Andreas Wester Hansen


Andreas Wester Hansen

Andreas Wester Hansen

Karma: 115 (?)

Forfatter:

4


artikler

6


indlæg

Kommunikation i en markedsorienteret offentlig sektor

Så dette jobopslag på k-forum: PhD stipendium inden for fagområdet ”Strategisk kommunikation i sundhedsvæsenet”

Opslaget har en god formulering af hvorfor kommunikation formentligt kommer til at fylde stadigt mere i offentlige organisationer - og derfor også på forskellige videregående uddannelsesinstitutioner:

"Strategisk kommunikation er i de seneste år blevet en vigtigere del af styringen i sundhedsvæsenet blandt andet i forlængelse af øget indslag af markedsorientering og et stærkere fokus på patienten som aktør." 

Nøgleordet er "markedsorientering". 

Det har længe været et ønske at skabe øget effektivitet i den offentlige sektor gennem stigende konkurrence mellem de offentlige enheder. På grund af markedspresset i private virksomheder kan man i private organisationer finde løbende effektiviseringer og produktivitetsforbedringer. Ting, der ikke kommer helt af sig selv i den offentlige sektor.

I Finansministeriets Budgetredegørelse 2005 kan man således læse følgende (kap. 3):

"I fraværet af et mål om at maksimere indtjeningen og i fraværet af direkte konkurrencepres har offentlige ledere som udgangspunkt ikke samme incitament til løbende at forbedre produktiviteten som private ledere."

Og videre (kap. 5):

"Der gøres derfor løbende en indsats på flere fronter for at øge produktiviteten i den offentlige sektor, herunder gennem:

  • Styrket konkurrence
  • Synliggørelse af output og omkostninger
  • Et løbende budgetpres
  • Modernisering af den offentlige sektor – effektiviseringsstrategier, mål og resultatstyring, administrative fællesskaber, budget- og regnskabsreform og digitalisering

Der benyttes i dag en række forskellige metoder til at øge konkurrencen i den offentlige sektor. Disse metoder omfatter blandt andet udbud, frit valg, offentlig-private partnerskaber, privatiseringer og liberaliseringer af tidligere offentlige monopolområder. Konkurrenceudsættelse er ofte særligt anvendelig på de egentlige serviceområder såsom produktionen af sundhedsydelser, ældre service, børnepasning, undervisning mv."

Så langt så godt. Men når man introducerer øget konkurrence med det mål at øge produktiviteten, risikerer man også at indføre nye (formentligt utilsigtede) typer omkomstninger: I sundhedsvæsnet - og formentligt også på andre serviceområder - eksempelvis øgede omkostninger til kommunikation.

I mange offentlige organisationer er det nok umiddelbart en god ting, at der kommer øget fokus på kommunikation, og de øgede omkostninger til kommunikation er nok til at overse, hvis man kan hive produktiviteten lidt i vejret på de store serviceområder.

Men et problem i denne sammenhæng er, at vi indtil videre ikke rigtigt ved så meget om hvad vi får for pengene på kommunikationsområdet. Jeg er med på at denne diskussion langt fra er ny, men det gør den ikke mindre vigtig: Når der i disse år oprustes massivt på kommunikationsfronten i diverse offentlige institutioner og offentlige servicevirksomheder, hvad kommer der så ud af det i praksis? 

Der er naturligvis mange mulige svar. Øget brugertilfredshed (kunne dokumenteres i tilfredshedsundersøgelser), bedre omdømme (kunne dokumenteres i omdømmeundersøgelser), færre henvendelser fordi folk forstår kommunikationen bedre (kunne dokumenteres ved lokale målinger) etc. 

Men indtil videre er min erfaring, at der stort set frit valg på alle hylder, når effekten af offentlig kommunikation skal dokumenteres. Og ja, det er tilsyneladende også et valg ikke at dokumentere effekten. Output i sig selv bliver ofte et mål: Vi har lavet en flot folder / kampagne / pressemeddelelse, men vi ved ikke rigtigt om den rykkede noget.

Dette er måske i sidste ende ikke så forskelligt fra hvordan det er i den private sektor. Forskellen er vel blot, at hvad virksomhederne gør med deres penge er deres sag, hvad offentlige myndigheder gør med deres penge er vores alle sammens sag - pengene kunne have været brugt til at hæve serviceniveauet i skolerne, til kræftbehandling eller til fattigdomsbekæmpelse.

Min fornemmelse er, at vi mangler nogle standardiserede måder at måle effekten af offentlig kommunikation på. Og vi mangler nogle diskussioner af hvordan den offentlige kommunikationsindsats organiseres bedst og mest effektivt.

Men i første omgang mangler vi noget viden om, hvad der overhovedet sker indenfor offentlig kommunikation i dag - så følger de andre ting måske over tid.

Derfor i første omgang rigtigt fint at CBS sætter fokus på dette område. Bliver spændende at se hvad der kommer ud af det.

PS

Har med glæde også set at der nu kommer en konference om måling af kommunikation og at Kresten Bjerg har inviteret til diskussion om ROI på kommunikationsområdet. Håber især offentlige kommunikationsfolk vil bakke op!

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

67 JOB

Kommunikationsstrateg

Se alle job Indryk job

Job

Praktikant

Frist: 18. december

Senior Corporate Communication Manager

Frist: 14. november

Kommunikationsmedarbejder

Frist: 28. november
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.