Jørgen Christian Wind Nielsen


Jørgen Christian Wind Nielsen

Jørgen Christian Wind Nielsen

Karma: 105 (?)

Hieronymus, Erasmus og Luther. Er Facebook en ny bibel?
 
Bibelen er verdens mest oversatte bog. Den bliver stadigvæk oversat til mange lokale sprog. Processen bidrager blandt andet til at gøre sprogene digitalt repræsenterede og dermed styrke deres tilstedeværelse på internettet.
 
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther, i 1517, slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg. På grund af den revolutionerende nye bogtrykkerkunst spredte teserne sig hurtigt over hele Europa.

                             
 
Bibelen blev omkring den tid oversat fra latin til en lang række folkelige sprog. Det sproglige monopol, fortolkningsmonopolet og kommunikationsmonopolet blev brudt. Luther oversatte Det Nye Testamente til tysk. I 1550 udkom den første danske bibeloversættelse, som var autoriseret af stat og kirke.
Det Gamle Testamente er skrevet på hebraisk. Det Nye Testamente på græsk. Den skriftkloge Hieronymus lavede fra år 382 til 405 den første latinske oversættelse af Det Gamle Testamente, direkte fra den hebraiske tekst i stedet for fra den græske oversættelse Septuaginta. Skrifterne i Det Nye Testamente er for de flestes vedkommende skrevet på græsk. Det Nye Testamente blev ligesom det Gamle Testamente oversat til latin af Hieronymus i samme bibel: Vulgata.
 

I Holland fejrer man i år 500-året for Erasmus (af Rotterdam, ham vi kender fra EU-uddannelsesprogrammerne) nye oversættelse fra græsk til latin af Det Nye Testamente, Novum Instrumentum Omne. Erasmus oversættelse blev brugt af Martin Luther som kildetekst for hans oversættelse til tysk, der udkom i 1522.
 
Om Martin Luthers oversættelser skriver Lasse Soll Sunde i Information:
... "I knapt ét år levede han under navnet Junker Jörg på slottet Wartburg, hvor han på på kun tre måneder oversatte det nye testamente til tysk. En bog der blev en bragende succes og en af litteraturhistoriens første rigtige bestseller." ... "Luther udgav en lang række stridstekster, men vigtigst er ’Den lille katekisme’ fra 1529, mens den samlede bibel med oversættelsen af det gamle Testamente udkom i 1534.”…  
”Oversættelser der ramte
1521 blev Luthers skæbneår. På vejen bort fra Rigsdagen i Worms fingerede Frederik den Vise et overfald på Luther, og pludselig var han pist væk fra offentligheden. Han lod skægget stå, og under navnet Junker Jörg sad han beskyttet på slottet Wartburg og oversatte Det Nye Testamente. På kun 11 uger var teksten oversat. Luther havde som barn af en minearbejderfamilie flyttet rundt mellem høj- og lavtyske områder og havde derfor lært at navigere i de forskellige typer sprog.
Luther skabte derfor det skriftlige tysk, der lå tæt på det talte. Og han modellerede samtidig det tysk, man taler i dag. Luthers eminente sprogøre gjorde, at Biblen ikke kun blev oversat, men også forstået af såvel de, der der talte høj- som lavtysk.
Martin Luther selv skrev om oversættelsens kunst, at det var hverdagsudtrykkene, der skulle stå centralt, som han skrev i Det åbne brev om oversættelse fra 1530. »Man må lytte efter, hvordan moren i huset, børnene på gaden og den almindelige mand på markedet taler og oversætte derefter: Så forstår de og mærker at man taler tysk med dem.« Det var del af Luthers revolution: At bringe teksten fra det teologiske tårn til samtalerne på gadeniveau. Renset for de lærdes latin. Da Luthers Nye Testamente blev præsenteret i Leipzig i 1522, blev den revet væk. En bedrift i en tid, hvor kun 10 procent af befolkningen kunne læse.
Oversættelsen af Det Gamle Testamente tog meget længere tid, og den samlede Bibel udkom i 1534 med billeder af Cranach. Det lykkedes at få den samlede Luther-biblen ud i en halv million eksemplarer alene i Luthers levetid. En eminent bestseller, og reelt blev det bogens gennembrud. Med mindst 12 autoriserede versioner og over 50 piratkopier, blev biblen over få årtier trykt i millioner af eksemplarer.”

Hieronymus, Skt. Hieronymus, er skytshelgen for oversættere. På den internationale oversætterdag, Hieronymusdagen den 30. september, fejrer oversætterne sig selv. Siden 1991 er dagen blevet markeret internationalt af Den Internationale Oversætterorganisation FIT, www.fit-ift.org. Hieronymusdagen fejres også hvert år i Danmark den 30. september http://hieronymusdagen.ku.dk/ 
 
Facebook og den ny teknologi
2017 er også året hvor vi fejrer Facebooks automatiserede oversættelsesfunktion. Hvor bogtrykkerkunsten havde en central rolle for udbredelsen af de nye oversatte skrifter, har den digitale teknologi og de sociale medier i dag en tilsvarende rolle, ikke kun på europæisk plan, men globalt. Kommunikationsteknologien, verdens sprog, oversættelse og menneskers kommunikation indtager en helt central placering i vores daglige liv og i vores arbejdsliv, fra bibelsk tid til vor tid.
 
Maskinoversættelse
Helt så gammel er maskinoversættelse ikke. Maskinoversættelse er i sin tredje fase. Fra 1950’erne arbejdede udviklerne med regelbaseret maskinoversættelse. Ideen var at lære maskinerne grammatik og hjælpe dem på vej med leksika eller termbaser. Det gik godt når der skulle oversættes mellem sprog med samme struktur og grammatik, mindre godt når sprogene ikke fungerede på samme måde.
 
Billede: Hieronymusdagen 2016 på Københavns Universitet
 
Siden 2000 frem til nu har statistikbaseret maskinoversættelse været den udbredte metode, blandt andet hjulpet på vej af større datamængder, der i oversættersammenhæng er tekst. I dag ses maskinoversættelse som et aspekt af kunstig intelligens og maskinlæring. At en computer er i stand til at lære uden at være programmeret til det konkret. Oftest bruges teknologiens tre faser i sammenhæng.
 
Professionel maskinoversættelse
Maskinoversættelse i professionel sammenhæng forstået som oversættelse, hvor en præcis og detaljeret oversat måltekst modsvarer en kildetekst, er langt mere udbredt end mange mennesker almindeligvis går rundt og tror. Se  til eksempel citatet her af Kirti Vashee:
 
”MT Dominates Global Translation Activity
For those who have any doubt about how pervasive MT is today, (whatever you may think of the output quality), the following graphic makes it clear. To put this in context, Lionbridge reported about 2B words translated in the year, and SDL just informed us earlier this month that they do 100M words a month (Translating, Editing, Proofreading) and over 20B+ words/month with MT. The MT vendor translated words, together with the large public engines around the world would probably easily make over 500B MT words a day! Google even provided us some sense of what the biggest languages if you look closely below. My rough estimation tells me that this means that the traditional translation industry does about 0.016% of the total words translated every day or that computers do ~99.84% of all language translation done today.” (Se reference nedenfor).
 
Anvendelse af maskinoversættelse på denne måde kræver specialistviden, computerprogrammer, specifikt domæne (emne), pre-editing, post-editing, styleguides og adgang til big data, der i dette tilfælde er ord og tekst. Masser af ord. En dansk virksomhed som DONG Energy arbejder også med maskinoversættelse. Globale lokaliseringsvirksomheder som SDL og Lionbridge, nævnt i ovenstående citat, er også til stede i Danmark.
 
Facebook at Work
Brugerne på Facebook kommunikerer både professionelt og i private sammenhænge, nogle gange begge dele på én gang. Derfor kan Facebook-oversættelse også være professionel. På det nuværende kvalitetsniveau må man formode, at meningen og budskabet, indholdet i kommunikationen på Facebook, er vigtigere end teksten og formuleringerne. Efterhånden som Facebooks oversættelsesmaskiner får flere data og bliver trænet, hvilket formentlig kommer til at gå hurtigt, vil kvaliteten blive væsentlig bedre end det vi ser lige nu. Med forbehold for de stærkt varierende teksttyper på Facebook.
Med den stigende anvendelse af sociale medier i erhvervsmæssig sammenhæng vil den professionelle dimension naturligvis vokse. Jeppe Schyth Olsen, kommunikations- og marketingchef hos BDO Danmark, et af landets største revisionsselskaber, siger i KOM-magasinet nr. 98, oktober 2016:

”Jeg har en facebookgruppe med kommunikationschefer i Sverige, Norge og Finland med videre. Og hvis vi har lavet et nyt kommunikationstiltag, så deler vi det med hinanden”.
 
Denne kommunikationstrafik vil naturligvis vokse, også mellem samarbejdspartnere på tværs af sprog og kulturer andre steder end Norden.
 
Facebook at Leisure
Alan Packer fra Facebook siger om sproget på Facebook:

”Det dominerende sprog er engelsk, men andelen af andre sprog på Facebook vokser. 1,6 milliarder mennesker er p.t. aktive på Facebook. Mere end halvdelen taler ikke engelsk overhovedet, og de forstår heller ikke hinandens sprog.””Der er to billioner posts og kommentarer på Facebook hver dag, dialog, uformelt, slang, metaforer, idiomer, bevidste stavefejl, osv.”
 
Globalisering hjemme hos os selv
Udviklingen på Facebook illustrerer, at globaliseringen ikke foregår uden for vores dør. Den befinder sig allerede hjemme hos os selv. Vi kender alle mennesker, der har et andet sprog end dansk som modersmål. Fordi min ældste datter har skaffet mig en ugandisk svigersøn, har jeg fået en masse venner i Uganda, også Facebookvenner. De kan alle engelsk, men deres skrevne engelsk afviger en del fra mit skrevne engelsk. Så snart de har muligheden for det, slår de over i deres eget lokale hovedsprog, Lugandan, som jeg desværre ikke har lært endnu. Eller de mixer frit og frejdigt engelsk og Lugandan. Her er et eksempel på en af de kommunikationsstrenge, jeg er involveret i. Her vil jeg få glæde af Facebooks oversættelsesfunktion.  
 
 
Kaweesi Huzaipha Yaahee enju mu mutwe nogendeera oli general
Hadijah Juma Omunene Atwooki wasiba ota?
Mugume Julius afande swaleh
Abwooli Best Old man
Shinah Kats Cool man
Rugusha Elly Long time man.
Moses Isebo What is it I you a thief
Dalaili Ramathan Young man under an old man's hair
Sulait Kajimu That's man swaleh big up bro
Kakara Maria Atwooki wa katooke damage niyo yoonyini

Kvalitet
Der er vildt mange eksempler på kiksede maskinoversættelser, i bedste fald harmløse, i nogle tilfælde problematiske. De er sjove. Der er også vildt mange eksempler på tilsvarende oversættelser udført af mennesker. De er også sjove. Nogle har ligefrem juridiske og økonomiske konsekvenser for parterne.
I sammenhænge, hvor det præcise og dækkende output fra en maskinoversættelse i en måltekst er vigtigt og skal svare nøje til kildeteksten, må man bringe de nødvendige professionelle ressourcer i anvendelse. Virksomheder brander sig også på deres sproglige udtryk. Det er naturligvis i denne sammenhæng at pinlige maskinoversættelser, eller pinlige oversættelser i det hele taget, gør ondt værre og skaber mistillid til en virksomhed og dens brand. Men den slags sker jo også i kommunikationen på modersmålet. I andre sammenhænge, hvor kommunikationen, hastigheden, relationen, handlingen og forståelsen er vigtigere end selve det sproglige udtryk, kan maskinoversættelse være en populær valgmulig, hvilket tallene fra Google, Facebook m.v. jo også viser at det er.
 
Forventningsafstemning
En overoptimistisk holdning til maskinoversættelse fik vi i forbindelse med maskinoversættelsen af den såkaldte Jægerbog:
 
”Og dagen efter kontaktede han igen Lars Findsen og fortalte, at oversættelsen var af tvivlsom karakter og formentlig var lavet ved hjælp af en maskine. Det kunne man blandt andet se, fordi den indeholdte flere danske ord.”
 
Fremtiden
Oversættelsesteknologien vil blive bedre og den vil i stigende omfang blive integreret i vores kommunikationsteknologi. Lad os glæde os over, at bogtrykket blev opfundet for 500 år siden, lad os glæde os over Facebook Auto Translate i dag. To værktøjer, der styrker os i vores kommunikation, privat og professionelt. Oversættelsesmaskinerne bliver trænet ved at blive brugt, og de dominerende maskiner, Google Translate, Microsoft Bing og snart Facebook anvender enorme tekstmængder som leksika. Da teksterne på Facebook m.v. ikke er domæne- eller genrespecifikke, og teksterne i den grad varierer, er det klart at kvaliteten er til diskussion. Som kommunikatører ved vi, at sproget i sociale medier er ”skriftlig mundtlighed”, det er sjusk, det er ”broken English” og knækket dansk, det er regionalt, det er lokalt, det er dialekter, det er sociolekter og slang, det er uformelt og det er hurtigt. Og det stiller kæmpe krav til maskinoversættelsen.
Under alle omstændigheder er det godt nok til at blive anvendt i nogle sammenhænge. Efterhånden som den kunstige intelligens bliver mere intelligent vil maskinoversættelse også blive mere intelligent.
En øget omgang med fremmede sprog vil utvivlsomt føre til øget beskæftigelse med fremmede sprog. Det er et mål i sig selv.
 
Primære kilder:
Gillian Hargreaves: Forgive us our syntax. ITI Bulletin September-October 2016
Jost Zetzsche: Going neural. ITI Bulletin September-October 2016
Jeppe Schyth Olsen: Facebook at Work skal afløse interne e-mails. KOM-magasinet nr. 98/2016
Maskinoversættelse af Jægerbogen
http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-25498815%3Any-tvivl-om-overs%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A6ttelse-af-bog.html
Kilde: "Han vendte Europa på hovedet", Lasse Soll Sunde, Information, 27. januar 2017
 

Giv din stemme

7 stemmer
4,6/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

38 JOB

Projektleder

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.