Akademisk medarbejder med stærke kommunikationsevner

Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed
Akademisk medarbejder med stærke kommunikationsevner til Vidensformidling og Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed
Vi søger en akademisk medarbejder til implementering af tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Medarbejderen skal opsamle og formidle viden, der kan omsættes til læring blandt medarbejderne på det social- og plejefaglige område.
Styrket tilsyn på ældreområdet
Vil du være med til at implementere et nyt risikobaseret tilsyn på det sociale område? Vil du være med til at sikre læring i tilsynet med den social- og plejefaglige indsats? Vil du være med til at videreudvikle vidensformidling og læring i styrelsens risikobaserede tilsyn med sundhedsområdet?  
 
Som led i satspuljeaftalen for 2018-2021 styrkes tilsynet med ældreområdet. Styrelsen for Patientsikkerhed har fået en ny opgave med at føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats efter serviceloven på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder. Styrelsens tilsyn vil supplere kommunernes tilsyn på området. Styrelsen opretter nu et antal nye stillinger for at udmønte denne del af satspuljeaftalen.  
 
Om kontoret  
I Vidensformidling og Læring arbejder vi med indsamling af viden og udvikling af kommunikation og faglig formidling til sundhedspersoner, så patientsikkerheden kan forbedres gennem læring. Vi er 14 medarbejdere i et kontor med en stor faglig bredde.  
 
Dit arbejde  
Din primære opgave er – i tæt samarbejde med to kolleger i kontoret og øvrige fagpersoner i styrelsen – at indsamle den viden, der indhentes i sammenhæng med styrelsens lærings- og tilsynsaktiviteter, og kommunikere til relevante fagpersoner på sundheds-, pleje- og socialområdet.  
 
Opgaverne omfatter:  
  • Udvikling af kommunikationsmateriale til fagpersoner i samarbejde med øvrige fagpersoner i styrelsen, fx læger, sygeplejersker og jurister  
  • Indsamling af viden om faglige målgrupper på pleje- og socialområdet for at skærpe træfsikkerheden i kommunikationen  
  • Målgruppe- og interessentanalyser forud for større læringsaktiviteter  
  • Tæt samarbejde med vores presse- og kommunikationsteam.  
Arbejdsopgaverne omfatter ikke patient- og borgerrettet kommunikation.  
 
Din uddannelse og erfaring  
Du har en relevant akademisk uddannelse, fx cand.scient.pol., cand.mag., cand.scient.san.publ. og har kendskab til det administrative niveau i stat, region eller kommune. Du har kendskab til sundhedsområdet og/eller socialområdet, erfaring med kommunikation til faglige målgrupper og lyst til at skabe adfærdsændringer gennem målrettet vidensformidling og læring.  
 
Dine personlige kvalifikationer  
Derudover lægger vi vægt på, at du:  
  • er præcis, korrekt og overbevisende i din skriftlige og mundtlige kommunikation  
  • er god til at skabe en tillidsfuld, konstruktiv dialog og et godt samarbejde med kolleger og chefer på tværs af styrelsen
  • er analytisk stærk og kan omsætte forskellige fagligheders til tider komplekse input til lettilgængelige og målgruppeorienterede læringsprodukter  
  • har gennemslagskraft samt politisk og organisatorisk tæft  
  • er vedholdende, fokuseret og målbevidst  
  • kan håndtere en stor opgaveportefølje og navigere i et politisk og til tider hektisk miljø.  
 
Vi tilbyder  
Et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer til at understøtte adfærdsændringer i sundhedsvæsenet til gavn for patientsikkerheden.  
 
Om ansættelsen  
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Akademikernes Centralorganisation og Finansministeriet.  
 
Kontakt os gerne  
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte chefkonsulent Torsten Larsen, tlf. 50 88 75 90.  
 
Er du interesseret?  
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 14.  
 
Generelt om styrelsen  
Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer, udsteder autorisationer til 16 forskellige autoriserede faggrupper og behandler klager fra patienter og ankesager om erstatninger. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.  
 
På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.  
 
Vi er mere end 450 medarbejdere og har tilknyttet over 700 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet.  
 
Som led i anden del af regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser vil behandlingen af klager fra patienter og ankesager om patienterstatninger blive varetaget af den kommende Styrelse for Patientklager og Erstatning, forventeligt fra 1. maj 2018. Den opslåede stilling er ikke berørt af udflytningen.  
 
Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 1. januar 2018 røgfri arbejdstid. 

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.
Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på Kforum

Frist: 28. marts

Info

Virksomhed
Styrelsen for Patientsikkerhed
Stillingsbetegnelse
Akademisk medarbejder med stærke kommunikationsevner
Kontakt
Torsten Larsen
Telefon: 50887590
Website
Indrykningsdato
01-03-2018
Ansøgningsfrist
28. marts
Adresse
Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S

Yderligere info

Få nyhedsbrev

KOM18

Vær med, når hele branchen samles til årets k-konference

3. maj

Bliv klogere

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.