Et casestudie af ledelsesprogrammet kvinder i rampelyset
Diskursive betingelser for diversitet

Foto: Screenshot af specialets forside

Skrevet af

Camilla Henriette From

1 artikler

0 indlæg

Emilie Stenderup-Jensen

1 artikler

0 indlæg

Hvorfor er det, at både erhvervslivet og politikere lader til at være enige om, at en mere ligelige fordeling mellem mænd og kvinder i topledelserne er en rigtig god idé med hensyn til både trivsel og bundlinjeresultat, men at næsten alle danske virksomheder alligevel har udfordringer ved at opnå de opstillede måltal?
I vores speciale har vi undersøgt - og kommet med et bud på - hvordan organisationer kan lykkedes med at styre og sikre (kønsmæssig) diversitet (i ledelsen). Dette ved at vende blikket fra køn til individualitet.
 
Med udgangspunkt i en konkret empirisk case undersøger vi i specialet, hvordan en anonymiseret dansk C20 virksomhed, gennem ledelsesprogrammet Kvinder i rampelyset, forsøger at styre på kønsmæssig diversitet i ledelsen med henblik på at kunne knytte specialets resultater an til praksis.
 
Vi følger fire programdeltagere igennem programmets forløb på tre måneder og bidrager både praktisk og teoretisk til Diversity Management feltet, når vi vender blikket væk fra ‘lederollen’ for i stedet at rette fokus mod ‘ledelsesrummet’. I den forbindelse introducerer specialet til, hvordan organisationer igennem en operationalisering af inklusions-begrebet kan skabe udgangspunkt for substantiel diversitet, hvorved mulighedernes øges for, at organisationer lykkedes med at få flere kvinder i ledelse ved grundlæggende at lykkedes med at skabe plads til mennesker i ledelse.
 
Vores analysestrategi udspringer af en poststrukturalistisk rammetænkning og kombinerer diskursteori med et socialpsykologisk udgangspunkt. Med udgangspunkt i analysen diskuterer vi blandt andet, hvordan (ledelses)programmer indeholder et særligt styringspotentiale, der rummes i organisationens blik for medarbejderes tilhørsforhold til organisationen. I den forbindelse introducerer specialet til en ny model, der anvendt som et værktøj repræsenterer et konkret bud på, hvordan organisationer fremadrettet kan optimere deres arbejde med at skabe betingelser for diversitet i ledelse.
 
Specialet er skrevet af Camilla Henriette From og Emilie Stenderup-Jensen på Copenhagen Business School ved Politisk Kommunikation og Ledelse, og blev bedømt til karakteren 12.
 
Læs hele specialet her.

Giv din stemme

15 stemmer
4,3/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

61 JOB

Kommunikationsstudent

Se alle job Indryk job

Job

Studentermedhjælper

Frist: 31. maj

Chefkonsulent

Frist: Hurtigst muligt

Praktikant

Frist: Snarest muligt
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.