Kommunikationschef

Københavns Professionshøjskole
Københavns Professionshøjskole
Kommunikationschef
Som kommunikationschef får du en helt central rolle i udviklingen af Københavns Professionshøjskole og i gennemførslen af institutionens strategi. Du bliver en del af et stærkt hold på 50 kollegaer i Ledelses- og Kommunikationssekretariatet, hvor du får ansvar for enheden Kommunikation- og Markedsføring.
Københavns Professionshøjskole er etableret 1. marts 2018 som en fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol. Fokus for Københavns Professionshøjskole er i 2018 at konsolidere sin organisation samtidigt med, at der et stærkt fokus på at skabe de bedste uddannelser med aktiv involvering af de eksterne interessenter som vi laver uddannelser for og med. Det sker i et stærkt arbejdsfællesskab blandt medarbejdere, ledere og studerende.  
 
Det er Københavns Professionshøjskoles ambition at bidrage til samfundsmæssig velfærd, vækst og demokratisk udvikling gennem uddannelser understøttet af forskning og udvikling og et stærkt samspil med praksis.
 
Ledelses- og Kommunikationssekretariatets væsentligste opgaver er at:  
 • sikre en effektiv betjening af rektor, direktionen og Københavns Professionshøjskoles bestyrelse  
   
 • koordinere strategiske processer og styringsmekanismer, herunder strategiudvikling og –opfølgning  
   
 • understøtte fusionen, så der sker en ambitiøs og smidig fusion af de to tidligere professionshøjskoler  
   
 • lede og organisere træfsikker intern og ekstern kommunikation med øje for målgrupperne, bl.a. med henblik på rekruttering til uddannelserne  
   
 • bidrage til ledelses‐ og organisationsudvikling, herunder kvalitetsudvikling af uddannelserne  
   
 • understøtte gennemførelse af beslutninger og smidig opfølgning  
   
 • bidrage til, at Københavns Professionshøjskole markerer sig udadtil og har et inddragende og prioriteret samarbejde med de studerende og medarbejdere indadtil.  
 
Om jobbet 
Som kommunikationschef har du det ledelsesmæssige ansvar for intern og ekstern kommunikation samt for markedsføring. Du får personaleansvar for 25 kompetente medarbejdere. Kommunikationschefen refererer til sekretariatschefen. 
 
Medarbejderne arbejder specialiseret med en bred vifte af kommunikationsfaglige opgaver. Her bliver din opgave bl.a. at sætte fælles retning, skabe klare rammer for opgaveløsningen, holdånd og arbejdsglæde. Du er tydelig i dine forventninger, arbejder løsningsorienteret og formår at koble opgaver og medarbejdere i afdelingen helt tæt til institutionens udvikling. Du er procesbevidst og inddrager kerneinteressenter i væsentlige opgaver med henblik på størst mulig klangbund for væsentlige kommunikationstiltag.  
 
Du skal understøtte en høj kvalitetsstandard for al intern og ekstern kommunikation på  
Københavns Professionshøjskole. Hvad enten det drejer sig om presse, hjemmeside, sociale medier, markedsføring af grunduddannelser og videreuddannelser, events eller interne kommunikationsinitiativer er du skarp på målgrupper og vinkling af budskaber. Som leder er du optaget af, hvordan du kommunikerer, og du sætter en ære i at få en dyb indsigt i uddannelsesområdet mhp. legitimitet og ballast i en faglig stærk og ambitiøs organisation.  
 
Om dig  
Du er en robust og erfaren leder, og kan lede med et skarpt øje for de strategiske indsatsområder. Herudover: 
 • kan du dokumentere en bred kommunikationsfaglig baggrund (hjemmeside, presse, sociale medier, kampagner, etc.)  
   
 • kan du fremme de konstruktive samarbejdsrelationer i afdelingen og på tværs af Københavns Professionshøjskole

   
 • er du analytisk stærk, procesbevidst og kan balancere mellem inddragelse af kerneinteressenter og retningen og ambitionerne for kommunikationsarbejdet  
   
 • har du interesse for og gerne indsigt i de uddannelsespolitiske dagsordener samt kendskab til de videregående uddannelsers institutionelle rammevilkår  
   
 • har du et godt og relevant netværk.  
Du skal kunne dokumentere de nødvendige kompetencer til at kunne agere professionelt i såvel et politisk-administrativt system som et dynamisk fagligt miljø og må gerne have erfaring med ledelse og strategi- og organisationsudvikling. Hvis du matcher profilen, tilbyder vi dig at være med i en udfordrende udviklingsproces, varierende arbejdsformer og fleksibel arbejdstilrettelæggelse.  
 
Det er ligeledes vigtigt, at du har erfaring fra en politisk styret organisation, gerne en uddannelsesinstitution. Du er vant til aktivt at sætte dig ind i topledelsens fokusområder og kan omsætte komplekse processer og beslutninger til relevant og nærværende information for ledere og medarbejdere. Du læser og forstår den uddannelsespolitiske scene - særligt i relation til organisatoriske processer og strategier.  
 
Den rette person til stillingen:  
 • har en relevant uddannelse på kandidatniveau  
 • har solid erfaring fra et tidligere lignende job  
 • har en god organisationsforståelse og er reflekterende, pragmatisk og løsningsorienteret i din tilgang  
 • opsøger aktivt information, påpeger vidensbehov og engagerer sig i at udvikle opgaveløsningen sammen med kollegaer og ledere  
 • har stærke analytiske kompetencer til at gennemføre kvalitative og kvantitative analyser  
 • er handlingsorienteret og leverer høj kvalitet i opgaveløsningen, også under tidspres  
 • har evne til samarbejde med alle niveauer i organisationen samt er positiv og har rummelighed med vilje til fællesskabet på arbejdspladsen.  
Løn - og ansættelsesvilkår  
Stillingen er til besættelse 1. oktober 2018.  
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation. Såfremt du ansættes på akademikernes overenskomst bliver du ansat i LR 36 med mulighed for forhandling af tillæg. Såfremt du ansættes på CO10-overenskomsten bliver du ansat på basisløntrin for ledere med mulighed for forhandling af tillæg. Du vil være omfattet af Københavns Professionshøjskoles resultatløn for ledere.  
 
Arbejdspladsen er primært på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København. Der vil også være aktiviteter på vores øvrige adresser.  
 
Vil du vide mere?  
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.  
 
Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk og www.fusionsinfo.dk.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos sekretariatschef Merete Ruager på telefon 3012 0814.  
 
Interesseret  
Send din ansøgning, CV og eksamensbeviser via dette link SØG JOBBET senest den 13. august 2018.
 
Første samtalerunde forventes afholdt i uge 34 og evt. test og anden samtalerunde i uge 35.
 
Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.
 
Skriv venligst i din ansøgning, at du har set annoncen på Kforum

Frist: 13. august

Frist: 13. august

Info

Virksomhed
Københavns Professionshøjskole
Stillingsbetegnelse
Kommunikationschef
Kontakt
Merete Ruager
Telefon: 3012 0814
Website
Indrykningsdato
11-07-2018
Ansøgningsfrist
13. august
Adresse
Københavns Professionshøjskole
Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København

Yderligere info

Få nyhedsbrev

Tag med til K-dag

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.