Kommunikationsspeciale om interaktive digitale medier
UX forhandling i praksis

Skrevet af

Tessa Sandager

1 artikler

0 indlæg

Christina Nielsen

1 artikler

0 indlæg

Sofie Siversen

1 artikler

0 indlæg

Som en del af digitaliseringens udvikling har User Experience (UX) vokset som fænomen, og får i stigende grad opmærksomhed i forskellige former for organisationer.
På grund af denne nye karakter er forhandling af UX et område, som endnu ikke er afdækket i den akademiske litteratur eller via etnografiske studier. Dog er UX med sin fremkomst blevet tilgængelig i en udstrækning således, aspekterne i denne praksis kan kortlægges. Fokus i dette speciale er at undersøge forhandlinger af UX i designprocesser, og hvordan disse kan behandles via et kompetenceudviklende spilværktøj. Gennem et casestudie i ingeniørvirksomheden Grundfos undersøger dette speciale, hvordan UX udøves og italesættes. Metodisk tages der afsæt i en designetnografisk tilgang ved hjælp af interviews og observationer af UX-designere og stakeholdere. Desuden er ’Research Through Design’ udgangspunkt i udviklingen af et kompetenceudviklende spilværktøj.
 
Flere problematikker vedrørende stakeholdere blev identificeret. Disse problematikker relaterer sig til organisationskulturen, magtrelationer, forskellige ’object worlds’ og relationer til stakeholdere. Desuden har vi via inddragelse af virksomheder tilknyttet BrainsBusiness netværket været i stand til at triangulere fundene og udlede, at flere af disse problematikker gør sig gældende for andre UX-designere. Feltundersøgelserne ved Grundfos har desuden givet indsigt i strategier og taktikker, UX-designere anvender under forhandlinger med stakeholdere. Disse vedrører diskussionen om værdien af UX, og hvordan stakeholdere i specifikke situationer involveres og kommunikeres med.
 
På baggrund af dette speciale kan vi udlede, at UX ikke er en isoleret designbegivenhed men forhandles mellem interne og eksterne stakeholdere. Forhandlingskompetencer synes at være en nødvendighed for UX-designere, hvorfor vi i anden del af specialet præsenterer starten på udviklingen af et kompetenceudviklende spilværktøj til UX-designere. Spilværktøjet inkorporerer fundene fra feltundersøgelserne samt crowd sourcede problematikker, strategier og taktikker fra praktikere og forskere. Over flere iterationer er forskellige prototyper designet og testet med UX designere i Grundfos, UX designere fra andre virksomheder samt studerende inden for feltet, både under og efter specialet. Spillet er nu produceret og faciliteres ved workshops.
 
Specialet er skrevet af Anna Sofie Siversen, Tessa Sandager Jensen og Christina Schriver Nielsen ved Institut for Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet. Specialet er vurderet til karakteren 12.
 

Giv din stemme

5 stemmer
4,4/5

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Job

Studentermedhjælper

Frist: 1. februar

Digital Communication Specialist

Frist: 2. februar kl. 12.00

Leder af elevrekrutteringen

Frist: 22. januar
Se alle job Indryk job

Kursus

Boost dine budskaber med infografik

Kurset er udsolgt - tilmeld dig hvis du vil på venteliste

Se alle Bliv klogere

Få nyhedsbrev

Kforums årlige trendseminar

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse.