Speciale om italesættelsen af køn på arbejdsmarkedet
Kønnede konnotationer

Skrevet af
I mit speciale har jeg beskæftiget mig med, hvordan vi forstår og skaber mening omkring fænomenet køn gennem sproglig aktivitet og interaktion. Jeg retter fokus mod italesættelsen af køn inden for arbejdsmarkedsområdet.
Jeg har foretaget analyser af to forskelligartede materialer – et ministerielt skriftligt produceret materiale, og talt, interaktionelt data som jeg har genereret gennem en fokusgruppe. Jeg fandt det interessant at undersøge, om der eksisterede en forskel, mellem den måde hvorpå det skriftligt producerede ministerielle materiale italesatte køn på arbejdsmarkedet, og den måde hvorpå civile arbejdende mennesker, som guiden omtaler kønnede problemstillinger i forhold til, selv italesætter disse. Analyserne her jeg foretaget ved at anvende diskursanalyse med inspiration fra Fairclough og Laclau & Mouffe tillagt et kønnet queer- teoretisk perspektiv.

Specialets empiriske materiale adskiller sig ved både at have forskellige afsendere, men også i kraft af de forskelle der ligger i, at den ene materialetype er skriftligt produceret tekst, mens den anden er talt tekst produceret i interaktion. Med dette i fokus fører jeg diskursanalyserne over i en diskussion af diskursanalyse som analysemetode til henholdsvis skriftligt produceret materiale og talt, interaktionelt tekst.
 
Specialet blev vurderet til karakteren 12.
 

Relaterede artikler

Keep calm and rest your Bitch Face - Du gik måske rundt og troede, at fænomenet Resting Bitch Face – dét, at ens neutrale ansigt ser utilnærmeligt og fjendtl...

Giv din stemme

10 stemmer
4,6/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

68 JOB

Leder af digitale medier

Se alle job Indryk job

Få nyhedsbrev

Få nyhedsbrev

Alt hvad du behøver at vide om kommunikation i din indbakke.

Ud over nyhedsbrevet får du max to andre faglige e-mails om ugen.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.