Signe Hermann


Signe Hermann

Signe Hermann

Karma: 0 (?)

Fem tendenser, jeg gerne ville se i udlændingeretorikken

Udlændingeretorikken er misvisende på grænsen til det manipulerende, undergraver integrationen og muliggør politiske tiltag, der både er forfejlede, skadelige og på kant med – eller langt på den anden side af – menneskerettighederne. Så her kommer fem tendenser, jeg gerne ville se, for at vi kan begynde at føre en udlændinge- og integrationspolitik, der både gavner samfundet og integrationen.

 

1) At man holder op med at måle mennesker i udgifter og indtægter. Jeg er utrolig træt af at høre på, at min mand og alle andre som ham er en udgift for samfundet (1). Hvis man endelig vil se det sådan, er hele befolkningen faktisk en udgift for Danmark, og burde med den logik blive smidt ud af landet. Vores gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens er på omkring 73 %, og den skal være mindst 82 %, for at vi kan betale os, har Rockwool Fonden regnet ud (2).

 

Idet der er ca. 5,5 % ikke-vestlige indvandrere i landet og deres erhvervsfrekvens er på ca 50 %, ville det ikke engang nytte noget, hvis den anden halvdel af dem alle sammen kom i arbejde. Med en deraf kommende erhvervsfrekvens på ca 76 % ville Danmarks befolkning stadig være en udgift for Danmark.

 

Beskæftigelse, og indvandreres i endnu højere grad end etniske danskeres, er afhængig af konjunkturer. Derfor er et øjebliksbillede af beskæftigelsen aldrig noget statisk, og man kan ikke bare gange beskæftigelsen i dag med en prognose for antallet af indvandrere og antallet af år og så forestille sig, at man har et korrekt eller præcist billede af tingenes tilstand langt frem i tiden. Beskæftigelsen afhænger yderligere af, hvor længe, indvandrerne har været her, så i tider med mange nytilkomne vil beskæftigelsen være lavere, fordi det tager tid at få anerkendt sin uddannelse, eller at uddanne sig til arbejdsmarkedet, og så finde arbejde. Det burde egentlig ikke overraske nogen.

 

Folk bidrager til samfundet på utallige andre måder end dét, der går direkte ind i skattesystemet. F.eks. gør min mands opholdstilladelse, at to kandidater fra danske universiteter (ham selv og jeg) med vores tilsammen mere end 30 års arbejdserfaring i specialiserede jobs og to børn - godt nok af blandet oprindelse, men stadig nogle af de der eftertragtede og sjældne børn, som vi ikke får nok af - bliver i landet. Hvis han bliver smidt ud, rejser vi jo alle fire, selvom de tre af os er danske statsborgere. Så dér vil afrejsen koste skatteindtægter fra to højtuddannede samt to børn, der ikke vil vokse op i Danmark og opveje noget af den skæve udvikling i befolkningens gennemsnitsalder.

 

2) At man holder op med at italesætte indvandreres lavere tilstedeværelse på arbejdsmarkedet som et udtryk for manglende vilje til integration. Nogle af disse indvandrere er flygtninge, der skal sidde i 1 – 4 år og vente på deres familier på grund af lang sagsbehandlingstid og den stadig oftere tildeling af ”midlertidig beskyttelsesstatus” (3). Hvis min familie sad i et krigshærget land og eller i en overbefolket, underbemidlet flygtningelejr et eller andet sted, ville jeg ikke være i stand til at arbejde. Jeg ved ikke med andre, men hvis man elsker sin ægtefælle og sine børn, burde det være logisk, at man ikke kan tænke på ret meget andet. Nogle af flygtningene er derudover selv både psykisk og fysisk syge som et resultat af flugten.

 

Der er efterhånden rigeligt med beviser på, at indvandrere bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet (4)(5)(6)(7)(8). At bruge udtryk som ”lokke indvandrere i arbejde” eller ”tvinge indvandrere i arbejde” udtrykker, at der er arbejde at få, og at det bare gælder om at snyde de vrangvillige indvandrere til at underskrive kontrakten, så fælden klapper og de begynder at bidrage i stedet for at nasse. I virkelighedens verden er mange indvandreres opholdstilladelser afhængige af, at de har erhvervsarbejde eller af, at de ikke modtager overførselsindkomster efter aktivloven, så de har rigelig tilskyndelse til at være i arbejde i forvejen og behøver absolut ikke ”lokkes” til at tage et arbejde. Og de er som sagt alle sammen oppe imod diskriminationen på arbejdsmarkedet.

 

3) At man begynder at fokusere på succeserne i stedet for hele tiden at påstå, at integrationen er slået fejl. For det går fremad. Både hvad angår højtlønnede jobs (9) og uddannelser (10). Faktisk har indvandrerpigerne indhentet de etnisk danske drenge, når det kommer til folkeskolen og ungdomsuddannelserne (11). Måske ville det være smartere at se på, hvad der har virket, i stedet for hele tiden at hænge fast i retorikken om, det hele er én stor fiasko?

 

4) At man holder op med at generalisere så bredt og entydigt negativt. Og så bagatellisere det og feje bekymringerne af bordet, når folk siger, at det skader integrationen (12). Lad være med i flæng at bruge ord som ”middelalderlig”, ”formørket”, ”undertrykkende”, ”uintelligent”, ”u-uddannet”, ”nassementalitet” og ”doven” i kategoriske udtalelser, der gælder alle ikke-vestlige indvandrere. Selv FN har været ude og kritisere tonen i debatten i Danmark (13)(14). Ud over, at det simpelthen ikke passer, at 85 % af verdens befolkning (alle dem, der er ikke-vestlige) er middelalderlige, formørkede, undertrykkende, uintelligente, u-uddannede, dovne nasserøve, så forplumrer det debatten (15) og gør det sværere at tage stilling til udlændinge på et velinformeret grundlag.

 

5) At man holder op med at omtale menneskerettighederne og andre internationale konventioner som noget negativt (16)(17). Menneskerettighedserklæringen og den efterfølgende Europæiske menneskerettighedskonvention blev oprettet i kølvandet på anden verdenskrig, hvor millioner af mennesker – jøder, kommunister, homoseksuelle, sigøjnere og handicappede – blev slået ihjel. Fordi de var jøder, kommunister, homoseksuelle, sigøjnere eller handicappede, og Det Tredje Rige og dets ligesindede ikke mente, at de skulle eksistere.

 

Menneskerettighedernes allerførste artikel udsiger, at ”Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd”, og artikel to udsiger, at ”Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling”. Erklæringen fortsætter med at udsige rettigheder som lighed for loven, retten til privatliv, til at søge asyl, til at gifte sig med hvem man vil (forudsat at vedkommende også vil), til tanke-, samvittigheds-, religions-, menings- og ytringsfrihed, til et arbejde eller arbejdsløshedsunderstøttelse, til uddannelse, og til deltagelse i det kulturelle og politiske liv.

 

Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan se dét som noget negativt. Med mindre man gerne vil diskriminere på baggrund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling eller gerne vil nægte folk nogle af de andre rettigheder, der udsiges i erklæringen. Menneskerettighedserklæringen er i øvrigt ikke bindende, men det er den Europæiske menneskerettighedskonvention, der er en temmelig rundbarberet udgave af FN’s menneskerettighedserklæring.

 

Hvis man kigger på andre lande, hvor menneskerettighederne ikke overholdes, bliver de som regel beskrevet med ord som ”diktatur”, ”rædselsregime”, ”statsterror” (og egentlig også mange af de andre ord, der normalt bliver klistret på ikke-vestlige indvandrere). I Danmark er der stor interesse for at gøre op med konventionerne, selvom der heldigvis ikke er så stor interesse for det i resten af verden (18). Men helt ærligt, hele retorikken om at gøre op med menneskerettighederne skræmmer mig, og jeg ville ønske, at Danmark ville vende tilbage til sin position som et foregangsland, der respekterer menneskerettighederne og mennesket.

 

 

(1) https://www.avisen.dk/indvandrere-og-efterkommere-koster-28-milliarder-aar_438699.aspx

(2) http://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/10/NB_Okt_2016_Indvandring-og-integrationFinal_WEB.pdf

(3) http://politiken.dk/indland/art5814616/Hver-tredje-flygtning-f%C3%A5r-nu-midlertidig-beskyttelsesstatus

(4) http://politiken.dk/debat/art5731006/Danske-arbejdsgivere-v%C3%A6lger-%E2%80%99Mads%E2%80%99-frem-for-%E2%80%99Muhammed%E2%80%99

(5) https://www.b.dk/nationalt/hoejtuddannede-indvandrere-vaelges-fra-paa-arbejdsmarkedet

(6) http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2013/2013.5/indvandrere_kan_ikke_afkode_den_

ske_jobsamtale/

(7) http://www.ugebreveta4.dk/indvandrernavne-staar-i-vejen-for-arbejde_19809.aspx

(8) http://www.ugebreveta4.dk/diskrimination-og-fordomme-trives-i-jobsamtaler_18827.aspx

(9) https://www.mm.dk/indvandrere-og-efterkommere-stryger-til-tops-paa-arbejdsmarkedet/

(10) https://www.avisen.dk/boern-af-indvandrere-stormer-frem-paa-videregaaende_374171.aspx

(11) https://www.b.dk/nationalt/indvandrerpiger-indhenter-danske-drenge

(12) https://www.b.dk/politiko/venstre-haard-debat-om-udlaendinge-skader-ikke

(13) http://politiken.dk/indland/politik/art5607656/Land-efter-land-ved-FN-eksamen-Danmark-g%C3%B8r-noget-ved-jeres-hadefulde-debat

(14) http://www.fnforbundet.dk/arkiv/nyheder-2015/hvor-blev-medmenneskeligheden-af

(15) http://politiken.dk/indland/art5624656/Debatten-giver-et-vrangbillede-af-nydanskere

(16) http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-10-her-er-de-tre-internationale-aftaler-som-df-vil-have-danmark-ud-af

(17) http://politiken.dk/indland/article5649898.ece

(18) https://www.information.dk/indland/2017/01/stoejberg-faar-kold-skulder-otte-lande-aendring-statsloesekonvention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giv din stemme

7 stemmer
4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

41 JOB

Content Manager

Se alle job Indryk job

Job

Praktikant

Frist: Vi holder samtaler løbende.

Kommunikationskonsulent

Frist: 8. maj kl. 12.00

Kommunikationskonsulent

Frist: 7. maj
Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

KOM18

Vær med, når hele branchen samles til årets k-konference

3. maj

Bliv klogere

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.