konfrontation med Dansk Byggeri om lærlingepladser. Et opgør 3F længe har ventet på.
 
Det er dog ikke kun Rosenkrantz-Theil, der gennem tiden har udvist stor villighed til at melde sig under 3F’s faner. Peter Hummelgaard har også blandet sig i konflikter på arbejdsmarkedet til fordel for 3F og fagforeningens medlemmer.
 
Fællesnævneren er, at Hummelgaard enten har eller ikke har blandet sig på en måde, der i sidste ende har hjulpet 3F.
 
Hummelgaard redder dagen – for 3F
I 2017 følte SAS sig nødsaget til at fyre 10 medarbejdere i Københavns Lufthavn for deres håndtering af bagage med våben. Medarbejderne i lufthavnen organiserer sig som nævnt i 3F, og Peter Hummelgaard har som beskrevet en stærk tilknytning til lige netop 3F i Kastrup.
 
Hummelgaard rettede i denne situation en henvendelse til daværende justitsminister Søren Pape Poulsen, da fyringerne var sket på baggrund af en vejledning fra Justitsministeriet. I sidste ende blev flere af de fyrede medarbejdere genansat, og nogle fik erstatning. Med andre ord gik Hummelgaard aktivt ind på 3F’s side og fik fra politisk hold udøvet indflydelse, der kan have været afgørende.
 
Men da 3F for nyligt kom i uføre i medierne på baggrund af den føromtalte sag, hvor en ansat i lufthavnen blev forsøgt presset til at organisere sig i 3F, nægtede Hummelgaard, der nu var blevet beskæftigelsesminister, at blande sig. “Det er vigtigt, at parterne selv løser de problemer, der er. Hvis politikerne først begynder at gøre det, bliver hele modellen undermineret”, sagde Hummelgaard.
 
Ingen tvivl om, at der er forskel på de to sager. Som Hummelgaard selv har udtalt til TV 2, blandede han sig ikke i nogen faglig konflikt i sagen fra 2017: “Det handlede om fortolkning af bekendtgørelser”. Men i begge tilfælde er fællesnævneren, at Hummelgaard enten har eller ikke har blandet sig på en måde, der i sidste ende har hjulpet 3F.
 
Sarah Steinitz mener godt, at 3F kan være tilfredse med situationen. “For selv om ministre som Tesfaye og Hummelgaard givetvis primært ser 3F med politikerbriller nu, så ved de, hvad det er for værdier og tænkning, der karakteriserer 3F, og hvad 3F arbejder for. Dermed ikke sagt, at 3F nu har fri adgang til at få sin politik igennem. Men det er alt andet lige en fordel at have en stærk forbindelse til toppolitikere, der har magt og mulighed for at sætte sager på den politiske dagsorden.” skriver hun til Kommunikationsforum. 
 
Udsigterne for 3F
Det er fuldstændigt legitimt at dele 3F’s holdninger og kæmpe for deres interesser. Samt mere generelt, at lytte til interesseorganisationer. Et stærkt organisatorisk bagland bag vores politikere styrker på alle måder demokratiet, mere end det skader det.
 
Pointen er bare, at 3F har vist sig at have det stærkeste bagland. De har sat en høj strategisk standard for langsomt, men sikkert, at bygge relationer til politiske magthavere. Over årtier har man spottet talenter. Ansat dem. Støttet dem. Været i tæt dialog med dem. 3F kan altså takke sig selv for det store netværk af ideologisk ligesindede politikere, fagforeningen nu har i toppen har dansk politik. De har lavet langsigtede investeringer, og nu høster de frugterne. 
 
For 3F’s kontakter på Christiansborg indebærer det tætte forhold med fagforeningen dog en risiko. Fx er Peter Hummelgaard allerede nu kommet under et mikroskop. Bl.a har Hummelgaards tætte bånd til 3F Kastrup, været en af begrundelserne til, at LA-formand, Alex Vanopslag, har krævet ministeren i samråd. Politikere indviklet i 3F’s netværk, skal altså gå balancegang for ikke blot at virke som fagforeningens forlængede arm.
 
Vender man blikket mod fremtiden, skal man derfor spørge sig selv, om 3F’s strategi er langtidsholdbar. Og om organisationer som Dansk Industri, Dansk Energi og Fagbevægelsens Hovedorganisation, skal imitere 3F’s metoder og begynde at hverve talenter i en tidelig alder. Eller om det er en forældet og grovkornet måde at varetage sine medlemmers interesser på.
 
Uanset udsigterne, må vi i mellemtiden tage hatten af for 3F. Bag facaden har man snedigt opbygget relationer, der i dag har givet fagforeningen flere folkevalgte forbindelser. 
 
 

Relaterede artikler

Who Run the World? - Kampen for kvinders rettigheder og ligestilling er drivkraft for en global megatrend. Verden over stormer kvinderne frem...
Hvis Danmark? - DF's familiefoto inklusiv photoshoppet golden retriever har fået sig en tur i SoMe-møllen. Nu er det tid til en grundig ...
Se det nye spin-kuld fra A til A - Mette Frederiksens regering satte mandag navn på sit nye kuld af spindoktorer. Tendensen er klar: Her er valgt partitr...
3F: Fagligt Fælles Fuckup - Få organisationer kan prale af samme folkelige opbakning og større kommunikationsmæssige muskler end 3F. Alligevel lykke...
Status på tilliden - Befolkningen har nu (igen igen) endnu mindre tillid til kommunikationsfolk. Det viser ny undersøgelse fra EUPRERA og ECM...
Liberal Alliances Facebook-freakshow - Liberal Alliances selverklærede ægte liberale fløj har i fuld offentlighed i diverse Facebook-opslag søgt om skilsmisse ...
3F's abespil - Hvis næste års overenskomstforhandlinger ender i en storkonflikt, så vil strejken sandsynligvis udgå fra 3F, der kommer ...
Pers private trepart - Per Christensen gik tirsdag af som formand for Danmarks største fagforening, 3F. Årsagen til hans afgang er ikke flerkon...

Giv din stemme

18 stemmer
4,1/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

36 JOB

Strategisk rådgiver – Corporate Communications

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.