Linda Kristiansen


Linda Kristiansen

Linda Kristiansen

Karma: 67 (?)

FN’s handicapkonvention ratificeret i EU

Viviane RedingDen 22. januar trådte FN’s handicapkonvention formelt i kraft for EU. EU har afsluttet ratificeringen og alle 27 medlemslande har underskrevet konventionen og 16 lande (heriblandt Danmark) har også ratificeret den.

I den anledning har Viviane Reding, EU-kommissionens næstformand, lovet at senest i 2012 vil hun præsentere et lovforslag om en europæisk tilgængelighedslov. Som grundlag til lovforslaget skal der nu påbegyndes en undersøgelse om hvilke barriere handicappede møder.

Jeg er meget spændt på arbejdet og vil selvfølgelig løbende informere her på siden.

I kan læse hele nyheden om den lovede tilgængelighedslov her (engelsk).

Artikel 38

Komiteens forhold til andre organer

Med henblik på at fremme en effektiv gennemførelse af konventionen og det internationale samarbejde på det område, der er omfattet af konventionen:

  1. skal særorganisationerne og andre af De Forenede Nationers organer have adgang til at være repræsenteret under gen­nemgangen af gennemførelsesforanstaltningerne vedrørende de bestemmelser i denne konvention, som falder inden for rammerne af deres mandat. Komiteen kan opfordre særorganisationerne og andre kompetente organer, som den finder egnede, til at yde sagkyndig rådgivning om kon­ventionens gennemførelse på områder, der falder inden for rammerne af deres respektive mandater. Komiteen kan opfordre særorganisationerne og andre organer af De Forenede Nationer til at aflægge beretning om konventionens gennemførelse på områder inden for rammerne af deres virksomhed.
  2. skal komiteen som led i udøvelsen af sit mandat rådføre sig, som det måtte være hensigtsmæssigt, med andre relevante organer, der er oprettet i henhold til internationale menneskerettighedskonventioner, med henblik på at sikre ensartethed i de respektive retningslinjer for beretninger, forslag og generelle anbefalinger samt undgå gentagelser og overlap under udøvelsen af deres funktioner.

Spred budskabet

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

42 JOB

Seniorkonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Seniorkonsulent

Frist: Hurtigst muligt

Studentermedhjælp til layout og grafisk design

Frist: 9. februar kl. 8.00

Chief Content Manager

Frist: 26. januar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.