Bedre intern kommunikation
Content is king, but context is god

Sådan nytænker du intern kommunikation.

Hvis du skulle tænke tilbage på de bedste oplevelser, du har haft på din arbejdsplads, er det nok ikke det ugentlige nyhedsbrev fra ledelsen, som du kommer i tanke om som det første  – og heldigvis for det!
Intern kommunikation kan og skal meget mere end at levere nyhedsbreve og artikler til intranettet.
 
Willis Towers Watson offentliggjorde for nylig en rapport, hvori de havde kortlagt, hvad der adskiller de mest succesfulde virksomheder fra resten.
 
Hos de bedst præsterende virksomheder giver medarbejderne udtryk for at være “totalt inspirerede af, hvad vi gør”, hvorimod medarbejderne hos de andre virksomheder ”forstår, hvad vi gør”. 
 
Her er nogle eksempler på hvordan nogle virksomheder bruger intern kommunikation til at inspirere frem for blot at informere. Måske det kan inspirere dig til også at eksperimentere med nogle af tingene af i din organisation. “Eksperimentere” er lidt af et nøgleord, da der ikke er nogen garanti for, at hvad der virker det ene sted, også virker det andet sted. Citatet “Content is king, but context is god” fra Gary Vaynerchuck er værd at huske på her.
 
TED Talks
Hvem har ikke været til en præsentation, hvor toplederen har præsenteret 25 grafer om, hvordan det går i virksomheden. Én stor download af informationer. Informationer, som vi vel og mærke har glemt i løbet af ingen tid, fordi de ikke var værd at huske.
 
Så næste gang, du skal forberede topchefens præsentation, så nap lige en TED Talk, inden du går i gang.
 
En TED talk er en inspirerende præsentation af 18 minutters varighed om et bestemt emne. En TED Talk handler ikke om at lire en masse information af. Det handler om at inspirere publikum. Og hele præsentationen er derfor én stor sammenhængende fortælling  –  med meget få  –  eller ingen slides.
 
 
De bedste TED Talks har et millionpublikum.
 
Det er der nogle virksomheder, der har ladet sig inspirere af. TUI Nordic og Arla holder løbende sessioner inspireret af TED Talks. Hos TUI Nordic hedder de TUIx og er en del af TUIs ”Learning days”. Hos Arla hedder de CAL Talks og er en del af kommunikationen om Arlas transformationsprogram med navnet Calcium.
 
I stedet for at holde lange og kedelige afrapporteringer om, hvordan det går med transformationen, satte Arlas topledelse sig for at holde én CAL Talk hver – med fokus på et overordnet emne, der relaterede sig til transformationen. Hovedreglen er: ingen kedelige slides. Kun lette slides med billeder og illustrationer er tilladte. Præsentationen vises live til alle medarbejdere i Arla – og kan også ses på intranettet efterfølgende.
 
Lav et townhall — på de eksterne sociale medier
 
 
Hvorfor ikke bruge jeres næste store fællesmøde til også at profilere virksomheden eksternt? 
 
Mark Zuckerberg fra Facebook viste for nylig, hvordan man kan gøre dette ved at holde sin townhall på, ja, rigtigt gættet, Facebook. 
Mange organsationer kæmper med at nå ud til alle medarbejdere. Måske, fordi de ikke har en firmabetalt telefon eller adgang til de interne digitale platforme. Dette kunne være en win-win-løsning for både at nå ud til flere og samtidigt brande virksomheden over for potentielt nye kandidater.
 
Lav en podcast
Podcasts er blevet mere populære som middel i den interne kommunikation. Flere virksomheder er begyndt at eksperimentere med mediet. Og det behøver ikke være svært at komme i gang. Mette Thesbjerg Klint fra Dansk Retursystem producerer eksempelvis deres podcast i sit klædeskab.
 
 
I Mettes tilfælde var det chaufførerne, der efterspurgte en podcast, så de kan lytte til nyheder, mens de er på farten.
Der er masser af muligheder i podcasts  – udover oplæsning af nyheder kan det være podcasts om eksempelvis salg, markedsføring, ledelse  – helt fokuseret på virksomheden. Og kan man finde emner, der er interessante for både interne og eksterne målgrupper, er det jo kun win-win. En af udfordringerne med interne podcasts er i skrivende stund, at distributionen kan være vanskelig, da de fleste ikke lige har en intern ”podcast”-app, som de kan uploade deres podcast til.
 
Podcasts er desuden et nichemedie  –  det vil sige, at man ikke skal forvente mange lyttere. Til gengæld er der mulighed for, at de, der lytter, virkelig får noget med derfra.
 
Og så kan podcasts hjælpe på en anden og ofte ret overset front  – nemlig, at ca. 7 % af den danske befolkning er ordblinde, og  ca. 16 % af den samlede danske befolkning over 15 år har læsekompetencer under det niveau, som er nødvendigt for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Her kan podcasts være med til at hjælpe en gruppe, der ofte risikerer at stå udenfor. 
 
 
Konvertér information til infotainment med infografikker
Infografikker er jo ikke noget nyt, men de laves alt for sjældent. Et af problemerne er, at man ikke har tid til at lave dem. Et andet er, at man ikke har evnerne. Der findes heldigvis hjælp at hente ude i den store verden. 
 
Den investerede tid – og pengene – er ofte givet godt ud. Nedenfor ser du et eksempel fra Arla,  hvor man har gjort begge dele: udarbejdet en pressemeddelelse og en infografik om Arlas påvirkning af den britiske økonomi – selvfølgelig, fordi det var til forskellige målgrupper. 
 
Og det giver god mening, for i en verden, hvor der skal kæmpes for hvert sekunds opmærksomhed, siger et billede mere end tusind ord.
 
 
Lav en Netflix-serie
Det lyder som et af de dyrere råd, men det hænder jo, at man får et budget til at drive forandringskommunikationen til et større og vigtigt projekt. 
 
Og hvorfor så ikke bruge det på noget, der gør en forskel? Da jeg var i Rusland for at holde foredrag, mødte jeg en filmproducent, der netop havde produceret det, han kaldte for en “Corporate Netflix”-film.
 
Det var en serie i fire afsnit, hvilken skulle gøre medarbejderne opmærksomme på, at der er andre og bedre måder at kommunikere på end via mails. Formålet var at gøre op med den til tider bureaukratiske måde at kommunikere på.
Serien er et imponerende eksempel på, hvordan et svært emne kan kommunikeres på en underholdende måde, som alle kan engagere sig i.
 
I nogle virksomheder har det sikkert kostet det samme at producere foldere om den nye GDPR-lovgivning, som det ville have kostet at producere sådan en film….
 
Få ledelsen ud på de sociale medier
Det lyder umiddelbart underligt, at dette skulle være relevant for den interne kommunikationsafdeling. Men det er det ikke. De eksterne sociale medier kan være mere effektive til at nå medarbejderne end de interne. Simpelthen, fordi det er dér, medarbejderne alligevel kigger forbi. 
 
 
Det kommer sikkert ikke som en overraskelse, når jeg fortæller, at størstedelen af engagementet på opslagene fra toplederne på de sociale medier kommer fra medarbejderne. Men netop derfor er det nødvendigt at tænke over, om SoMe ikke også skal være en del af den interne kommunikationsstrategi fremover.
 
Inspirér dine kollegaer med videoindslag fra deres hverdag
Jeg husker tydeligt dengang, videoformatet blev populært i den interne kommunikation. I begyndelsen krævede det nøje planlægning, grundig forberedelse og et budget til at betale en kameramand. Og det, der oftest blev produceret, var en ”talking head”-video, hvor en direktør blev filmet, mens hun/han svarer på en række nøje forberedte spørgsmål – og svar. Sat lidt på spidsen var meget af det komedie på højt plan – og faktisk ikke nogen særlig sjov komedie, fordi det var dødkedeligt at se på for andre end kommunikationsafdelingen. 
 
Takket være smartphonen er det nu blevet langt nemmere at producere videoer. Og takket være de sociale medier er det let at finde inspiration til at lave nogle underholdende og inspirerende videoer. 
 
Mobilselskabet 3 er netop gået i gang med at afprøve et nyt format – 3NEWS. Her deles små videoudsendelser med nyhedsindslag fra hverdagen hos 3. Det kræver kun en god historie, en mobiltelefon og en nysgerrig kommunikationsmedarbejder, der er frisk på at tage ud at møde nogle kollegaer.
 
 
Formålet med 3NEWS er at informere, inspirere og motivere medarbejderne på en mere underholdende  og letspiselig måde. 3NEWS bringer medarbejderne i spil, hvilket både giver flere vinkler på en problemstilling og en mulighed for kollegaerne at spejle sig i én, de kan relatere til. 
 
Det er nu engang lidt sværere at spejle sig i topchefen, for det er der ikke ret mange, der har prøvet at være. 3NEWS udkommer på intranettet, nogle gange på de eksterne sociale medier, som eksemplet her, eller i en sms til alle medarbejdere.
 
Brug interne sociale medier til at styrke fællesskaber på arbejdspladsen
Intern kommunikation bevæger sig mere og mere over i at facilitere dialog i organisationer frem for kun at producere nyheder og andet content. 
 
Én af de ting, der ærgrer mig rigtig meget i den forbindelse, er at se, hvordan interne sociale medier blot bliver set som endnu en kommunikationskanal til medarbejderne. Og så et sted, hvor de kan dele viden, hvis de har lyst. Det er stadig rigtig ofte set som ”nice to have ”og ikke ”need to have”. 
 
Derfor har interne sociale medier stadig et kæmpe uudnyttet potentiale. 
 
Tilbage i 2010 implementerede jeg selv et internt socialt medie, der handlede om at inspirere hinanden til at levere god kundeservice (se casen her). Én af de vigtigste læringer fra dengang var, at interne sociale medier kan levere en masse strategisk forretningsværdi, hvis man aktivt vælger at facilitere dialogen. 
 
I dag, hvor langt flere er vant til at bruge sociale medier end i 2010, er der masser af muligheder for at levere forretningsværdi, eksempelvis ved at skabe et peer to peer-læringsnetværk ved at etablere fællesskaber for nye medarbejdere, inden de starter på arbejdspladsen, ved at fastholde dialogen med mødre og fædre på barsel eller ved at lave en alumni-gruppe for tidligere medarbejdere. 
 
Der er masser af penge at hente på bundlinjen i form af besparelser på f.eks. rekruttering af nye medarbejdere (pga. forbedret fastholdelse af medarbejdere på barsel), reduktion i omkostninger i forbindelse med onboarding-support (pga. onboarding-gruppe), reduktion i uddannelsesomkostninger (pga. peer to peer-læring).
 
Det handler om at skabe nogle oplevelser, der styrker engagementet
Det, der gælder for alle, er, at information i højere grad skal konverteres til oplevelser i de afgørende øjeblikke. “Afgørende øjeblikke” er – lidt firkantet sagt – oplevelser, der afgør, om medarbejderne bliver hængende lidt længere (Se min artikel om emnet her). 
 
Det er vigtigt, at du kender til de afgørende øjeblikke, for det er her, du kan bidrage med masser af værdi for forretningen.
 
Der er mange områder, hvor god kommunikation – eller gode oplevelser – gør en forskel. Onboardingfasen, ledelse, anerkendelse, mulighed for læring og de rigtige værktøjer er blot nogle af dem.
 
Inden vi slutter, synes jeg, du skal have et sidste eksempel med fra en hæderkronet dansk virksomhed. 
Grundfos, som stadig er en fonds- og familieejet virksomhed, anerkender medarbejdernes 25- og 40-årsjubilæum på en helt særlig måde. 
 
Her hentes medarbejderen i en af grundlægger Poul Due Jensens gamle limousiner og bliver kørt på arbejde, hvor man bydes velkommen af kollegaer med flag og morgenmad. 
 
 
Man kunne også bare have sendt et postkort og en check. Det her er dog en oplevelse, man husker for livet – og som lever videre som en fortælling i organisationen – og nu også i resten af det danske kongerige. 

Intern kommunikation er ikke det, det var engang. Det er så meget mere! Og hvad det præcist er for jer i jeres organisation, er faktisk kun op til jer selv at definere.

Relaterede artikler

De syv k-strategiske synder - Direktionen kræver det. Den skal være lang, og så skal den ligge på hjemmesiden, og der skal helst stå noget med værdier...
Har din virksomhed styr på sin GDPR? - Det er igen den tid på året, hvor vi kommunikationsfolk spekulerer i, hvad der bringer os en hestemule foran alle de and...
Sådan bliver du kommunikationschef - En række chefer peger med afsæt i KOM magasinets kommunikationschefundersøgelse på, hvordan man tager skridtet fra at væ...
8 principper bag en god k-chef - Chief HR Officer i STARK GROUP Lene Groth er på udkig efter en ny nordisk Head of Communication, og i processen undrer h...
Hvordan bliver de gode medarbejdere hængende? - Kampen om de gode medarbejdere bliver hård i fremtiden, og det kræver mere end løn og bonusser at fastholde folk. De ska...
Gaaaab! Alt det I gør er so last year - Din arbejdsplads er formentlig midt i en rivende digital udvikling. Din chef taler ustandseligt om, hvor vigtigt et konk...
State of the art: Intern kommunikation - Kommunikation til og med dine medarbejdere er en pænt gammel disciplin. Den har eksisteret, længe før fagfeltet fandtes....
Strategi for intern kommunikation i en ny verden - Den digitale udvikling har givet alle en stemme. Også i virksomheden. Betyder det så, at intern kommunikation kan lukke ...
Få superkræfter med supertools - Der bliver hele tiden stillet nye krav til, hvad man skal kunne som virksomhed. Man skal efterhånden genopfinde sig selv...
Er Facebook fucked? - Det formodes, at mere end 400 brands i løbet af juli måned indstillede deres annonceaktiviteter på Facebook for derved a...
Dobbelthåndtering – derfor kan du ikke leve uden - Misforståelser, frustrationer, brudte løfter, skæve forventninger, forvirring og uforståelighed. Mange af dine medarbejd...
Smid din mobil ud - Studier fra hele verden viser, at vi har svært ved at smide vores elektroniske udstyr ud – alt for ofte havner det i gem...
-
Zoom ind på din Zoom-ledelse - Corona forsvinder ikke. I kan lige så godt permanent omstille jer. The new normal er, at teamet mest af alt skal arbejde...
Figenblad eller højesteret? - I sommer annoncerede Facebook Oversight Board, et uafhængigt råd til at holde sig selv i ørerne, med fanfarer og Helle T...
Bliv en bedre pressemedarbejder i 2022 - Hvis det står til kommunikationsrådgiver og forfatter Julie Lindegaard, skal du som kommunikationsmedarbejder støve dine...
Når en sko går viralt - Da Mærsk lancerede deres nye purpose, havde de inviteret 1.000 topledere til en af de der corporate konferencer, der sjæ...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

35 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Graduate i intern kommunikation

Frist: 9. februar

Kommunikationskonsulent

Frist: 15. februar

Presseansvarlig

Frist: 14. februar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.