Hjemmearbejde pro et contra
WTF er forkert ved hjemmearbejde ?

Lysten til at komme tilbage på pinden er totalt væk. Nu gemmer folk sig i deres hjemmeparadis med opfindsomme undskyldninger. Overalt på Jorden skal folk nu møde på arbejde igen. De fleste på fuld tid. Medarbejdere hader det af et godt hjerte. En hjemmearbejdskamp er begyndt i coronaens skygge. Kilde: Getty images

Skrevet af
For snart en uge siden sluttede verdens største sociale eksperiment. Overalt på Jorden skal folk nu møde på arbejde igen. De fleste på fuld tid. Medarbejdere hader det af et godt hjerte. De er vrede, skuffede og klar til at slås for deres nye hjemmeliv. Mange arbejdspladser prøver derfor som et plaster på såret at tilbyde enkelte hjemmearbejdsdage. Lige lidt hjælper det. Konflikten spidser til i disse uger, for den fysiske arbejdsplads har tydeligvis et gigantisk imageproblem. En hjemmearbejdskamp er begyndt i coronaens skygge. Hvad er argumenterne for og imod hjemmearbejdet? Kforum samler op på debatten for og imod.

Pro hjemmearbejdet

 

Spar tid, transport og dyre, dumme kontorudgifter?
Det indlysende forsvar for hjemmearbejde er, at man kan spare transporttid for den enkelte, mens man kan spare kontorudgifter på virksomhedsniveau. 

 

Den klassisk fysiske arbejdsplads er en utidssvarende løsning og tilstede-fetichisme
Den fysiske arbejdsplads er old hat, som forlængst er gjort unødvendig af moderne teknologi. Det arbejdssociologiske digitale forsvar er, at vores fysiske måde at organisere arbejdet på som et sted, er forældet og unødvendig. Altså, moderne IT-tools har gjort det muligt at arbejde remote uden tab af kvalitet og/eller effektivitet. Altså, argumenter for at være fysisk tilstede er ikke længere “tilstede”. No pun intended.

 

WFH er bedre work-life-balance
Det bløde forsvar er, at hjemmearbejde skaber en bedre work-life-balance, altså, at man som medarbejder får mere kvalitetstid sammen med sin familie. En ny nærhed til hjem og familie vokser frem, når hjemmet er dit arbejde og omvendt. Retten til hjemmearbejde er derfor et nyt gode, som er værd at kæmpe for, og noget, som skaber et bedre arbejdsliv. 

 

WFH er deep work
Et andet argument er, at hjemmearbejde essentielt er bedre til koncentration og “dybt krævende arbejde”. Altså, at hjemmet skaber en unik og bedre ramme for at kunne arbejde. Når man arbejder hjemme, gør man det for at sikre kvaliteten af ens arbejde. Ja, hjemmet er den bedste og mest effektive løsning.

 

WFH er færre unødvendige møder
At arbejde hjemme skulle medføre færre unødvendige “fysiske“ møder. Pointen er, at de fysiske møder ikke erstattes 1:1 med virtuelle møder. Desuden skulle virtuelle møder være kortere og mere effektive. Pointen er, at mange arbejdspladsers storrumsrammer og larmende sociale arbejdskultur gør, at medarbejderne når mere derhjemme på kortere tid – og derfor har tid til at hygge.

 

Selvledelse og selvtilrettelæggelse
Hjemmearbejdet skaber større arbejdsglæde, fordi der er en ny og større grad af selvledelse og selvtilrettelæggelse, når man sidder hjemme. Muligheden for i højere grad at tilrettelægge sit eget arbejde skaber en større arbejdsglæde. 

 

WFH er fremtidens hybride arbejdsplads
Tilhængerne ser det ikke som et enten-eller, men som en ny spændende mulighed for hybrid arbejde, hvor fysisk og online kombineres. Det er altså en justerbar løsning, hvor man får det bedste for begge verdener, hvor man for eksempel kan skifte fra online til fysisk i løbet af en arbejdsdag.

 

Når folk arbejder hjemme, tæller og skinner den faktiske arbejdsindsats bedre igennem 
Tilhængere af hjemmearbejde, og remote work helt generelt, argumenterer for, at den manglende fysiske tilstedeværelse medfører et nyt skarpt fokus på at få arbejdet gjort. Her bliver medarbejderne bedømt på deres faktiske arbejde. Det er mere ærligt end på den fysiske arbejdsplads, hvor det er mere uklart, hvem som gør hvad. Hjemmearbejdet skulle også skabe en mere lean organisation, hvor man kan afskaffe en masse uduelige mellemledere, som ikke bidrager og arbejder, men blot skjuler sig i den fysiske arbejdsplads’ virak. En pointe, som for nylig fint blev udfoldet i mediet Atlantic af en remote working CEO. Her sammenlignede han retorisk filmindustriens kamp mod streaming som et identisk problem, hvor både streaming og hjemmearbejde er fremtiden, og medarbejdernes ubetingede ønske. Streaming er kommet for at blive og vinde. Det samme gælder hjemmearbejdet. Pointen er, at hjemmearbejde afslører de dumme, de dovne og de uduelige: 

 

“Remote work lays bare many brutal inefficiencies and problems that executives don’t want to deal with because they reflect poorly on leaders and those they’ve hired. Remote work empowers those who produce and disempowers those who have succeeded by being excellent diplomats and poor workers, along with those who have succeeded by always finding someone to blame for their failures. It removes the ability to seem productive (by sitting at your desk looking stressed or always being on the phone), and also, crucially, may reveal how many bosses and managers simply don’t contribute to the bottom line.” 

 

WFH er mere fritid og mere arbejde 
Et mere tabuiseret argument er, at medarbejderne muligvis elsker det, fordi de kan arbejde mindre, hygge rundt og gøre, hvad der passer dem, til samme løn. Dette er naturligvis værd at kæmpe for, og et nyt coronaskabt medarbejdergode.

 


"Vi skal ikke bare tilbage, men frem mod en ny måde at arbejde sammen og strukturere vores arbejdsplads på. Spørgsmålet er ikke, om hjemmearbejde og virtuelt samarbejde vil fortsætte, men snarere, hvordan vi får det bedste ud af de muligheder, vi nu har fået for at kombinere kontorarbejde og hjemmearbejde." Foto: Rådet For Sikker Trafik
 
 

Contra hjemmearbejdet

 

WFH skaber solo- og siloarbejde
Ja, hjemmearbejde understøtter selvledelse, men det er blot et andet ord for soloopgaver, silotænkning og -arbejde. Pointen er, at folk kommer til at stå meget alene med deres opgaver, når de sidder derhjemme. Her mangler den fysiske arbejdsplads’ mulighed for løbende og uformel feedback. 

 

Modsat hvad mange tror, er de lange transporttider ikke et onde, men et frirum, hvor medarbejderne slapper af og nyder deres alenetid. Vi skal ikke afskaffe transporttiden, men se det som en gave; et sted, hvor vi kan lade op og reflektere over, hvilken rolle vi spiller på vores arbejde. En pointe, som beskrives her: 


“He and his colleagues found that workers who engaged in “role-clarifying prospection” during their morning commute—deliberately thinking about plans for the workday—reported higher levels of satisfaction with both their work and home lives than those who either zoned out or ruminated on personal problems. Skipping this cognitively difficult task left them in limbo, making each place more stressful.”

 

WFH er et gode for middelklassen og overklassens kontorfolk
Hjemmearbejde er ikke for hvem som helst når som helst. Det er et gode for middelklassen, symbolanalytikere og dermed et uretfærdigt ulige gode, som lader samfundets store flertal i stikken.

 

Den fysiske arbejdsplads er et gode, ikke et problem
Fysisk fremmøde og en fysisk arbejdsplads er ikke et onde eller en straf. Det er en gave og en ret. Medarbejderne burde kæmpe mere for deres fysiske arbejdsplads, så de ikke bliver usynlige og lettere at fyre, når de nu arbejder isoleret og virtuelt

 

Nogle opgaver løses bedst fysisk sammen med andre
WFH er heller ikke godt for enhver arbejdsopgave. Hjemmearbejde er gift for folk, der arbejder med udvikling og kreativitet, hvor dialog, sparring, fysisk kropssprog etc. har stor betydning for arbejdet ... vi kommunikerer jo i høj grad med kroppen, stemmen, og kreativitet opstår i samarbejde og samspil osv. Alt det hjemmearbejde kan altså slå kreativiteten ihjel. Nogle problemer kræver, at du mødes og sparrer med andre mennesker. Som citatet fra artiklen understreger, er fysisk fremmøde nogle gange vigtigt:

 

“Some problems, though, are too complex for just one person to solve, so you need a team. A fair definition of an organisation, in fact, is a team of people who achieve more together than they would independently.”

 

WFH er langt mindre effektivt end at være på arbejde
I den offentlige debat er skabt en smart Silicon Valley-tech-aura omkring hjemmearbejdet. Dette er løgn og latin. WFH fremstilles som et supereffektivt 110 % digitaliseret arbejdsraseri med smarte Zoom-, Teams- og Slack-apps og cloud-løsninger. At være modstander af hjemmearbejde er altså at være imod fremtiden, effektivitet og digitaliseringen. Dette er forkert. WFH er langt mindre effektivt end at være på arbejde. Det er derfor sund fornuft at være en smule kritisk over for, om back-to-back Zoom-/Teams-møder er fremtidens nye geniale måde at arbejde sammen på. En smertelig og indlysende sandhed, som står med flammeskrift i panden på os alle efter par års nedlukninger og Zoom-fatigue. 

 

Det bedste er et fysisk møde og fysisk ledelse
Altså, det bedste er nu engang et godt gammeldags fysisk møde, hvor man kan mærke hinanden. Ikke mindst, hvis man skal skabe engagement, empati og få gode ideer sammen. Her er det fysiske kontor bare en bedre ramme. Ja, og alle de smarte apps og tools virker også på kontoret. Det store modeord er hybridledelse, hvor man skal lede folk, som arbejder hjemme, og folk, som er på kontoret, på en og samme tid. Det er umuligt, og du kan ikke lede folk, der sidder derhjemme på afstand. Du kan uddele opgaver digitalt, men ikke få dem med digitalt. Ledelse er noget, som sker og udøves fysisk mellem mennesker. Ergo, hvis medarbejderne ikke er på kontoret, kan de ikke ledes. Når flokken er samlet skabes teamwork, engagement. 

 

WFH lider under den udbredte proximity bias
Enhver ledelse har en indbygget proximity bias. Det vil sige, at jo oftere folk er fysisk tilstede, jo mere sætter man som leder pris på deres indsats, deler viden og giver dem lønforhøjelse. Der er altså al mulig grund til at møde op. Det er gennem det fysiske møde, man bliver informeret, set og anerkendt.

 

WFH er en kaotisk grænseløs always on arbejdsform, som blander sociale roller og rammer
Det hypede hjemmearbejde er desuden en kaotisk grænseløs always on sammenblanding af privatliv og arbejdsliv. Jeg mindes selv med gru, hvordan nedlukningens hjemmeskole skabte kaos i mødet med de evige onlinemøder. Det er umuligt at hjælpe med algebra og holde mandagsmøder på samme tid i samme stue med samme internetledning. Altså, det fungerer ikke, når hjemmet skal være hjem, kontor og skole på samme tid. Sociale roller, rammer og krav blandes sammen, hvilket skaber stress. Modsat på kontoret, hvor du spiller en fastlagt rolle, og succeskriterierne er indlysende. Det gælder i ekstrem grad under hjemmeskole, men også generelt for alle typer af hjemmearbejde, fordi det skaber et grænseløst arbejde, hvor sociale roller og forpligtelser sammenblandes mellem arbejde, familie, ægtefælle og venner. Pointen er, at vi har brug for grænser og adskillelse mellem de roller, vi spiller. Som det udtrykkes i denne artikel:


Broadly, boundary theory holds that however much Facebook encourages employees to bring their “authentic selves” to work, we have multiple selves, all of them authentic. Crossing between one role and another isn’t easy; it’s called boundary work. And the commute, as Arizona State University’s Blake Ashforth and two collaborators wrote in a seminal paper on the topic, “is actually a relatively efficient way of simultaneously facilitating a physical and psychological shift between roles. “Consider the morning drive in. While superficially a matter of on- and off-ramps, it also initiates a sequence in which the feelings and attitudes of home life are deactivated, replaced by thoughts of work. This takes time, and if it doesn’t happen, one role can contaminate the other—what researchers call “role spillover.” “If you respond like a manager at home, you might be sleeping on the couch that night,” Jachimowicz explained. “And if you respond like a parent at work,” it’s weird.

 

Din fysiske arbejdsplads er en social gave, som giver igen og igen
Arbejdspladsens rolledistance giver privatliv og en mulighed for at være den bedste udgave af dig selv. Det fysiske kontor og det kollegiale samvær er således et tiltrængt frirum. Modsat det familiære kaos, som hersker i for eksempel mange småbørnsfamilier. Mange medarbejdere har altså lidt under hjemsendelserne. Ja, mange har haft det psykisk svært med savnet af det sociale samvær og hyggen på kontoret. For dem er genåbningen en social fest og ramme for et savnet samvær. Arbejdspladsens fysiske rum er det, som skaber/er med til at skabe sammenhængskraft i deres liv. Ja, det er det fysiske samvær, som skaber solidaritet og rammen for en fælles arbejdskamp.

 

Det er næppe et enten-eller. Den nye hjemmearbejdskamp er i gang. Det kræver, at både medarbejdere og ledere ærligt og nysgerrigt udforsker hjemmearbejdets styrker og svagheder i netop deres organisation. For hjemmet og det virtuelle kan noget, men det kan arbejdspladsen og det fysiske også. De er så at sige hinandens modsætninger, men også forudsætninger. God (hjemme)arbejdsdag, selvom

medarbejderne må acceptere, at virkeligheden, den fysiske arbejdsplads og hverdagen er på vej tilbage. Ergo, eksperimentet er slut, på godt og ondt.


 

Relaterede artikler

Stop nu hetzen: Zoom er super - Igennem de sidste 14 måneder er vi begyndt at “zoome”, når vi holder onlinemøder. Folk, der før pandemien ikke havde prø...
Hybrid: hvem, hvordan, hvor som helst - Coronakrisen har været en katalysator for udvikling af det virtuelle arbejde. Hvordan får vi det bedste ud af de mulighe...
Siger du op til efteråret? - Den første august er det slut med hjemmearbejdet pga. coronasituationen, forlyder det fra Christiansborg. Rigtig mange v...
Holdånd og hårdt arbejde fik os gennem krisen - Da vores statsminister, som vi alle i dag er på fornavn med, lukkede landet ned på grund af COVID-19-pandemien, fik det ...
Hjemmearbejdet kræver sit hjemmearbejde - Nu hvor corona-lockdown er ophævet, ønsker mange fortsat at arbejde hjemmefra et par dage om ugen, men de ændrede arbejd...
Kollegaskabet skal i fokus - Vi bekymrer os en del om, hvordan vi skal indrette os som individer på arbejde efter corona. Vi taler knap så meget om, ...
Syg med Zoom Dysmorphia - Et nyt fænomen har meldt sig i kølvandet på coronatidens Zoom-/Teams-bonanza: Mødedeltagere, der ikke kan få øjnene væk ...
Når som helst er det nye hvor som helst - Vi arbejder som alle generationer før os synkront fra 9 til 16, men burde arbejde mere asynkront, fordi vi nu efter coro...
Alle siger op nu - To år med uforudsigelighed har fået millioner af mennesker til at forlade arbejdsmarkedet på internationalt plan. Årsage...
Er din chef også hybridsky? - Hvis du savner hjemmearbejdspladsen, men her efter corona er usikker på, hvorvidt det fortsat er i orden at arbejde hjem...
Arbejder du også 9 til.. 10 ? - Det rykkede på vores arbejdsvaner, da kontorerne, skolerne, daginstitutionerne, fitnesscentrene og fritidsaktiviteterne ...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

38 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Ugens profil

Julie Bauer Larsen

Julie Bauer Larsen bliver ny leder af Kommunikation og Fundraising hos foreningen Grønlandske Børn fra december. Hun kommer fra en stilling som kommunikationsansvarlig i Røde Kors Hovedstaden.   

Job

Praktikant

Frist: Snarest muligt

Journalist

Frist: 12. december kl. 12.00

Digital kommunikationsmedarbejder

Frist: 8. december kl. 9.00
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.