De seksuelle dialekter
Kan du din seksuelle ABC?

Seksualitet er et sprog med et utal af dialekter. Barndommen spiller en afgørende rolle for, hvilke seksuelle præferencer det voksne menneske har. Foto: Performancekunst i New York, 1970. Foto taget af Jill Freedman/GettyImages.

Hvis hetero er rigssproget, må homoseksualitet og biseksualitet være de mest udbredte dialekter. Men hvad med alle de små, knap så synlige dialekter - parafilierne? Parafilier er højt specialiserede præferencer for at udleve en afvigende seksualitet. Typisk forbundet med nødvendig tilstedeværelse af specifikke genstande eller omstændigheder. Men hvordan opstår de - og hvor mange er der? Sexologen fortæller.
Vi lever i et samfund, der efter min mening er ret modsætningsfyldt, når vi taler seksualitet. På denne ene side er vi overeksponeret for seksualitet, frigjorthed og porno i en grad, så det risikerer at ændre hele synet på sex. På den anden side hersker der en stærk seksualitetsforskrækkelse.
 
Vampyren, Edvard Munch. GettyImages.
 
Seksualitetsforskrækkelse er en mere kompliceret størrelse end som så. Det er den, fordi man i det begreb også kommer til at inkludere alle de velfungerende og ressourcestærke par, som blot har et ringe eller nærmest ikke eksisterende sexliv. Det behøver absolut ikke være et problem i sig selv, men når en eller begge parter klager over sexlivet – eller mangel på samme – bliver det et problem.
 
Især fordi de færreste af os er vokset op i hjem, hvor vi har fået trænet et kompetent og konstruktivt ordforråd og en sund copingstrategi omkring behov, lyst og sex. Og det er hjemmet, vi får vores første og absolut største indflydelse fra, når det gælder vores seksualitet og vores ageren i parforhold.
 
Det er her, vi ser alt det, der foregår imellem vores forældre, som resten af verden ikke ser. Det er som oftest usagt. Og de roller, regler og strategier, som vores forældre bruger i parforhold og omkring seksualitet og konflikter, går i arv.
 
Seksualitetens dialekter
Vores seksualitet er en del af vores identitet. Hvor stor en del, er nok svært at sætte noget definitivt på. Freud var overbevist om, at det nærmest styrede hele vores liv. I vores del af verden bruger vi mange daglige kræfter på, at det ikke skal styre os. Der er simpelthen ikke plads til spontane rejsninger eller liderlige kvinder på (de fleste) danske arbejdspladser.
 
Psykoanalysens fader, Sigmund Freud. GettyImages.
 
Vi har alle en seksualitet. Det handler mere om, hvordan vi bruger den. Hvilken dialekt vi har, kunne man sige. Jeg synes også, at det er vigtigt, at vi holder os for øje, at vores seksualitet og seksuelle præferencer er dynamiske. Selvom det selvfølgelig er dejligt at sætte ting i kasser, så vi ved, hvor det er.
 
At tale en særlig seksuel dialekt - parafili - er som regel ikke uden udfordringer. Jo mere specialiseret og jo mere karakteren af parafilien afviger fra vores kulturs normalitetsbegreber, jo sværere bliver det at udleve. Og jo mere bliver lige netop denne type seksulitet skjult fra omverden.
 
Hvorfor parafilier?
Freud lærte os, at vi er født som seksuelle individer og ”polymorft perverse”, altså at vi alle indeholder en latent disposition for at udvikle det, han kaldte for afvigende seksualitet. Afvigende i forhold til den definerede normal af kønsorganernes forening i samleje, udløsning af seksuel spænding og en midlertidig dæmpning af seksualdriften.
 
Med andre ord tilfredsstillelse af den grundlæggende naturlige, biologiske drift, som vi alle indeholder, og som udspringer af behovet for at sikre artens beståen – lige indtil vi bliver lystne igen.
 
Mens Freud mente, at udvikling af seksuel afvigelse skyldtes, at vi ”sad fast” i et af de tidlige seksuelle udviklingsstadier, forskede Robert J. Stoller i 70’erne i, at udviklingen af vores seksualitet i langt højere grad er et udtryk for vores måde at hele barndomstraumer.
 
GettyImages.
 
Barndomstraumer er oplevelser, som sætter sig spor i os. De er definerede af, at det er barnets opfattelse, der afgør om dette bliver et traume. Barndomstraumer er personlige, smertefulde oplevelser, der giver os en følelse af at blive svigtet eller forladt. Eller ikke at være gode nok. Eller at blive forkertgjort og føle sig værdiløs.
 
De er behæftet med følelsen af skam. For ellers ville traumet ikke blive til et traume. Skam er medfødt. Og vi har brug for den sunde skam, så vi kan sige undskyld og have en sund samvittighed.
 
Men det er den, vi kan kalde den usunde skam (som opererer på et ubevidst plan), der former os. Den usunde skam er en socialt induceret skam over den, vi inderst inde er. At vi ikke er gode nok, som vi er. Det er den, der sidder som et sort, dybt hul inde i os, og som vi hele livet forsøger at dække over og kompensere for.
 
Skam og ophidselse
Det er vigtigt at understrege, at vi alle har barndomstraumer. Vi bærer alle rundt på oplevelser, der har givet os en følelse af svigt, af forkerthed og skam. Langt de fleste af os har sat alt dette ind i skyggen. Langt de fleste af os tænker ikke til daglig bevidst over vores barndomstraumer.
 
Vi ved i dag, er, at selvsamme traumer er en stor drivkraft og har været med til at forme os, vores selvbillede og vores liv. Mange store valg i livet er styret af vores ønske om at hele barndomstraumet. Det foregår på et helt ubevidst plan og er vores ønske om at vende tilbage til tilstanden, hvor vi var hele. At føle os accepterede og elskede betingelsesløst. At opleve sorgløsheden igen – tilstanden, vi var i lige efter fødslen.
 
GettyImages.
 
Hvis disse traumatiserende oplevelser ikke kun indeholder et element af skam, men også det gode danske ord arousal, kan det påvirke vores seksualitet og seksuelle præferencer.
 
Med andre ord: Har vi i vores barndom haft en eller flere oplevelser, der har involveret både skam og seksuel ophidselse, vil det have afgørende indflydelse på vores seksuelle præferencer som voksne. Vi bruger seksualteten til at kompensere for tidlige traumatiske oplevelser.
 
Som den tyske psykoterapeut og sexolog Gunter Schmidt udtrykker det:
”I sexualiteten ligger nøglen til det enkelte menneskes drifts- og relationshistorie og historien om dets kønsidentitet. Vores sexualitet er et koncentreret billede af disse erfaringer.”
 
Gentagelsens tvang
Vores tilknytningsmønstre har også stor indflydelse på vores seksualitet – på vores fantasier og vores seksuelle behov.
Er vi vokset op med en sund tilknytning til vores mødre (sorry, dads), hvor vi oplevede et afbalanceret forhold mellem tryghed og muligheden for at udvikle os individuelt, vil vi have gode chancer for at udvikle et sundt forhold til sex og seksualitet. Vi lærer at integrere intimitet og gensidighed i vores kærlighedsforhold.
 
Er vi derimod vokset op i et dysfunktionelt hjem med for meget omklamring, afhængighed, ustabilitet, vold eller svigt, udvikler vi snarere et misforhold til os selv og vores seksualitet. Og det bliver sværerer at bygge sunde, nære relationer, hvilket igen kan vanskeliggøre intimitet og nærhed.
 
Parafilier udvikles af vores underbevidsthed for at tjene som en slags kompensation eller redningsforsøg for den manglende omsorg og en kompensation for følelsen af skam og forkerthed. Det starter med fantasier. Da udlevelsen af parafilien jo kun er en måde at håndtere at leve med traumet, løser det aldrig noget. 
 
Den indre konflikt bliver aldrig bearbejdet, men blot fastholdt. Ofte føler den parafile et stigende behov for at gentage de seksuelle ritualer. For hver gang føles også skammen. Og følelsen af distance. Manglen på accept og kærlighed. Som samtidig er den udløsende faktor.
 
Ironien ligger i, at parafilier opstår på grund af en dysfunktionel familiestruktur og opvækst. Dysfunktionalitet skaber lavt selvværd og stort selvhad. Det er på én gang det samme selvhad, der driver den parafile til sin handling, der igen forstærker selvforagten og skammen.
 
Ifølge professor Bo Møhl involverer parafilien en fra barndommen medbragt utryghed, og når utrygheden overvindes, opleves en tryghed og seksuel ophidselse. Folk med parafilier opsøger altså angstprovokerende oplevelser, de havde som børn. Konfrontationen giver et seksuelt kick.
 
Hvem er moderne?
Kan en seksuel dialekt være moderne? Jeg er ikke i tvivl. Seksualitetsbegreber udvikler sig mindst lige så hurtigt, som der skyder nye pornohjemmesider op på nettet. BDSM er for eksempel blevet langt mere mainstream end for 10 år siden. Homoseksualitet, som for 50 år siden blev betragtet som en sygdom, er nu helt accepteret i Danmark.
 
Kender du alle de seksuelle underdialekter? Tjek selv her:
 
Achluofili – at blive seksuelt ophidset af mørke
Acomoclitic – en person, som bliver seksuelt ophidset af kønsorganer helt uden hår
Acousticofili – at blive seksuelt ophidset af (bestemte) lyde
Acrofili – at blive seksuelt ophidset af højder
Actirasty – at blive seksuelt ophidset af sollys
Akrotomofili – at blive seksuelt ophidset af mennesker, som har mistet et eller flere lemmer
Agalmatofili – at blive seksuelt ophidset af udstillingsdukker eller statuer
Ailurofili – at blive seksuelt ophidset af katte
Altocalcifili – at blive seksuelt ophidset af høje hæle
Amaurofili – at blive seksuelt ophidset af en seksualpartner, som er blind eller blindfolded
Apotemnfili – at blive seksuelt ophidset ved tanken om at miste en kropsdel, enten ved kirurgi eller ved at fjerne den selv
Asfyksiofili – at blive seksuelt ophidset af at blive kvalt 
Autonepiofili – at blive seksuelt ophidset af at gå med bleer
Axillisme – at blive seksuelt ophidset af armhuler
 
Batrakofili – at blive seksuelt ophidset af frøer
Bestialsadisme – at blive seksuelt ophidset af at påføre dyr skader eller smerter
Blotting – at blive seksuelt ophidset af at fremvise egne kønsdele
 
Canofili – at blive seksuelt ophidset af hunde
Capnolagnia – at blive seksuelt ophidset af at se andre ryge
 
Dacryfili – at blive seksuelt ophidset af tårer og at se andre græde
Dendrofili – at blive seksuelt ophidset af træer
 
Ecoseksuel - at blive seksuelt ophidset af naturen
Ephebophili – at blive seksuelt ophidset af unge i puberteten – mellem 11 og 16 år
Ekshibitionisme – at blive seksuelt ophidset af at blive observeret eller set på
Emetofili – at blive seksuelt ophidset af at kaste op eller blive kastet op på
Endytofili – at blive seksuelt ophidset af, at partneren har tøj på frem for at være nøgen
Entomofili – at blive seksuelt ophidset af insekter
Eonisme – transvestitisme
Eproktofili – at blive seksuelt ophidset af tarmgas
 
Fekofili – se Koprofili
Fetichisme – at blive seksuelt ophidset af genstande (som for eksempel gummitøj, undertøj, læder, jeans, trusser eller sko), handlinger eller ideer
Frotteurisme – at blive seksuelt ophidset af at gnide eller gnubbe sig op ad andre, for eksempel i overfyldte tog
 
Gerontofili – at blive seksuelt ophidset af gamle mennesker eller mennesker, som er meget ældre end en selv
Gluteofili – at blive seksuelt ophidset af og tænde på baller (altså numsen)  
 
Hebefili – at blive seksuelt ophidset af unge mennesker - se også Ephebophili
Haptefili – at blive seksuelt ophidset af berøring
Hematolagnia – at blive seksuelt ophidset af blod
 
Iantronudia – at blive seksuelt tiltrukket af læger eller lægeundersøgelser
Icolagnia – at blive seksuelt ophidset af skulpturer eller billeder
Infantilisme – at blive seksuelt ophidset af  at klæde sig ud og påtage sig rollen som lille barn, for eksempel bære ble
 
Jactitation – at blive seksuelt ophidset af at berette om egne seksuelle oplevelser med andre
 
Kakorrhafiofili – at blive seksuelt ophidset af at mislykkes
Kinesofili – at blive seksuelt ophidset af bevægelse eller fysisk træning
Koprofili – at blive seksuelt ophidset af aktivitet der indebærer brug af egen eller andres afføring. Også kendt som ”scat”.
 
Laktafili – at blive seksuelt ophidset af omgang med mælkeprodukter
 
Maiesiofili – at blive seksuelt ophidset af graviditet
Mechanofili – at blive seksuelt ophidset af at se eller høre på maskiner
Melcryptovestimentafili – at blive seksuelt ophidset af sort kvindeundertøj
 
Nasofili – at blive seksuelt ophidset af næser
Nebulofili – at blive seksuelt ophidset af tæer
Nekrofili – at blive seksuelt ophidset af lig
 
Ochlofili – at blive seksuelt ophidset af store menneskemængder for eksempel på diskoteker
Oculolinctus – at blive seksuelt ophidset af at slikke en andens øjeæble
 
Parthenofili – at blive seksuelt ophidset af jomfruer
Pederasti – en betegnelse om voksne mænds seksuel omgang med yngre mænd
Pedofili – at blive seksuelt ophidset af omgang med børn
Pictofili – at blive seksuelt ophidset af film og fotos med nøgenhed
Plushofili – at blive seksuelt ophidset af at se på eller røre ved plysdyr
Pyromani – at blive seksuelt ophidset af at sætte ild til ting
 
Raptophili – at blive seksuelt ophidset af at voldtage
 
Sacofricosis – at blive seksuelt ophidset af at onanere gennem bukselommen, så onani kan ske på offentlige steder
Sadisme – at blive seksuelt ophidset af at påføre andre smerte
Sadomasochisme – at blive seksuelt ophidset af at deltage i dominans – enten som giver eller modtager af magten og smerten
Saliromani – at blive seksuelt ophidset af kropsvæsker som spyt, sæd, urin og afføring
Scarfing – at blive seksuelt ophidset af at kvæles
Seksualsadisme – at blive seksuelt ophidset af fantasier eller adfærdsmønstre, som involverer at give smerte, lidelse eller fornedring
Siderodromofili – at blive seksuelt ophidset af tog
Skatofili – se Koprofili.
Stygiofili - at blive seksuelt ophidset af tanken om at komme i Helvede
 
Taphefili – at blive seksuelt ophidset af at blive levende begravet
Titting, kikking eller voyeurisme – at blive seksuelt ophidset af at observere andre, som afklæder sig, er nøgne eller har sex
Toonofili – seksuel tiltrækning til tegnefilmsfigurer
Trikofili – at blive seksuelt ophidset af hår
 
Urophili – at blive seksuelt ophidset af at urinere, mens man er påklædt, at se andre urinere, påklædte eller nøgne, herunder også at give eller modtage golden shower.
 
Vampyrisme – at blive seksuelt ophidset af blodsport
Vikarfili – at blive seksuelt ophidset af at lytte til andres seksuelle erfaringer
 
Xenofili – at blive seksuelt ophidset af fremmede 
 
Zelofili – at blive seksuelt ophidset af jalousi 
Zoofili – at blive seksuelt ophidset ved omgang med dyr

Relaterede artikler

Den spornoseksuelle hakkeorden - Spornosexual. Åbenbart det helt nye, pangfarvede maskulinitetsbegreb. Især britiske og amerikanske medier og hjemmesider...
Ud af skabet - Er det en nyhed, at De Konservatives nye leder er homoseksuel? Nej, siger han selv, samtidig med at han ved at melde det...
Ambøssadøren Gifford - Den amerikanske ambassadør er ved at blive et regulært homoikon. Men hans tilstedeværelse under lørdagens Copenhagen Pri...
Mor og far: Jeg er hamster - Identitet er en sjov størrelse. I gamle dage var man den, man var. Nu kan man være hvad som helst. Fx drage. Eller ulv. ...
Taberkroppens hemmelige lidelser - Lider du af udslæt og inkontinens, eller har du bare brug for en penisring? Så kan du flere steder på nettet få leveret ...
Har du talt med din trans i dag? - OL-vinder og Kardashian-fars transition fra Bruce til Caitlyn Jenner på forsiden af Vanity Fair har fået massiv opmærkso...
Er Priden blevet mainstream? - Lørdag gik over 30.000 mennesker igennem Københavns gader i den årlige parade i forbindelse med Copenhagen Pride - og 10...
Magtmand med erotisk kapital - Ligestilling. Dobbeltmoral. Sexchikane. Canadas nye premierminister, Justin Trudeau, trækker overskrifter (og mange bill...
Hvem tænder på nissepiger? - Både magasiner og butiksvinduer bugner af rødt undertøj, når julen nærmer sig. De ansvarlige må antage, at en vovet mark...
Sikker sexting for de nøgenstolte - Sexting er kommet for at blive. Rigtig mange sender vovede billeder eller pikante film til kærester og andre interessere...
Er du polyseksuel? - Kan du elske flere på én gang? Ja. Kan du være i et kærlighedsforhold med flere på én gang? Hmm, not so sure. Fomo har e...
Swipe, snyd og scor på kærligheds-apps - Hvor går man hen, når man er blevet single og bare gerne vil i kontakt med ligesindede? Tinder, Happn, Candidate, Blume,...
Ødelægger Weiners sex-skandaler Hillary Clinton? - Huma Abedin - Hillary Clintons veninde gennem 20 år og viceformand for hendes præsidentkampagne - har anmodet om skilsmi...
Regnbuen er stadig sort/hvid - Orange Is The New Black har været der. Game of Thrones har været der. Transparent har været der - og mange flere. Et væl...
Sex is about power - Tv-dokumentaren om den skandaleramte politiker Anthony Weiner (som du kan se på dr.dk lige nu) rejser en række spørgsmål...
Ingen behøver at komme til skade - Adam Holms nye radiokoncept er forfriskende ærlig radio, der bringer et ofte overdramatiseret parforholdstema ned på jor...
Enhver med respekt for sig selv taler da tysk - Fremmedsprog ud over engelsk har pludselig ingen betydning længere. Sproguddannelserne bliver skåret væk, fjernet fra CB...
#notsomuchaltergodt eller hvad? - Mette Bom tager pulsen på det danske ordforråd anno 2016. Hvad er beauty-bloggernes yndlingsord, hvilke hashtags spiller...
Fjernsyn for dig, der er heteroseksuel - Nick Hvidtfeldts speciale undersøger heteronormativ mikrodiskrimination gennem analyse af fem danske børne- og ungdomspr...
Ville Barbie sige: ”Jeg elsker dig så maje, faktisk hundaar procent!”? - De fleste af os er enige om, at dialekter og egnssprog er ih så åh så charmerende – men er vi villige til at betale pris...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

48 JOB

Presserådgiver

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.