En undersøgelse af interviewteknikker og betydningen af ”kemi” mellem interviewer og interviewperson i dybdegående medieinterviews
Skal vi sammen gå på opdagelse?

Skrevet af
Dette speciale undersøger med en dialogisk tilgang til medieinterviews, hvordan forskellige interviewere får deres interviewperson til at åbne op for samtale om dybereliggende emner og ligeledes, hvilken rolle ‘rapport’ (”kemi”) spiller i denne sammenhæng.
Jeg ønsker, at mit sprogpsykologiske speciale kan bidrage til et større fokus på interviewkunstens kompleksitet og vigtigheden af samspillets betydning – at interviewet netop skabes i samspillet mellem interviewer og interviewperson. Den journalistiske litteratur leverer opskrifter på ’gode’ interviewteknikker, men den bevæger sig ikke i dybden med det samspil mellem interviewer og interviewperson, der skal bane vejen for samtaler af mere privat og følsom karakter.
Dog er der i litteraturen en erkendelse af, at adgang til dybere og mere sårbare sider hos en interviewperson ikke blot er et spørgsmål om interviewteknik.
 
Jeg påpeger i forlængelse heraf, at det sprogpsykologiske undersøgelsesfelt vil kunne bidrage med en ny, supplerende viden om interaktionen mellem mennesker og udførelsen af det ‘gode’ interview. I forlængelse heraf finder jeg det relevant at undersøge betydningen af begrebet rapport (”kemi”)som er en positiv forbindelse mellem to personer, der netop kan etableres og påvirkes i selve interaktionen, og hvor de interagerende har oplevelsen af, at de “‘clicked’ with each other and felt the good interaction to be due to ‘chemistry’” (Tickle-Degnen & Rosenthal 1990). Med udgangspunkt i sprogpsykologiske interaktionsanalyser vil nærværende speciale vise, hvordan forskellige interviewteknikker udfoldes og fungerer i den aktuelle kontekst - afhængigt af både interviewer og interviewperson og samspillet mellem dem.
 
Udgangspunktet for undersøgelsen er to aktuelle interviewere, Hassan Preisler og Pernille W. Lauritsen, som i radioudsendelserne Min lille Hassan og Det, du frygter netop har til formål at åbne sin interviewperson op for dybereliggende emner som personlige forhold og følelser.
Formålet med specialet er at pege på vigtigheden af det dialogiske aspekt og give kommunikationsfolk– og interviewere generelt – en større forståelse for og refleksion over interviewkunstens kompleksitet.
 
Specialet er skrevet af Julie Eskesen ved institut for nordiske studier og sprogvidenskab på Københavns Universitet.
 
Læs hele specialet her.

Giv din stemme

21 stemmer
4,9/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

42 JOB

Konsulent til Organisation og Uddannelse

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Markedsføringskonsulent

Frist: 15. marts

Marketing Specialist

Frist: 20. marts

Presserådgiver

Frist: 23. marts
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.