Kommunikationschef

Københavns Universitet
Københavns Universitet
Kommunikationschef til Danmarks største natur- og biovidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – i daglig tale SCIENCE – søger en kommunikationschef fra 1. juni 2017 eller snarest derefter.

Som kommunikationschef skal du lede SCIENCE Kommunikation, der består af 13 medarbejdere og er en del af SCIENCE Ledelse og Kommunikation i Fakultetssekretariatet. Du skal indgå i et tæt samspil med fakultetsdirektionen og rådgive institutledere m.fl. om strategisk kommunikation. Din daglige reference er til kontorchef Claus Aagaard Thomsen, SCIENCE Ledelse og Kommunikation.

Om SCIENCE
SCIENCE bidrager til løsning af de store udfordringer, som Danmark står over for i en verden under hastig forandring med øget pres på naturressourcerne og markante klimaforandringer. Vi er en institution med stolte traditioner og masser af historie, og vi lever af at tænke nyt og sprænge rammerne. Med et budget på godt 3 milliarder, 4.500 ansatte på 12 institutter og i Fakultets­sekretariatet samt 9.500 studerende fordelt på 21 bachelor­uddannelser og 33 kandidat­uddannelser udgør SCIENCE mere end en tredjedel af Københavns Universitet.

Om SCIENCE Kommunikation
SCIENCE Kommunikation har mange arbejdsområder og er bl.a. ansvarlig for:

 • fakultetets identitetsskabende strategiske kommunikation og ledelses­kom­mu­ni­ka­tion samt for rådgivning om og varetagelse af forandringskommunikation.
 • markedsføring af fakultetets uddannelser. Det er et område, som til stadighed skal fornys for at matche målgruppens forventninger til fx de digitale platforme.
 • ansvar for fakultetets skole- og gymnasietjeneste, der gennem undervisning og besøgsaktiviteter for elever i folkeskolen og gymnasiet skaber opmærksomhed om fakultetets uddannelser og forskning.
 • forskningsformidling og pressehåndtering i tæt samarbejde med forskere og kommunikationsmedarbejdere på institutterne.
 • fakultetets hjemmeside, intranet, nyhedsbreve og sociale medier - både på dansk og engelsk.

SCIENCE Kommunikation arbejder tæt sammen med universitetets centrale kommunikations­afdeling og kommunikationsmedarbejdere på fakultetets institutter og på de øvrige fakulteter.

SCIENCE Ledelse og Kommunikation, som SCIENCE Kommunikation er forankret i, består samlet set af 25 medarbejdere og har foruden ovennævnte ansvarsområder også ansvaret for den daglige understøttelse og rådgivning af fakultetsdirektionen, betjening af øvrige ledelses- og samarbejds­fora på SCIENCE, projektledelse af administrative udviklingsprojekter, koordinering af fakultetets internationale aktiviteter, særlige indsatsområder m.m.

SCIENCE Ledelse og Kommunikation er et nyetableret kontor med bl.a. det formål at skabe en tættere kobling mellem kommunikation og ledelsesbetjening og styrke den strategiske kommunikation internt og eksternt, herunder bidrage til en styrket positionering af SCIENCE blandt centrale interessenter og samarbejdspartnere.

Din profil
Vi søger en kommunikationschef med tyngde. Derfor stiller vi store krav til din baggrund. Den ideelle kandidat har:

 • relevant uddannelse som cand.comm., journalist el. lign.
 • stærke analytiske kompetencer og solid erfaring med ledelsesrådgivning om strategisk kommunikation både internt og eksternt.
 • et strategisk blik for, hvornår og hvordan kommunikation kan understøtte sammenhængs­kraften i en organisation og medvirke til at sætte retning for organisationens udvikling.
 • erfaring med kommunikation som led i interessevaretagelse og med pressearbejde.
 • erfaring med brug af diverse digitale platforme til strategisk kommunikation.
 • lyst til og erfaring med personaleledelse af en gruppe medarbejdere med stor diversitet i opgaveporteføljen.
 • kendskab til universiteternes kultur, virke og rammebetingelser og med flair for at navigere i en politisk kontekst og i en stadig mere international organisation.

Som leder og person er du motiverende, udadvendt og samarbejdsorienteret. Fagligt er du inspirerende og lægger vægt på at have fingeren på kommunikations-pulsen, så du i samarbejde med dine medarbejdere og den øvrige organisation kan bevæge SCIENCE i den rigtige retning.

Løn- og ansættelsesvilkår
Hvis du har en kandidatuddannelse som fx cand.comm. eller cand.public. på baggrund af en bacheloruddannelse (på nær bachelor fra SDU i journalistik – linje A), vil løn- og ansættelsesvilkår være i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Du indplaceres som chefkonsulent.

Hvis du er uddannet journalist eller cand.public. på baggrund af en professionsuddannelse i journalistik eller bachelor fra SDU i journalistik – linje A, vil løn- og ansættelsesvilkår være i henhold til gældende overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten. 

Der vil i begge indplaceringer være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

SCIENCE er en attraktiv og fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på kontinuerlig faglig og personlig udvikling. Vi stræber efter en passende balance mellem arbejds- og privatliv og tilbyder gode muligheder for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt.

Din ansøgning
Er du interesseret i stillingen, skal du sende en elektronisk ansøgning via dette link senest 2. april 2017. Ansættelsessamtaler vil finde sted den 20. april. Ansøgere, som går videre til 2. samtalerunde, skal deltage i testtilbagemelding den 1. maj og samtale den 5. maj.

Yderligere oplysninger
Fakultetsdirektør Henrik Zobbe, tlf. 35 33 68 10
Kontorchef Claus Aagaard Thomsen, tlf. 35 33 20 07

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Københavns Universitet præger aktivt sin samtid gennem fremragende forskning, uddannelse og samarbejde. KU hører til de højest rangerende universiteter i Europa og er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. I dag omfatter KU 37.000 studerende og 9.000 ansatte tilknyttet seks fakulteter: humaniora, jura, natur- og biovidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi. www.ku.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på Kforum

Frist: 2. april

Info

Virksomhed
Københavns Universitet
Stillingsbetegnelse
Kommunikationschef
Kontakt
Henrik Zobbe
fak-direktor@science.ku.dk
Telefon: 35 33 68 10
Website
Indrykningsdato
09-03-2017
Ansøgningsfrist
02-04-2017
Adresse
Københavns Universitet
Nørregade 10
1165 København K

Yderligere info

Få nyhedsbrev

KOM17

Vær med, når hele branchen samles til årets k-konference

4. maj

Bliv klogere

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.