Analyse: Hvorfor hitter Snapchat?
Snip snap snude - dobbelthagerne er ude

Det handler om at være grim. Det står i skarp kontrast til det pæne og polerede på Instagram. Det er flygtigt, useriøst og ligegyldigt. Og så forsvinder det heldigvis igen, så man behøver kun at forholde sig til det i de få sekunder, det foregår.
Snapchat vokser i popularitet og er nu det andetstørste sociale medie blandt unge i DK. Med denne artikel peger vi på, hvad der gør Snapchat så interessant for danske unge, og hvilke billeder de deler med hinanden på den populære fototjeneste.
 
Snapchat er mediet for grimme, upolerede billeder - som heldigvis forsvinder igen. Foto: Polfoto/Janus Engel. 
 
Snapchat vokser
DR kunne med “Medieudviklingen 2014” påvise, at Snapchat er det næststørste sociale medie efter Facebook blandt danske unge. De unge forlader ikke nødvendigvis Facebook - som i høj grad også er blevet hverdagens organiseringsværktøj - men med Snapchat har de fundet et rum, hvor samværet og den løbende kontakt er hurtig, nem og meget lidt selvhøjtidelig. Således bruger halvdelen af alle 12-19-årige og godt en fjerdedel af alle 20-29-årige ifølge DR-rapporten Snapchat dagligt.
 
Især den helt unge målgruppe er flittige brugere; ikke blot af Snapchats primære funktion - at sende en billed- eller videobesked, som destrueres efter et til ti sekunder - men også af funktionen “Min Historie”, hvor man kan dele en sekvens af billeder eller videoer, som er tilgængelig et ubegrænset antal gange i 24 timer for alle ens kontakter (eller - hvis man ændrer indstillinger - for et udvalgt udsnit af ens kontakter).
 
 
Sms i nye klæder
Ironisk nok opfattes det at sende en snap ikke nødvendigvis som det samme som at sende et billede (eller en video for den sags skyld - selvom billeddeling er mest udbredt). Derfor hedder det ikke ét snap (som i ét billede), men en snap (som snarere peger på, at der er tale om en billedbesked). Det giver god mening, idet man med Snapchat har mulighed for både at tilføje tekst og tegne på billedet. Typisk er kommunikationen en-til-en eller en-til-få og ikke en-til-mange, som det ofte er tilfældet med fotodeling på andre sociale medier. De forgængelige billedbeskeder kan derfor beskrives som sms’er eller mms’er i nye klæder. Indholdets budskab er kombinationen af både billede, tekst og eventuelt tegning.
 
En sms i nye klæder. Foto: GettyImages/snapsr.com.
 
At kommunikationen mellem unge i stigende grad foregår visuelt og under mere flygtige og private rammer, end vi kender fra andre sociale medier, gør det interessant at undersøge de praksisser og overvejelser, der er knyttet til fotodeling via den mobile applikation.
 
Unge, sociale medier og intimitet
I forbindelse med forskningssamarbejdet “Intimacy, social media and youth” har vi siden 2013 interesseret os for børn og unges mobile fotodelings-praksisser. I januar 2013, hvor Snapchat var helt nyt, interviewede vi en række ottende klasseselever om deres brug af sociale medier med fokus på fotodeling, og vi observerede deres brug af udvalgte sociale medier over en periode. Eleverne fortalte os bl.a., hvordan de selekterer i de billeder, de deler på forskellige sociale medier. Nogle billeder egner sig til Facebooks offentlighed, andre til Instagrams pæne overflade, og nogle billeder egner sig kun til det private og intime rum, som Snapchat giver mulighed for. Så der er ingen tvivl om, at fotodeling kræver sans for mediet, og hvad der er muligt og særligt ved dette.
 
Det er velkendt, at behovet for at have intime relationer og venskaber stiger i ungdomsårene. Intimitet er generelt kendetegnet ved en høj grad af selvafsløring i relationer med andre og - i vellykkede intimiteter -  følelsen af at være forstået, holdt af og blive bekræftet. Når intimiteten brydes, følger omvendt følelser af udsathed og uvished. Således er regulering af intimitet en central del af ungdomslivets sociale relationer. Også på sociale medier.
 
I forhold til at forstå, hvordan og hvorfor unge dyrker intime relationer på tværs af sociale medier, er brugen af Snapchat særligt interessant, fordi kommunikationen ikke lagres, som vi er vant til fra sms’er, mms’er eller fotodeling på andre sociale medier, men derimod (som udgangspunkt) forsvinder igen. Dette skaber andre brugsmønstre for fotodeling blandt unge.
 
Instagram's glansbillede vs. Snapchat's virkelige verden. Foto: GettyImages/snapsr.com.
 
Den ultimative tillidserklæring
Fra undersøgelsen i 2013 ved vi, at flere unge ikke nødvendigvis tænker over, hvordan de tager sig ud, når de deler billeder på Snapchat, men at de godt tør sende lidt skøre eller grænseoverskridende billeder af sig selv til hinanden. Billeder, de bestemt ikke kunne finde på at lægge ud på andre sociale medier.
 
 
Snapchat er således blevet et medie, hvor man “kan være sig selv”: morgengrim, med dobbelthager, uden makeup eller på anden vis mere sårbar i sit udtryk. Appen opfylder på nye måder behovet for intimitet og lægger op til en høj grad af selvafsløring. Eksempelvis fortæller en 14-årig pige, som normalt bærer tørklæde offentligt, hvordan hun tør sende billeder af sig selv uden tørklæde til sine nære veninder, fordi hun stoler på, at de ikke deler billederne andre steder - ved fx at tage et screenshot. Dermed er det at sende en snap på mange måder en tillidserklæring:
 
“Jeg tør vise mig sådan her over for dig, og jeg stoler på, at du ikke sender det videre”. Det er en tillidserklæring inde i et intimitetsrum, som tager afsæt i, at billeder ikke screenshottes og sendes videre. Det ser ud til at være befriende at kunne have en lidt legende eller mere grænsesøgende tilgang i samværet omkring fotodeling efter en årrække med fokus på, at det, der deles på nettet, bliver på nettet.
 
På Snapchat kan du være dig selv - også selvom du er syg. Foto: GettyImages/snapsr.com.
 
Studerendes snap-vaner
Som opfølgning på vores undersøgelser lancerer vi i løbet af foråret en online survey med primært kvalitative spørgsmål henvendt til 12-18-årige om deres brug af Snapchat og Instagram. Vi er blevet optaget af, hvordan de forskellige fotodelings-apps åbner forskellige intimitetsrum og regulerer intimitet på forskellige måder. Under arbejdet med at udvikle denne survey har vi udført tre pilottests (i lidt forskellige udgaver) blandt universitetsstuderende i 20’erne. 223 studerende mellem 19 og 29 år har - udover at hjælpe os med at teste spørgeteknikker - givet os et indblik i deres brug af og tanker om de to mobile fotodelings-tjenester.
 
Deres svar peger på interessante pointer ift., hvorfor Snapchat er så populært lige nu, samt hvordan appen bruges af den ældre del af ungdomsmålgruppen. Vi formidler her nogle af de foreløbige indsigter, som vil danne grobund for vores videre forskning i emnet blandt den yngre brugergruppe. Vi understreger, at resultaterne ikke er repræsentative for alle danske unge i 20’erne, da de tre pilottests er gennemført blandt universitetsstuderende, som i kraft af deres studier måske er særligt optaget af kommunikation og medier. Ligeledes er der en overvægt af kvindelige test-respondenter.
 
Ligegyldigt - men hyggeligt - samvær
De fleste af de studerende, vi har spurgt, sender snaps på mellem et og ti sekunder på daglig basis - ofte flere gange i løbet af dagen. Få af dem bruger funktionen Min Historie (som ser ud til at være væsentlig mere populær blandt de helt unge brugere). I pilottesten er de studerende bl.a. blevet bedt om at beskrive den seneste snap (eller række af snaps), de har modtaget, hvem der sendte snappen, og hvad de synes om den. På toplisten finder vi billeder af mad eller snacks, som afsenderen er i gang med at indtage, samt selfies i forskellige hverdagssituationer. Derudover handler snaps om arbejds- og studieliv, vejret, søde dyr, træning, eller hvad man er i gang med at se på tv. Her er en liste med ti eksempler på de populære snap-typer, som studerende har sendt og modtaget:
 
1. Mad og snacks 
“Jeg modtog et billede fra en veninde, som var på vej ned i kiosken for at købe slik. Senere modtog jeg endnu en snap, nu med det indkøbte slik. [...] Jeg synes, at det var hyggeligt. Lige en kort opdatering om min venindes status.”  (23-årig studerende).
 
2. Selfies
“Fra en ven, som havde taget en grim selfie, hvor han spørger, om jeg er klar til fodbold i aften. [...] Sjovt, men samtidig var det et "praktisk" spørgsmål.” (20-årig studerende).
 
3. Arbejds- og studieliv
"Det var fra en veninde, om at hende og hendes kæreste sad og læste pensum til den kommende uge. […] Det var fint, vi snapper tit frem og tilbage om, hvad vi laver. Jeg havde sikkert sendt en snap om, hvad jeg lavede." (22-årig studerende).
 
4. Vejr
"Landskab, hvor der stod: troede det var forår. […] Smilte, da det er længe siden, jeg havde hørt fra ham." (22-årig studerende).
 
5. Fest
"En kammerat, der var kommet hjem fra byen kl. 06.31 om morgenen, hvor man ser ham med et grædefærdigt ansigt på toilettet med teksten 'Hjælp! det kører ud af begge ender!'... (Han var meget fuld) […] Virkelig, virkelig sjov! Der blev taget et screenshot!" (22-årig studerende).
 
6. Tv
"Et billede af en, der så Natholdet med levende lys i baggrunden. […] Lidt ligegyldig - men jeg så den også først morgenen efter." (21-årig studerende),
 
Billeder af mad eller snacks er en succes på Snapchat. Foto: GettyImages/snapsr.com.
 
7. Dyr
"En ven, som filmede sin far og deres kat, som gerne ville spise farens mad. […] Den var sjov." (20-årig studerende).
 
8. Træning
"Et billede af en veninde i et træningscenter med teksten: Halvmaraton på løbebånd. […] Hurtig og god måde lige at blive opdateret på hendes hverdag." (22-årig studerende).
 
9. Godnat/godmorgen
"En godmorgen-hilsen fra min søster med ønsket om en god dag. […] Dejligt at starte dagen med, at en anden tænker på én." (22-årig studerende).
 
10. Tøj/shopping
Min veninde, der sendte en snap af en H&M-pose - og skrev: "shopping. [...]". Tænkte "lækkert for hende, jeg vil også shoppe." (21-årig studerende).
 
Dertil kommer en række meget forskellige snaps, som falder uden for disse kategorier eller er uden egentligt indhold eller formål. Eksempelvis denne:
 
Den seneste snap var et svar på en snap, som jeg sendte. Det var et billede af min venindes næsebor meget tæt på. [...] Jeg synes, det var plat og morsomt.” (24-årig studerende)
 
Snapchat kan både bruges til praktiske spørgsmål og til toilet-selfies. Foto: GettyImages/snapsr.com.
 
Flere af test-respondenterne understreger, at det, der snappes, ofte er ligegyldigt, men samtidig opfattes det som betydningsfuldt og nærværende samvær. Som en 21-årig studerende forklarer: “Billedindholdet var lidt ligegyldigt i sig selv, det var min venindes tekst til billedet, der gjorde snappen underholdende.”
 
Flere studerende giver også udtryk for, at snappen i princippet kunne have været erstattet af en sms eller mms, men som en 19-årig pige udtrykker det: “Det er en underholdende form for kommunikation, og den føles mere livagtig og nærgående.” Det er interessant, hvordan udveksling af snaps rummer både en ligegyldig og en nærværende dimension. Det peger på, at netop intimitet ser ud til at være muligt i et teknologisk medieret rum, hvor kombinationen af forgængelighed, billede, tekst og en-en/en-få har åbnet for en selvironisk og ‘grim’ forholden sig til sig selv.
 
 
Som ovenstående liste af eksempler også vidner om, er der med Snapchat ofte tale om fatisk kommunikation: kommunikation for kommunikationens skyld uden et egentligt indholdsmæssigt omdrejningspunkt. Til tider er budskabet indforstået; modtager ved præcis, hvad afsender har ment med den pågældende snap, hvilket er med til at forstærke følelsen af intimitet og nærvær. Og muligheden for at være tæt på afsenderens næsebor og dobbelthager baner angiveligt også vej for følelser af samhørighed, udvalgthed og at være noget særligt. De andre får lov til at se de mere polerede billeder på Instagram.
 
Ikke anmassende som Facebook
Snapchat imødekommer en lyst til at dele de helt små og til tider ubetydelige oplevelser i hverdagen med andre. Den slags oplevelser, man ikke kan dele andre steder, fordi de simpelthen er FOR ligegyldige til at “udgive” permanent. Eller for smalle eller intetsigende til den brogede publikumsskare på Facebook. At snaps forsvinder igen, synes således at være en af de primære årsager til Snapchats succes. Som nogle af de studerende i vores pilottests påpeger, er det netop charmen ved appen; det er fedt (endelig) med et socialt medie, som på en og samme tid giver mulighed for en nærværende nu-og-her-kommunikation og lader os glemme alt om det igen i samme øjeblik. Som en 22-årig studerende forklarer: “det er en hurtig samtale, som så bagefter kun findes i ens tanker”. 
 
Snapchat er lig med nu-og-her-kommunikation og ubetydelige oplevelser i hverdagen. Foto: GettyImages/snapsr.com.
 
Det står i kontrast til Facebook, som konstant minder os om den kommunikation, som har fundet sted. Med de mange små notifikationer, der dukker op, når nogen har kommenteret noget, vi har kommenteret, eller liket vores status, billede eller kommentar, er Facebook blevet en smule anmassende og bagudskuende. Dertil kan der være noget befriende i, at værdien af det, vi har delt, ikke straks gøres målbar i form af antallet af tommelfingre eller hjerter. Med Snapchat er vi tilbage ved deling af intimitet.
 
Grimme selfies og toiletbesøg deles kun på Snapchat
I vores pilottests har vi spurgt, om de studerende deler billeder på Snapchat, som de ikke kunne finde på at dele andre steder. I alle tre pilottests har omkring 90 % svaret ja til det spørgsmål. På trods af at dette tal ikke nødvendigvis kan regnes for værende repræsentativt, peger det alligevel på en interessant praksis - særligt når man ser på den type af billeder, som kun deles på Snapchat. Her fylder især grimme selfies og snaps, der indikerer toiletbesøg, listen af eksempler. Dertil kommer mange eksempler på “ligegyldige hverdagsting” samt billeder i den frække ende af skalaen:
 
 • Et grimt billede - helst med dobbelthage og øjne, der vender i forskellige retninger.” (22-årig kvindelig studerende).
   
 • Banale og ligegyldige ting, man bare tager billeder af for at sende teksten. Eller mig, der sidder på tønden :D“ (22-årig mandlig studerende).
   
 • Grimme ansigtsudtryk, toiletbilleder, lidt frækkere billeder.” (21-årig kvindelig studerende).
   
 • Mig, der er mega grim, uden makeup, og som laver dobbelthage eller skeler med mine øjne. Jeg ville ikke dø af skam, hvis de kom på andre sociale medier, men de er kun ment til de enkelte personer, jeg sender dem til.” (21-årig kvindelig studerende).
   

Snapchat vs. Instagram
På mange måder virker Snapchat og Instagram som hinandens modsætninger, hvor det eneste fællestræk er delingen af billeder. De studerende, vi har spurgt, peger i deres kvalitative svar på en række modsætninger mellem de to mobile fotodelings-apps:


Sammenligning mellem Snapchat og Instagram.

 
Således er Snapchat og Instagram, selvom de begge er mobile fotodelings-apps, meget forskellige medier i praksis. Som en 22-årig mandlig studerende så rammende beskriver det:
 
“Instagram er til det ene, rigtig gode billede fra byturen. Snapchat er til de mange, uformelle og grimme billeder fra forberedelserne til byturen, drukturen, når man er crashet i sin seng, og når man vågner med tømmermænd dagen efter”.
 
Eller som en 22-årig kvindelig studerende skriver: “... på snap er det nærmest frowned upon, hvis man sender et pænt billede af sig selv.”
 
 
Når intimiteten udstilles
I bund og grund ser Snapchat ud til at handle om intimitet med udvalgte andre, om at være grim eller måske bare om at være sig selv. Men fremvist til udvalgte andre. Så det handler i høj grad om at have tillid til den, man deler billeder af mere intim karakter med. Vi forsker videre og forsøger at blive klogere på den helt unge målgruppe og deres fotodelings-praksisser.
 
Noget af det, vi med vores kommende undersøgelse ønsker at afsøge nærmere, er, hvad der sker, når intimiteten brydes, og tilliden forsvinder. Når fotos sendes videre, og den intime relation ikke længere er mellem få, men mellem mange. Når intimiteten så at sige er blottet, og de tilsyneladende ligegyldige udvekslinger bliver spredt til alle dem, der ikke skulle kende til netop de ligegyldigheder? Til netop dén dobbelthage? Eller til netop de tømmermænd? Hvordan reguleres intimitet så? Og hvilke roller spiller sociale medier som fotodelingsapps for, hvordan børne- og ungdomsliv føles rart, ligegyldigt eller truende?
 

Relaterede artikler

#Instagram#Kampagne#Tips - Instagram. Gensidig udveksling af dagligdagens snapshots i velvalgte falmede filtre eller en ny platform for din næste k...
Lav din social medie-strategi på fem minutter - Hvor skal du starte, når du skal lave virksomhedens nye strategi for sociale medier? Hvordan skal I engagere jeres bruge...
Dem vi følger - Hvem skal du følge på Facebook, og hvorfor? Kforum har bedt en række k-personer og mediefolk pege på de personer, de men...
Manual til digital strategi - Internettet forandrer verden, det kan ingen være i tvivl om. Allerstørst er forandringerne for virksomheder og organisat...
Game of livestreams: Meerkat vs. Periscope - Livestreaming af video via telefonen har fået tweetosfæren til at eksplodere. De to hotteste apps lige nu er Twitters eg...
Så svar dog! - Tre små prikker på telefonen gør os nervøse, når vi sms'er. Det er ventebobler, der indikerer, at personen i den anden e...
Hvil i din bamseform - Dadbod – farkrop – er noget af det mest hotte, mænd kan have lige nu. Trenden rammer høj og lav – men hvorfor er det sex...
Er du til junkfood eller regnbuer? - Dine emojis fortæller en hel del om dig og måske også det, du helst ville undgå blev fortalt. Fx om du er celeb-fikseret...
Instagram er ikke for børn - Børn og unge bruger i dag mere tid på medier og særligt sociale medier end nogen anden aktivitet – udover søvn. Ikke des...
Kick ass Insta-ads - I dag klipper Instagram snoren for reklamer på platformen. Nu kan danske annoncører også markere sig på det sociale medi...
Snip snap-marketing-chat - Halvdelen af alle danskere mellem 12 og 29 år bruger Snapchat dagligt. Snapchat er dermed et oplagt valg, hvis man som v...
Skal du ønske dig et par Snapchat-briller? - Snapchat overrasker os endnu en gang. Første overraskelse kom, da CEO Evan Spiegel valgte at ændre navnet fra Snapchat t...

Kommentarer

Få nyhedsbrev

38 JOB

Kommunikationspraktikant

Se alle job Indryk job

Job

Praktikanter

Frist: 31. marts

Kommunikationskonsulent

Frist: 9. april

Kommunikationspraktikant

Frist: Snarest muligt
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.