En oversættelse og oversættelsesanalyse af Mawils tegneserie Kinderland
Fiktivt talesprog i oversættelse

Skrevet af

Rita Leila Spiák

1 artikler

0 indlæg

Dette speciale undersøger, hvordan fiktivt talesprog kan oversættes fra tysk til dansk. Således har dette speciale til formål at besvare problemstillingen om, på hvilken måde fiktivt talesprog i tegneserier kan bevares i en oversættelse, der er tilpasset en dansk voksen målgruppe. Fokus ligger på partikler (onomatopoietika, interjektioner og modalpartikler) og fonetiske aspekter (assimilation, elision og enklise).
 
 
Som empiri tjener den tyske tegneserie Kinderland (2014) af Markus Witzel (Mawil) såvel som min oversættelse af tegneserien. Gennem en diskuterende oversættelsesanalyse bliver de oversættelsesrelevante udfordringer, der er forbundet med talesprog såvel som med tegneserier, fremhævet. Undersøgelsens teoretiske grundlag dannes af oversættelsesteori om hhv. talesprog og tegneserier samt af lingvistisk teori. Derudover inddrages Lawrence Venutis domesticering samt Katharina Reiß og Hans J.
Vermeers skoposteori som oversættelsesstrategi for at gøre Kinderland sprogligt og kulturelt lettilgængelig for den danske læser.
 
 
Specialets resultater viser, at talesprogets elementer kommer i konflikt med skriftsprogets regler, når man oversætter fiktivt talesprog. Det skyldes, at fiktivt talesprog både er en efterligning af autentisk talesprog og en skriftlig fremstilling. Som følge heraf er det undertiden nødvendigt at anvende standardisering. Dermed undgås et karikeret og uforståeligt sprog, som den hyppige forekomst af talesprog kan medføre. Desuden fordrer oversættelse af tegneserier, der for størstedelen er præget af talesprog, en hensyntagen til den visuelle dimension, hvorfor oversættelsen skelner mellem inskriptioner og talebobler.
 
 
Derudover ansporer specialet til fremtidige arbejder. Mulige undersøgelsesgenstande kunne være oversættelse af talesprog i tegneserier på et større empirisk grundlag, virkningen af Venutis eksoticering som oversættelsesstrategi eller en kontrastiv analyse af talesprog på tysk og på dansk.
 
Specialet er skrevet af Rita Leila Spiák ved institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet og blev bedømt til karakteren 12.
 

Giv din stemme

6 stemmer
3,8/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

76 JOB

Kommunikationsansvarlig

Se alle job Indryk job

Job

Konsulent

Frist: 30. maj

Projektleder

Frist: 1. juni

Kommunikationsstudent

Frist: 3. juni
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.