Kresten Schultz Jørgensen


Kresten Schultz Jørgensen

Kresten Schultz Jørgensen

Karma: 948 (?)

Forfatter:

12


artikler

162


indlæg

Efter Lenes farvel: De Konservatives Brand
Godt set af Danske Arkitektvirksomheder at hyre Lene Espersen som administrerende direktør; hun kan erhvervsområdet, og hun er tilstrækkeligt tough til at styre en nogle gange selvtilstrækkelig branche. Men man kan ikke fornægte, at hendes exit fra dansk politik er et stort tab for partiet - og har en trist signalværdi for de konservative. Lene Espersen er en stemmesluger i Nordjylland, hun har altid fået tårnhøje personlige stemmetal – og så er hun ganske enkelt en af de dygtigste politikere ikke blot i den konservative folketingsgruppe, men også i folketinget.
Om Lene Espersens valg er et fravalg af dansk politik – efter i årevis at skulle lægge øre til en personlig kritik også på et niveau, man sjældent byder mandlige politikere – eller om der snarere er tale om tilvalg af en spændende stilling, skal jeg ikke gisne om. Begge dele, sikkert.
Men hvor stiller det De konservative? Fra en brand-betragtning styrker det ret klart indtrykket af, at de erfarne konservative vælgere er mætte – og at det konservative derfor nærmer sig en situation, hvor der reelt er tale om noget så grundlæggende som at definere brandet forfra – fra en bundposition i vælgertilslutning og med nye og unge kræfter som det bærende. Det kan sagtens tolkes som krise og et nulpunkt, men er jo faktisk det modsatte. Clean slate – og conservatism redefined. Om de konservative har ramt bunden – eller er ved starten – kan man diskutere efter temperament; men opgaven er under alle omstændigheder positiv og kan roligt gribes med begejstring.
Når opgaven er så fundamental, skyldes det to konkrete ting – og én helt grundlæggende:
  • Personsagerne og de seneste års mange kriser omkring partiet – fra Lene Espersens (ret urimelige) afgang som Udenrigsminister til bedragerisagerne omkring Henriette Kjærs samlever etc. 
  • Liberal Alliance, der som nyt, borgerligt parti med rod i den veluddannede, urbane del af befolkningen har kapret mange stemmer fra De konservative:
Den grundlæggende har at gøre med fraværet af ’konservativt projekt.’ De konservative er et borgerligt parti – men hvori består det særligt konservative i et moderne samfund? De Konservative kan ikke – uanset hvor meget man prøver på det – vinde på en dagsorden, der er synonym med Venstre og Liberal Alliance, det vil sige er grundlagt alene på mere frihed og mindre skat/stat.
For at forstå omfanget af den konservative identitetskrise, må vi forstå de samfundsforandringer, der giver navnlig et konservativt parti problemer: Det grænseløse samfund – dvs. det postmoderne samfund, der har gjort ekstreme og konstante forandringer til selve samfundets logik: De finansielle kredsløb, som med de nye teknologiske værktøjer på få sekunder kan flytte gigantiske værdier kloden rundt, og for hvem de nationale økonomier ikke længere er hindringer, men snarere spekulationsobjekter. Den teknologiske udvikling, verdensmarkedsintegration, internet. De omfattende migrationsstrømme fra syd til nord, øst til vest, som også antager sin egen nye logik, efterhånden som stadigt flere etniske grupper udvikler sociale og kulturelle netværk på tværs af hidtil kendte grænser. Den mediemæssige globalisering af musik, mode og livsstil.
Hvordan er man konservativ dér – og giver det mening overhovedet at bruge ordet?
Jeg synes det – og håber, at partiet finder sin nye platform, fordi vi ellers vil mangle det i den balance, begavede samfund formes af. Konservatisme i sin oprindelige, politiske betydning rummer tre elementer, der skal have en moderne betydning:
  • Et borgerligt og liberalt syn på samfundsøkonomi, det vil sige på den private ejendomsret. Her matcher man Venstre og fx Liberal Alliance.
  • Trygheden og sikkerheden: Konservative skynder sig langsomt. Man gambler ikke med reformer af hverken statens institutioner eller samfundsøkonomien. Man tænker sig om. Konservative er historisk også af den grund kendetegnet ved faktisk at være bedre uddannede, mere dannede, mere grundige mennesker, end folk er flest. Det kan lyde provokerende, men er et simpelt faktum: Konservative mennesker er ikke først og fremmest ideologer; de er grundige og ansvarlige mennesker.
  • Fællesskabet: Konservative er netop ikke individualister, der for enhver pris vil give det enkelte menneske maksimale muligheder og rettigheder, som fx liberalisterne. Med udgangspunkt i ikke mindst Edmund Burkes filosofi er målet i stedet sammenhæng, ansvar og fællesskab. Samfundet er kort sagt et fællesskab, ikke en markedsplads.
I element nr. 2 og 3 ligger De konservative brand-mæssige fremtid. Sagt igen: Man kan ikke vinde tilslutningen alene på pkt. 1., dvs. ved at betone den generelle og borgerlige opbakning til markedsøkonomien. I stedet skal og kan partiet betone de elementer, som vi faktisk behøver mere end nogensinde i det danske samfund:
  • En begavet forvaltning af samfundsudviklingen. Konservative bør være brobyggerne, der holder sig ude af hundeslagsmålene og de vilde, nogle gange desperate ’reformer’ af samfundets bærende institutioner. K for klog – ikke for kedelig.
  • En betoning af fællesskabet – ikke som ’enshed,’ det kan partiet lade venstrefløjen om, men som en betoning af, at begreber som hjem, region, sprog og land betyder noget. Det handler i så henseende ikke Gud, Konge og Fædreland, men om noget langt mere grundlæggende: At vi i forhold til det moderne samfunds brutale forandringshastighed og kompleksitet faktisk også bygger fællesskaber mellem mennesker. Igen: Sprog, børn og skole, job og arbejdsmarked, uddannelse og forskning bliver her kerneområder for de moderne konservative. Det er nu engang her, vi er sammen som folk.
Jeg stemmer ikke selv konservativt, men håber, at partiet bliver stort og stærkt igen. Jeg tror endda på det, som Rasmus Jarlov skriver her, har De konservative en ret stor talentmasse. Det er ikke kun noget, de selv siger. Det er også blevet bemærket af andre, at Konservativ Ungdom er en af landets bedst kørende politiske ungdomsorganisationer, og der er unge konservative overalt i kommunernes byråd.
 

Giv din stemme

6 stemmer
4,5/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

50 JOB

Kommunikationskonsulent

Se alle job Indryk job

Job

Nyhedsbrevsredaktør

Frist: 21. januar

Digital redaktør

Frist: 31. januar

Studentermedarbejder

Frist: 31. januar
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.