Roger Courage Matthisen


Roger Courage Matthisen

Roger Courage Matthisen

Karma: 239 (?)

Tak for alt, Alternativet!

Jeg er utroligt stolt over at have siddet i folketinget for Alternativet. Jeg er utroligt stolt over at have mobiliseret håb, mod, visioner og vilje til at handle sammen med alle de andre alternativister og de borgere som blot bakkede op om ønsket om en ny politisk kultur og grøn, bæredygtig omstilling. 

Men mit håb for at Alternativet kan fastholde den nye politiske kultur som hver femte vælger i 2016 sagde var årsag til en bedre og mere respektfuld dialog på Christiansborg, ifølge Politiken, det håb, er smuldret væk.

Jeg har i hele min folketingsperiode sagt, at jeg ikke mener vi skal vaske vores tøj offentligt, derfor har jeg heller ikke villet stille op til artiklerne som utallige journalister har adspurgt mig om de sidste måneder - jeg mener vi skal bruge de korrekte interne kanaler. Men nogle gange er det selvsagt ikke nok. Det må vi erkende. Nogle gange bliver de pågældende medarbejdere og kolleger ikke hørt alligevel, nogle gange tør de ikke stå frem af frygt for repressalier, af frygt for at blive mere udsat og udskammet, at frygt for at gå i rette med en person som formelt har mere magt end dem selv. I Danmark (såvel som Alternativet) har vi en kedelig statistik for, at alt for mange af dem som er udsat for grænseoverskridende adfærd eller et grænseløst arbejdsmiljø ender med at gå med ned stress eller angst, sygemeldelse og/eller forlade arbejdspladsen. På tværs af det offentlige og private arbejdsmarked, ja helt ind i næstekærlighedens folkekirke.

Men jeg vil blot sige til alle jer som har meldt jer på banen og turdet stå frem med jeres historier: I har ikke oplevet at blive hjulpet nok, anerkendt nok for jeres oplevelser, eller været trygge nok til at komme med dem før, og I er i jeres fulde ret til at komme med jeres klagepunkter nu, klokken fem minutter i whatever, for vi har som organisation ikke formået at tage hånd om de oplevelser og den adfærd som I har været udsat for. Jeg har ikke selv siddet i ledelsen i vores folketingsgruppe, men jeg siger undskyld alligevel. Jeg er ked af, at vi ikke har formået at skubbe på for at få skabt de forandringer i arbejdsmiljøet som kunne sikre trygge og ordentlige rammer for alle. Jeg var den første, der bad vores sekretariatschef om en code of conduct helt tilbage i 2016. Og jeg sendte endda et udkast til den, så vi komme handle på det. Men der gik alt for lang tid før ledelsen handlede.

Dette svigt hviler ikke kun på Josephines Focks daværende adfærd eller på hendes nuværende valg om at stille op som leder velvidende hvad der ligger i baggagen, men svigtet ligger hos hele daværende ledelse som ikke har leveret en professionalisme der har kunnet sikre vores organisations arbejdsmiljø.

Når jeg nu melder mig ud af partiet, så er det ikke fordi jeg har mistet håbet. Jeg har heller ikke mistet viljen. Jeg gik ind i politik med sætningen “politik er ikke kun noget der foregår på Christiansborg. Politik er måden vi udvikler vores samfund på i fællesskab.” Og jeg er stolt over at være den første politiker i landets historie til at præsentere en hel national antiracistisk handleplan for et politisk parti. Men jeg trak mit kandidatur sidste år, fordi jeg dybt i min sjæl brænder for dagsordenen ligestilling og mangfoldighed, det at skabe et mere ligeværdigt og inkluderende samfund, og det mener jeg sker hurtigere i samarbejdet med erhvervslivet og civilsamfundet end på Christiansborg. Netop den dagsorden er vi i fuld gang med hos Courage Institute og European Diversity Summit, som jeg er grundlægger af. Courage Institute udvikler en samlet handlingsorienteret platform til at skabe inkluderende arbejdsmiljøer og organisationer, code of conducts og mere oplysning og hjælp til selvhjælp på tværs af den offentlige, private og civile sektor. 

Jeg melder mig ud af partiet fordi Alternativet er blevet til den udgave af sig selv, som vi ikke ønskede. Vi løber med rygter, politisk som personligt, vi genudsætter ofre for flere overgreb ved at latterliggøre og mistænkeliggøre dem, vi respekterer ikke vores egne demokratiske processer og nu bruger vi endda frasen “sådan er politik” som argumentation for vores adfærd, selvom det netop var denne fattige politiske ånd, som vi ønskede at gøre op med. Og jeg melder mig ud fordi jeg har oplevet for mange mennesker med ledelsesansvar i vores organisation, både lokalt som nationalt, som ikke formået ikke at se indad, være nysgerrige på egne fejl, tage ansvar for den del som var deres og handle anderledes fremadrettet.

Men jeg glæder mig til den dag jeg kan melde mig ind igen. For mig har Alternativet stadig det mest visionære partiprogram og fundament for en ny politisk kultur der trænger til en ny ledelse og opfølgning på vores udgangspunkt: 

Jeg vil huske Alternativet for hvad vi også OG FOR DET MESTE var: En inspirerende, givende, klog, kærlig og sprudlende arbejdsplads og organisation, som modigt og midt i vores oprørske radikalitet skabte 500 siders visionær politik og en #venligrevolution med Grøn Empowerment, glimt i øjet og stærke fortællinger til hjerterne. 

Tak for alt. 


 

Kommentarer

Få nyhedsbrev

27 JOB

PR Manager

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Job

Studentermedhjælper

Frist: 18. december

Director of Storytelling

Frist: As soon as possible

Studentermedhjælper

Frist: 14. december
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.