Danske virksomheder er transparante
Hvad er best practice i ESG-rapportering?

Hvad skal du skrive i den kommende rapport om ESG/CSR/bæredygtighed? Billede: Corporate Relations

Hvordan skal man gribe ESG-rapportering an? Ifølge en ny analyse er niveauet for rapportering om ansvar (CSR/ESG) blandt de 25 største danske virksomheder højt, så her kan du roligt finde inspiration. Virksomhederne følger typisk standarderne for ESG-rapportering, men går også ofte længere, end ren compliance tilskriver. Virksomhederne kommunikerer generelt meget åbent og transparent om såvel politikker som strategi, mål, indsatser, resultater og planer.
I analysen får virksomhederne en score fra 1 (lavest) til 3 (højest) på ti udvalgte vurderingsparametre, som matcher aktuelle krav og standarder inden for ansvarsrapportering (CSR/ESG/bæredygtighed). Der er bl.a. fokus på at vurdere kommunikationen om strategi, indsatser, resultater, væsentlighed, interessenter samt brug af cases og design.

Læs rapportens PowerPoint præsentation her


Best practice fra flere virksomheder

Resultatet af analysen er entydigt. Kun to af de 24 virksomheder leverer en score på et gennemsnit på under 2,0. Og halvdelen af alle virksomheder scorer faktisk 2,5 eller mere i gennemsnit. Det er imponerende og demonstrerer, at virksomhederne er nået langt i at forfølge krav, standarder og ønsker for en åben og transparent ansvarsrapportering. Carlsberg scorer højest i analysen (29) efterfulgt af FLSmidth, Vestas og Ørsted (alle 27).
 
Forskellen i rapportering mellem disse virksomheder er minimal, når det kommer til substans, relevans og gennemsigtighed på de anførte evalueringskriterier. Best practice-eksempler ses dog også fra de følgende seks virksomheder i toppen af tabellen. Alle disse virksomheders rapportering om ansvar er systematisk og velstruktureret. Det viser en høj grad af compliance samt et højt niveau af kommunikation på en direkte, tilgængelig og læsbar måde med brugerne af rapporterne.

 


Rapporten viser, at særligt Mærsk er gode til ESG-rapporering. Kilde: Corporate Relations.

Læs rapportens PowerPoint præsentation her

Fokus på strategi, mål og præstationer

De fleste C25-virksomheder har defineret og kommunikerer rammer, politikker og strategi om ansvar, og der er defineret en række præcise mål på flere ansvarsområder. De fleste virksomheder kommunikerer desuden en lang række præstationsdata, og mange bruger ESG-vejledningen, udstukket af Finansforeningen/FSR/Nasdaq, som grundlag.
På dette område er virksomhederne således nået langt og vil også være gearet til at opfylde og rapportere på kommende nye standarder og lovgivning som følge af nye EU-direktiver.
 


Plads til forbedringer

Der er også plads til forbedringer for mange virksomheder. Forventningerne til fremtidige indsatser og resultater kommunikeres ofte ret vagt. Det er ikke altid klart, hvilke ansvarsfaktorer der er vigtige og kritiske for de enkelte virksomheder, og relevante og kritiske interessenter beskrives ikke altid på en systematisk måde.
 
Mange rapporter mangler således et gennemarbejdet vurderingsgrundlag at kunne holde politikker, mål og resultater op imod.At bruge SDG'er eller ej

Alle virksomheder henviser til en række af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, SDG’erne. Nogle bruger dem til at strukturere rapporten, nogle blot for at angive, hvordan de påvirker opfyldelsen af målene, eller hvordan de påvirkes af målene.
Der er imidlertid intet, der aktuelt tyder på, at verdensmålene har fået en mindre rolle i virksomhedernes kommunikation og rapportering. I de kommende år må vi dog forvente, at der i virksomhederne sker en konstituering omkring nogle færre mål, og der bliver defineret nogle mere fokuserede indsatser for disse udvalgte mål. En del virksomheder forfølger allerede denne strategi.Design og infografik

Brugen af design, skrifttyper, farver, fotos, infografik, illustrationer og ikoner, er en vigtig del af processen med at udvikle en ansvarsrapport, som interessenter ønsker at læse. De fleste virksomheder gør et rigtigt godt stykke arbejde på dette område.

C25-rapporterne giver masser af gode eksempler på, hvordan man bruger design til at gøre ret komplicerede emner nemmere at forstå. Det kan være i udformningen af en forretningsmodel eller flow til værdiskabelse, i måden væsentlighed, risiko eller styring illustreres på, eller i måden en CSR/ESG-ramme, en strategi eller resultater kommunikeres med infografik og ikoner, der er nemme at afkode.

 

Virksomhederne måles på forskellige parametre. Kilde Corporate Relations.


Syv anbefalinger til kommende ansvarsrapportering

 

På baggrund af analysen kan gives følgende anbefalinger til den kommende rapport om ESG/CSR/bæredygtighed:
 1. Analysér, og definér, hvilke udfordringer og temaer inden for bæredygtighed og ansvar, der er de væsentligste at adressere via strategi, handling og kommunikation nu og i kommende år
   
 2. Beslut, hvem der er ansvarlighedsrapporteringens vigtigste interessenter – og definér, hvilke udfordringer og temaer de er interesserede i at modtage information om, og på hvilket niveau.
   
 3. Definér, hvordan I vil anvende eksisterende standarder og principper til at strukturere og rapportere på mål og resultater.
   
 4. Vær åben og transparent i fremlægningen af strategi, risici og planer. Beskriv, hvor langt I er med den grønne omstilling, hvilke risici der er forbundet med omstillingen, og hvilke planer I har for at udvikle og investere på området.
   
 5. Vær konsistent i brugen og kommunikationen af nøgletal. Krav og standarder er under forandring, men det er vigtigt, at I selv definerer, hvilke nøgletal der giver mening for jer at måle på og kommunikere offentligt – nu og i de kommende år.
   
 6. Udvikl et koncept for, hvordan I med design, illustrationer, grafikker og billeder præsenterer modeller, resultater og planer på den mest pædagogiske måde.
   
 7. Overvej, om det giver bedst mening at udvikle en separat ESG/CSR-rapport, eller om området er så integreret i forretningsmodel, strategi og virke, at det giver bedre mening at flette indholdet ind i den konventionelle årsrapport.
 
 

Relaterede artikler

Disse 5 ting afgør, hvordan din virksomhed klarer krisen - Den aktuelle coronapandemi er et tragisk og uvelkomment eksempel på, at ingen er immune over for kriser. Desværre er alt...
Det handler om tillid og klima - 2.324 k-folk fra 44 forskellige lande har talt. De vigtigste strategiske issues frem mod 2023 for dig som kommunikatør e...
Drejebogen for k-chefer - Edelmans undersøgelse “The Future of Communications Study” giver værdifuld indsigt i ledelsesrummet for kommunikatører o...
ECCOs vandring i skyggerne - ECCO betræder en usikker og skyggefuld sti, hvor virksomheden bruger sine russiske medarbejderes jobsikkerhed som den of...
Greenwashing kræver nye regler - En hær af PR- og marketingfolk assisteret af journalister vil greenwashe alt med en bæredygtig puls. Greenwashing går fo...
Tjek din kommunikation her - Det er dyrt at få andre til at tjekke ens kommunikation. Det er gratis at gøre det selv. Sammen med k-konsulent Anders T...
Carlsberg er fanget med bukserne nede - Carlsberg sælger stadig øl i Rusland på trods af virksomhedens erklæring om at ville trække sig fra landet. Kommunikatio...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

49 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Studentermedhjælper

Frist: Hurtigst muligt

Kommunikationskonsulent

Frist: 20. april

Digital Redaktør

Frist: 19. april
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.