En undersøgelse af fortællegreb i DR’s Webdok-univers og deres potentialer til at skabe fordybelse
Fordybende fortællinger i et digitalt medielandskab

Foto: Screenshot af specialets forside

Skrevet af
Hvordan skaber man dybdegående journalistik i et onlinemiljø, som primært fremmer flygtig konsumering af nyheder? Siden 2012, hvor The New York Times udgav deres banebrydende ”Snowfall”-fortælling, har mange sat deres lid til, at digitale fortællinger er vejen frem. Dette speciale undersøger med udgangspunkt i DR’s webdok-produktioner, hvilke fortællegreb der karakteriserer genren, og hvilke kombinationer af fortællegreb der synes at rumme det stør-ste potentiale til at fængsle, fastholde og fordybe læserne i dag.
På baggrund af en kodning af 164 webdoks og identifikationen af de overordnede karakteristika af DR’s webdoks undersøger specialet, hvordan tre forskellige webdoks, der repræsenterer forskellige ”skabeloner” med indskrevne fordybelsesstrategier, kan appellere til læserne. Teoretisk tager undersøgelsen afsæt i henholdsvis de digitale fortællingers genremæssige karakteristika og fordybelsesbegrebet i en digital kontekst, og analysen er med et receptionsæstetisk og multimodalt perspektiv fokuseret på, hvordan såvel samspillet mellem de forskellige udtryksformer som den overordnede struktur af fortællingerne implicit eller eksplicit aktiverer læserne.
 
Undersøgelsen viser, at læserne i DR’s webdoks søges fordybet gennem henholdsvis
  1. inkorporering af video, der aktiverer læserne eksplicit og er sansestimulerende.
  2. tekstlige ”tompladser”, der implicit - og dermed på et mere abstrakt niveau - aktiverer læserne.
  3. plotkonstruktion, der rummer både eksplicit og implicit aktivering af læserne.
 
Specialet konkluderer i lyset af udfordringerne med at skabe dybde i et onlinemiljø, at sidstnævnte strategi rummer det største potentiale til at skabe fordybelse, idet læserne her aktiveres på mere end et niveau. Dog argumenteres der i specialet for, at denne strategi meget vel kan kombineres med inkorporeringen af video, idet video er en medietype, der vækker flere sanser hos læserne og dermed er et anvendeligt greb, når det kommer til at skabe dybde i et digitalt miljø.
 
Desuden kaster specialet lys over, at de digitale fortællinger som genre er i konstant udvikling, og at de nye fortællegreb, som er blevet frigivet i kølvandet på digitaliseringen, og som er karakteristiske for genren, er i udbredelse. I DR-regi kan de digitale fortællinger til en vis grad siges at have fjernet sig fra longform-genren, der forbindes med dybdegående journalistik, og som ”Snow Fall”-fortællingen udspringer af. Derudover fremstår DR’s webdoks ikke som et synonym, men som en subgenre til webfeaturen, der til gengæld optræder i samtlige DR-formidlingsuniverser og overordnet set vidner om en remediering af genren.
 
Specialet er skrevet af Karoline Kjær Hansen på kandidatuddannelsen i Analytisk Journalistik ved Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og blev bedømt til karakteren 12.
 
Læs hele specialet her.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

32 JOB

Social Media Specialist

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.